Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR Or.I.0050.9.2020
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Na  podstawie art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Gogolin.         

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala

Dokumenty do pobrania:

PDFZarządzenia Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji..pdf (42,29KB)
PDFZałącznik nr 1_do przedszkola..pdf (66,91KB)
PDFZałącznik nr 2_do szkoły..pdf (51,15KB) 

PDFUchwała Nr XXXI_268_2017 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumnetów.pdf (111,22KB)
PDFUchwała Nr VII_66_2019 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę.pdf (541,36KB)
DOCXZałącznik Nr 1.docx (15,43KB)
DOCXZałącznik Nr 2.docx (14,77KB)
DOCXZałącznik Nr 3.docx (14,61KB)
DOCXZałącznik Nr 4.docx (14,57KB)
DOCXZałącznik Nr 5.docx (15,60KB)