Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin,

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin, przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 15 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570 i 2020) Burmistrz Gogolina

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w dniu 06 lutego 2020, komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0050.16.2020 z dnia 3 lutego 2020 r. nie wyłoniła podmiotu, który w 2020 roku będzie realizował zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin z powodu nie złożenia żadnej oferty na realizacje zadania.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert (skan z odręcznym podpisem).pdf (70,18KB)