Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji  gminnego programu polityki zdrowotnej  pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”

Burmistrz Gogolina

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który w 2020 roku będzie realizował gminny program polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”, w dniu 06 lutego 2020 r. komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0050.15.2020 z dnia 03 lutego 2020 r. dokonała oceny ofert i postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, 47-320 Gogolin, ul. Szkolna 2.

Była to jedyna oferta, która wpłynęła na konkurs.

Komisja zaproponowała wysokość dotacji w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania złożonego w ofercie.

 

 

 BURMISTRZ GOGOLINA

Joachim Wojtala

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert(skan z odręcznym podpisem).pdf (75,60KB)