Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenckie 2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

 

PDFHarmonogram posiedzeń ObKW w dniu 10.07.2020.pdf (81,38KB)
 

Zmiany w Obwodowych Komisjach Wyborczych:

PDFOKW Nr 2 - Mazurek.pdf (110,49KB)

PDFOKW Nr 3-Wilk_Kużnia, Wdowik.pdf (113,28KB)

PDFOKW Nr 5-Dorda_Zelent.pdf (113,08KB)

PDFOKW Nr 6-Kalmuk_Szymała.pdf (118,36KB)

PDFOKW Nr 7-Talik_Soboń.pdf (107,19KB)

PDFOKW Nr 11-Kołodziej_Biela.pdf (110,15KB)

PDFOKW Nr 12 - Kołodziej.pdf (110,16KB)
 

 

PDFObwieszczenie II tura.pdf (127,70KB)
 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

DOCXHarmonogram posiedzeń ObKW w dniu 27.06.2020.docx (13,82KB)

Materiały szkoleniowe dla OKW:

PRZEBIEG GŁOSOWANIA
https://www.dropbox.com/s/p9byovsh1zj987a/Szkolenie%20dla%20OKW%20PRZEBIEG%20G%C5%81OSOWANIA.mp4?dl=0 
 
USTALENIE WYNIKÓW
https://www.dropbox.com/s/6w3nipgm3ljkqiu/Szkolenie%20dla%20OKW%20USTALENIE%20WYNIK%C3%93W.mp4?dl=0 
 
GŁOSWANIE KORESPONDENCYJNE
https://www.dropbox.com/s/l0ruk2lz8pu8ulb/Szkolenie%20dla%20OKW%20G%C5%81OSWANIE%20KORESPONDENCYJNE.mp4?dl=0 
 
OBWODY ODRĘBNE
https://www.dropbox.com/s/yg6miztdui5gpm4/Szkolenie%20dla%20OKW%20OBWODY%20ODR%C4%98BNE.mp4?dl=0 
 

PDFWytyczne dla komisji obwodowych.pdf (567,12KB)

PPTPREZYDENT 2020 - OKW_znak X.ppt (4,38MB)
PPTPREZYDENT 2020 - Prezentacja_OKW_1.ppt (12,97MB)
PDFPREZYDENT 2020 - Protokół_szkoleniowy_1.pdf (311,10KB)
 

PDFInformacja o składzie siedzibie i pełnionych dyżurach Okregowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu.pdf (115,32KB)

Harmonogram pierwszych posiedzeń OKW  w dniu 18.06.2020 r. - DOCXHarmonogram 1-wszych posiedzeń OKW 18.06.2020 - Wybory PREZYDENTA RP 2020.docx (13,74KB)

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III - gm. Gogolin.pdf (193,81KB)
 

 

Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz o losowaniach składów komisji w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Komisarz Wyborczy w Opolu III przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: PDFInformacja o siedzibach obkw.pdf (128,31KB)
 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - PDFPostanowienie.pdf (579,10KB)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - DOCXZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.docx (14,99KB)

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.pdf (164,95KB)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - DOCZgłoszenie wyborcy indywidualnego do OKW.doc (38,50KB)

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych oraz osób indywidualnych przyjmowane będą od poniedziałku (08.06.) do piątku (12.06.) w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych i osób indywidualnych przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gogolinie (parter) ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.
Istnieje również możliwość złożenia zgłoszeń dla gminy Gogolin w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice, (parter), ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych - PDFZarządzenie.pdf (104,22KB)

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - PDFZgoda.pdf (48,80KB)
DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc (42,50KB)
RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.RTF (153,04KB)
DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc (29,50KB)
DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców (edytowalny).doc (39,50KB)
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc (38,00KB)


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

 

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFPostanowienie KW w Opolu III w sprawie powołania OKW dla Gminy Gogolin.pdf (2,07MB)
 

 

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf (82,21KB)
 

Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz o losowaniach składów komisji w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

 PDFObwieszczenie o obwodach.pdf (130,94KB)

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-

Dnia 5 lutego br. (środa) w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznikiem do tego aktu jest kalendarz wyborczy, który określa terminy dokonywania przez odpowiednie podmioty czynności wyborczych. Ogłoszenie postanowienia Marszałka Sejmu RP oznacza rozpoczęcie kampanii wyborczej.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę 10 maja 2020 r.

Ogłoszenie postanowienia Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznacza w praktyce rozpoczęcie kampanii wyborczej, która potrwa do 8 maja br. do godz. 24:00.

PDFPostanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (1,30MB)
DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc (42,50KB)
RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.RTF (153,04KB)
DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc (29,50KB)
DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców (edytowalny).doc (39,50KB)
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc (38,00KB)

PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (98,85KB)

DOCZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej.doc (38,50KB)

DOCZałącznik nr 1 Zgłoszenie do OKW.doc (73,00KB) - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Dyżury stacjonarne zostały odwołane.
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych oraz osób indywidualnych przyjmowane są pocztą tradycyjną i mailową do 10 kwietnia 2020 r.: 
- Małgorzata Meisner - Urzędnik wyborczy Gminy Gogolin - tel. 77 44 66 840; tel. kom. 501 482 264; e-mail: ,
- Bogusław Leśkiewicz - Pełnomocnik wyborczy Gminy Gogolin - tel. 77 40 76 811; e-mail: .

Stanowisko PKW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

PDFWyjaśnienie dotyczące przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.pdf (325,09KB)