Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.29.2020

Burmistrza Gogolina

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury

Na podstawie art. 31, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i 1570)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13.01.2020r. na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.29.2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.pdf.pdf (173,15KB)