Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie: Promocji ochrony zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie: Promocji  ochrony zdrowia

 Na podstawie  art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz  Uchwały Nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2020.

Burmistrz Gogolina

informuje, że w postępowaniu  dotyczącym zlecenia na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin w zakresie  promocji i ochrony zdrowia na terenie gminy Gogolin w 2020 r., w trybie wyboru oferty  przeprowadzonej w dniu  19 lutego 2020 r., Komisja postanowiła:

  1. przyjąć  ofertę  Caritas  Diecezji  Opolskiej  z  siedzibą  45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a na

wykonanie  zadania, które będzie obejmowało: pielęgnację w środowisku zamieszkania osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych starszych,

      2)   ustaliła wysokość dotacji w kwocie 85.000,00zł., która jest przeznaczona na realizację

             zadania zawartego w ofercie.

Placówką uprawnioną do bezpośredniego wykonywania powyższego zadania jest:    

Stacja Opieki Caritas w Gogolinie, 47-320 Gogolin,  ul. Szkolna 2.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy(skan z odręcznym podpisem).pdf (192,43KB)