Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

 

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/9 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0855 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 66 700,00 zł.*   Wadium – 6 670,00 zł.    

 

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/25 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0947 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 73 800,00 zł.*   Wadium – 7 380,00 zł.  

 

3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/26 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0924 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 72 000,00 zł.*   Wadium – 7 200,00 zł.  

 

4. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/18  z mapy 3 obrębu Gogolin 1 - KW OP1S/00023921/7 oraz działka  Nr 937/18  z mapy 3 obrębu   Gogolin 1 - KW OP1S/00058798/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1048 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 79 700,00 zł.*   Wadium – 7 970,00 zł.  

 

5. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/19  z mapy 3 obrębu Gogolin 1 - KW OP1S/00023921/7 oraz działka  Nr 937/19  z mapy 3 obrębu   Gogolin 1 - KW OP1S/00058798/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1039 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 81 000,00 zł.*  Wadium – 8 100,00 zł. 

 

6. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/20  z mapy 3 obrębu Gogolin 1 - KW OP1S/00023921/7 oraz działka  Nr 937/20  z mapy 3 obrębu   Gogolin 1 - KW OP1S/00058798/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1029 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 80 200,00 zł.*  Wadium – 8 020,00 zł.

7. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Krótkiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 877/4 z mapy 13 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0915 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00048849/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 71 300,00 zł.*   Wadium – 7 130,00 zł.  

 

8. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Krótkiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 877/5 z mapy 13 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0942 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00048849/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 73 400,00 zł.*   Wadium – 7 340,00 zł.  

 

 

*Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%. 

Przetargi odbędą się w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  30 kwietnia 2020 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada  w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Gogolina może odwołać przetarg.  

 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Nowinach Krapkowickich.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

                                                                                         

 

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                  Joachim Wojtala

 

PDFOgłoszenie o przetargu -05.05.2020r. (skan z odręcznym podpisem).pdf (661,07KB)