Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2019

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKANCÓW W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOGOLIN ZA ROK 2019

 

Uprzejmie informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 29 lipca 2020 r., która rozpocznie się o godz. 10.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Gogolin za rok 2019. Raport o stanie Gminy Gogolin zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Gogolinie przez Burmistrza Gogolina na sesji, która odbędzie się w  dniu 27 maja 2020 r. o godz. 16.00.

W lipcowej debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy Gminy Gogolin.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) mieszkańcy gminy Gogolin mogą zabrać głos  w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Gogolin składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego brać udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

A zatem zgłoszenia mieszkańców do udziału w lipcowej debacie nad raportem o stanie Gminy Gogolin za rok 2019 są przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (parter, pok. 10) do dnia 26  maja 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie (tj. pon. 7.30-16.30, wt.-czw.7.30-15.30, pt. 7.30-14.30).

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                      w Gogolinie
                                                                      /-/  Piotr Czok

DOCXProponowany formularz zgłoszenia do debaty.docx (15,27KB)
PDFRaport o stanie Gminy Gogolin za rok 2019.pdf (2,85MB)