Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym po i aktualizacji

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 ROKU,

STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM PO I AKTUALIZACJI

 

 Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. )

Gmina Gogolin ogłasza podstawową kwotę dotacji w roku 2020:  

Tabela 1

Przedszkola prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Gogolin

Lp.

Typ placówki

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (rocznie)

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (miesięcznie)

Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2018

1

Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych

17 110,51

1 425,87

191

2.

Kwota przewidziana na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gogolin

5 071,46

422,62

4

Miesięczna kwota dla Przedszkola niepublicznego wynosi 80% podstawowej kwoty dotacji – 1 140,70 złotych

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół nie będących szkołami specjalnymi

Tabela 2

Lp.

Typ placówki

Wskaźnik zwiększający

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez organy inne niż Gmina Gogolin

 

1,376