Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół IV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr IV/2020

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie

z dnia 26.06.2020 r.,

które odbyło się w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie

w godz. 11.00-13:50

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna

2) Fesser Renata;

3) Gabor Wiktor ;

4) Halski Andrzej

5) Hońka Ginter;

6) Kuchnia Anna;

7) Mnich Maria;

8) Nadbrzeżny Jan

9) Nowak Elżbieta;

10) Reinert Józef;

11) Sapok Maria;

12) Szatka Maria;

13) Wandrowski Dariusz;

14) Wiora Marta.

 

Nieobecni:

 1. Sadowska Henryka

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala –Burmistrz Gogolina;
 2. Jolanta Matuszek – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gogolinie;
 3. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. Ewa Wiora – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
 5. Piotr Giecewicz – Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie;
 6. Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 7. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie;
 8. Iwona Skowronek – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 9. Ala Łukaszczyk  - Główna księgowa w DSS Św. Barbara w Kamionku;
 10. Tadeusz Byrski – Naczelnik Wydziału Gminnego Centrum Reagowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 11. Depta Justyna–  Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

Ad. 1 i Ad.2

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Jan Nadbrzeżny, przywitał na wstępie wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości i poinformował, że na podstawie listy obecności, Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 14 członków Gminnej Rady Seniorów. Przekazał również, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną (wirus COVID-19) zwołane IV Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zaplanowane na dzień 27 marca 2020 zostało odwołane. Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który odpowiednio wcześniej otrzymali wszyscy członkowie GRS:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym.
 4. Realizacja zadań samorządu Gminy Gogolin i rodzaje udzielanego wsparcia w związku ogłoszonym stanem pandemii.
 5. Profilaktyka zdrowotna na lata 2020 – 2021 ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.
 6. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w III kwartale 2020 r.
 7. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
 8. Zakończenie obrad posiedzenia.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 glosami „za”.

Przewodniczący GRS poinformował również, iż z III Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów, który się odbyło w dniu 19 grudnia 2019r. sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu oraz jest dostępny także na stronie www.bip.gogolin.pl

 

Ad. 3

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zgodnie z porządkiem obrad przedstawił sprawozdanie z działalności między posiedzeniami Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie w I i II kwartale 2020 r. w okresie od 19.12.2019 r. do 26.06.2020 r.

W okresie sprawozdawczym członkowie rady seniorów uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

06.01.2020 r.

Staraniem Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowano w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie koncert „I gram z Pokusą”. Wielu naszych seniorów czynnie uczestniczyło w tym wspólnym śpiewaniu kolęd.

12.01.2020 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie odbyło się spotkanie jasełkowe i przegląd zespołów kolędowych. Wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie, a wiceprzewodnicząca GRS, Marta Wiora uczestniczyła w jury konkursowym.

W tym dniu też przedstawiciele GRS czynnie uczestniczyli w kweście 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zespół folklorystyczny „Szwarne Dziołchy” z Górażdży wystąpił gościnnie w Kędzierzynie – Koźlu podczas uroczystości Chrztu Pańskiego. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy udali się na Dębową, gdzie wspólnie z kędzierzyńskimi morsami brodzili i pląsali w zimnej wodzie.

16.01.2020 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie odbyło się uroczyste spotkanie członków Klubu Seniora z okazji Dnia Babci i Dziadka. Z programem artystycznym wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie. Życzenia uczestnikom – naszym seniorom przekazał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wraz z p.Iwoną Cimek, Dyrektorem GOK -u.

25.01.2020 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie odbył się samorządowy bal karnawałowy, na którym nie zabrakło seniorów z GRS.

30.01.2020 r.

W sali konferencyjnej Centrum Przesiadkowego w Gogolinie odbyło się spotkanie z mistrzem olimpijskim Władysławem Kozakiewiczem, który barwnie opowiadał o swojej karierze sportowej oraz o udziale w Olimpiadzie w Moskwie.

31.01.2020 r.

Członkowie UTW pojechali do Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na spektakl „Czarna skóra, białe maski”.

03.02.2020 r.

Przewodniczący GRS uczestniczył w konferencji podsumowującej program „Świadomy i bezpieczny senior”, która odbyła się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Na zaproszenie Adriana Czubaka - Wojewody Opolskiego wzięli w niej udział przedstawiciele gminnych rad senioralnych, Komendant Wojewódzki Policji, Violetta Porowska – Poseł na Sejm RP, Stanisław Szwed – Wiceminister z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem spotkania było podsumowanie działań rządu na rzecz środowiska ludzi starszych. Przedstawiciel ministerstwa zapewnił, że celem rządu jest długofalowa i systemowa poprawa sytuacji finansowej rencistów i emerytów.

08.02.2020 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie odbył się wieczór karnawałowy połączony
z coroczną edycją „Salonu Zwykli – Niezwykli”.

13.02.2020 r.

Członkowie UTW wzięli udział w wieczorze karnawałowym, który zorganizowano
w restauracji „Centrum” w Gogolinie.

14.02.2020 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie odbył się Koncert Walentynkowy, na którym wystąpił z programem „Toby” z Monachium.

20.02.2020 r.

Na zakończenie karnawału z okazji tzw. tłustego czwartku w GOK-u w Gogolinie odbyła się biesiada z dużą dawką humoru, którą uświetniła swoim występem Bernadeta Kowalska
i Przyjaciele.

22.02.2020 r.

Staraniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w hali sportowej im. Z. i B. Blautów w Gogolinie odbyła się Olimpiada Seniorów naszej gminy, w której wzięło udział blisko osiemdziesięciu seniorów reprezentujących Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora oraz większość środowisk i sołectw naszej gminy. Rywalizowali w siedmiu konkurencjach, między innymi budowano piramidę z kartonów, wykonywano rzuty do eko koszy, i do kosza, sadzono ziemniaki, prowadzono krążek hokejowy, podbijano piłeczkę pingpongową, strzelano do bramki.  Podczas tej wspaniale zorganizowanej imprezy pracownicy Gminnego Ośrodka Zdrowia prowadzili pomiary tętna i badania poziom cukru oraz pokazy udzielania pomocy w nagłych przypadkach w wykonaniu ekipy OSP Odrowąż. Odbyły się także pokazy gimnastyki tai chi, karate w wykonaniu dzieci, konkursy i zabawy taneczne. Uczestniczące zespoły Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala obdarował książkami i czekoladą.

Przewodniczący GRS dodał, że szkoda, że w imprezie nie wystąpiły reprezentacje naszych seniorów ze wszystkich sołectw, bo naprawdę było warto w niej uczestniczyć i wspólnie przeżywać wspaniałą, traktowaną na wesoło sportową rywalizację. 

25.02.2020 r.

Na lotnisku w Kamieniu Śląskim, a konkretnie na motodromie odbyła się inauguracja sezonu nordic walking. Kilkudziesięciu miłośników tej formy rekreacji reprezentujących różne środowiska seniorskie z gminy Gogolin pokonało blisko 5 kilometrową trasę. Zanim wyruszyli odbyli rozgrzewkę, którą poprowadził organizator imprezy p. Piotr Giecewicz – Dyrektor ZRS w Gogolinie. Seniorzy wysłuchali interesującego wykładu o historii motodromu, a na zakończenie uczestniczyli we wspólnym posiłku.

04.03.2020 r.

W GOK w Gogolinie zainaugurowano kurs komputerowy dla członków UTW.

08.03.2020 r.

Z okazji Dnia Kobiet w GOK-u odbył się „Koncert dla Karoliny”, na którym wystąpił ANDRE czyli Andrzej Marcyniuk z zespołem. Uczestniczkom tego uroczystego spotkania życzenia i kwiaty przekazał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, obdarowując też czekoladą.

Podobne spotkania odbyły się też w innych naszych sołectwach, m.in. w Odrowążu.

10.03.2020 r.

Z okazji Dnia Kobiet członkinie Klubu Seniora spotkały się w restauracji „Centrum” w Gogolinie przy lampce szampana i poczęstunku.

W tym momencie kończy się czas wspólnych spotkań oraz imprez organizowanych dla mieszkańców naszej gminy, w tym dla środowiska seniorów.

Na koniec Przewodniczący GRS zapytał czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania. W związku z brakiem uwag zapytał, kto z członków GRS jest za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie z działalności w okresie między posiedzeniowym zostało przyjęte jednomyślnie 13 głosami za.

 

Pan Piotr Giecewicz – Dyrektor ZRS w Gogolinie przedstawił w sposób multimedialny prezentację z Olimpiady Seniorów z dnia 22.02.2020 oraz z marszu Nordic Walking na motodromie w Kamieniu Śl. z dnia 25.02.2020r.

 

Ad. 4

Przewodniczący GRS w Gogolinie tytułem wstępu do pkt.4 przekazał, iż nieoczekiwana zmiana warunków funkcjonowania wszystkich nastąpiła po tym, jak pojawiły się informacje o nieznanej chorobie wywołanej koronawirusem Covid - 19.

Władze sanitarne rozpoczęły wprowadzanie w życie procedur postępowania epidemiologicznego, które miały chronić mieszkańców przed zagrożeniem. Ostrzegano przed podróżowaniem do Chin, niektórych krajów azjatyckich i do Włoch, gdzie jeszcze wcześniej wystąpiły masowe zachorowania. Wprowadzono obowiązek kwarantanny dla osób, które powróciły do kraju z zakażonych rejonów Europy i świata.

Od 20.03.br wprowadzono w RP stan epidemii, a od 16.04.br władze sanitarne i rząd RP wprowadził szereg ograniczeń społecznych  między innymi obowiązek zachowania tzw. dystansu społecznego, zawieszono zajęcia w szkołach i na uczelniach, zakazano i ograniczono zgromadzenia, ograniczono liczbę osób na spotkaniach liturgicznych w kościołach, ograniczono działalność przychodni zdrowia, wprowadzono też specjalne procedury w placówkach służby zdrowia, ograniczono dostęp do urzędów i instytucji, zobowiązano do dezynfekcji rąk, używania maseczek zakrywających usta i nos, używania jednorazowych rękawiczek itp.

Ze zrozumiałych względów w DSS św. Barbara w Kamionku 09.03.br wprowadzono zakaz odwiedzin, a potem po świętach wielkanocnych wprowadzono specjalne rygory, żeby ochronić swoich pensjonariuszy oraz osoby tam zatrudnione.

Staraniem samorządu gminnego w Gogolinie dla seniorów w naszej gminie dostarczone zostały maseczki. Przekazywali je członkowie rad sołeckich i wolontariusze.

W wielu miejscach w ramach oddolnej inicjatywy rozpoczęto produkcję tych akcesoriów czyli środków ochrony osobistej, które sukcesywnie przekazywano seniorom, domom pomocy itp.

Między innymi seniorki z Gogolina i Kamienia Śląskiego szyły maseczki, które potem przekazywano do kół Klubu Seniora w Kamieniu Śl., Gogolinie i Górażdżach. Znaczną część tych maseczek przekazano do dyspozycji UM w Gogolinie.

Przy produkcji maseczek wykorzystano też materiał pozyskany w ramach współpracy partnerskiej z Jablunkova.

Przekazał, że w tym trudnym momencie uaktywnili się wolontariusze, którzy wspomagali osoby samotne i schorowane, pomagali im robić zakupy, organizowali zaopatrzenie podstawowych produktów, leków itp.

Przewodniczący zauważył również, że członek GRS - Renata Fesser z Kamionka jako wolontariuszka zaangażowała się do pomocy podejmując współpracę z DSS św. Barbara w Kamionku. Za to zaangażowanie należy się serdeczne podziękowanie oraz słowa uznania. 

Bardzo dobrze, wręcz wzorowo funkcjonowała (i utrzymuje się do nadal) informacja dla mieszkańców umieszczona na stronie www.gogolin.pl Urzędu Miejskiego.

Stworzono zakładkę, która zawierała instrukcje dla mieszkańców oraz bieżące informacje dotyczące pandemii. Podobnie bieżące informacje publikowano na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim, w instytucjach naszej gminy oraz w lokalnej prasie.

Bardzo dobrze współdziałały służby sanitarne (PSS-E w Krapkowicach), GOZ w Gogolinie, PSP w Krapkowicach i OSP, Policja i Straż Miejska, Rada Miejska i Burmistrz wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne naszej gminy, sołtysi i proboszczowie parafii. Podkreślić należy starania dyrekcji i pracowników DSS św. Barbara w Kamionku o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pensjonariuszom.

Reasumując, w momencie zagrożenia wszyscy zachowali się odpowiedzialnie i starali się sprawnie działać. Czynią to nadal coraz lepiej i skutecznie.

Ponadto należą się podziękowania dla pracowników OPS w Gogolinie za aktywne działanie na rzecz mieszkańców z Gminy Gogolin.

Przewodniczący GRS ponadto dodał, że luzowane są obostrzenia i rygory, ale to nie oznacza, że pozbyło się w Polsce i na świecie koronawirusa. Będzie można z tym żyć jeszcze przez jakiś czas i należy to uwzględnić w codzienności i starać się przystosować do tych anormalnych, lecz koniecznych dla zapewnienia naszego bezpieczeństwa warunków życia.

Na zakończenie dodał powiedzieć, iż jesteśmy szczęśliwcami, że w naszej gminie nie odnotowano ofiar spowodowanych pandemią. Następnie poprosił p. Tadeusza Byrskiego – Naczelnika Wydziału GCR w Gogolinie o przedstawienie realizacji zadań samorządu Gminy Gogolin.

Pan Tadeusz Byrski - Naczelnik GCR w Gogolinie przedstawił sytuację na dzień 26.06.2020r. informując, że na terenie Gminy Gogolin w chwili obecnej nie występują przypadki chorych osób na Coronavirusa oraz, że przez cały okres epidemii z terenu Gminy było chorych 12 osób (Gogolin, Malnia, Chorula, Górażdże). Przekazał, że obecnie na terenie powiatu krapkowickiego jest 12 aktywnych przypadków (osób chorych), nikt nie jest w szpitalu, w sumie było 41 przypadków, jest 28 ozdrowieńców. W kwarantannie na terenie gminy przebywa obecnie 26 osób (w powiecie przebywa obecnie 141 osób). Od początku epidemii na terenie powiatu było poddanych kwarantannie 2442 osoby w tym 1718 tzw. kwarantanna graniczna a 724 osoby kwarantanna nałożona przez Sanepid. Dodał, że z terenu powiatu zmarła jedna osoba.

Poinformował, że w międzyczasie ukazało się szereg aktów prawnych związanych
z CORONAVIRUSEM – 19 a mianowicie:

- Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia
5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570);

- Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dn. 2 marca 2020  (Dz. U. z 2020r. poz. 374). oraz zmiany do tej ustawy tarcza antykryzysowa 1.0, 2.0, 3.0, 4.0);

(art. 11 ust. 1: Wojewoda może wydawać polecenie obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu). (zmiany do ustawy);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

- Wojewoda przekazywał polecenia, określone procedury postępowania;

- Wytyczne Komendanta Głównego PSP dotyczące postępowania jednostek OSP w przypadku konieczności działań;

- Wytyczne, zalecenia, informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

W dalszej części p. Tadeusz Byrski przekazał sposoby kierowania działaniami przez Burmistrza Gogolina:

 1. spotkania kierownictwa UM z osobami funkcyjnymi (w zależności od omawianych zagadnień) w celu oceny sytuacji i wypracowania decyzji w sprawie realizacji określonych zadań;
 2. od połowy marca codzienne referowanie sytuacji Burmistrzowi przez naczelnika GCR;
 3. stawianie zadań przez Burmistrza dotyczące funkcjonowania Urzędu, nadzór nad realizacja zadań przez GJO a zwłaszcza DSS (codzienne pisemne meldunki )  i OPS;
 4. stawianie pisemnych zadań dla kierowników GJO w sytuacji koniecznej (część zadań dla DSS i OPS stawiał bezpośrednio Wojewoda)

Następnie Naczelnik Wydziału GCR poinformował o etapowych działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski w Gogolinie i Gminne Jednostki Organizacyjne:

Etap I: informacyjno-przygotowawczy: od 29.01.2020 do 09.03.2022:

 1. 29.01.2020 Posiedzenie GZZK z udziałem p. Barełkowskiej;
 2. poinformowanie radnych o zagrożeniu;
 3. pierwsze materiały informacyjne na stronę internetową;
 4. dodatkowe zakupy masek i innych środków ochronnych;
 5. 5.03. organizacja szkolenia dla pracowników UM i GJO oraz mieszkańców w GOK – pani Barełkowska;
 6. akcja Wydziału Zdrowia  w przedszkolach – zasady prawidłowego mycia rąk;
 7. spotkanie z pracownikami UM na Sali narad – informacja o występującej sytuacji;
 8. spotkanie z kierownikami GJO i dyrektorami szkół i przedszkoli w celu opracowania zapotrzebowania na środki ochronne – przesłanie do Wojewody;
 9. rekomendowanie przez Burmistrza nieorganizowanie imprez przez szkoły, przedszkola, sołectwa, stowarzyszenia itp.

Etap II: działania informacyjne dla mieszkańców, zapobiegawcze, wygaszające działanie UM i GJO: od 10.03.2020 do 20.04.2020

 1. wprowadzanie ograniczeń korzystania z basenu przez uczniów;
 2. wprowadzenie zakazu odwiedzin w DSS Kamionek – zamknięcie obiektu dla osób zewnętrznych;
 3. posiedzenie GZZK – ustalenie zasad funkcjonowania zwłaszcza OPS i DSS (z udziałem Policji, SM)
 4. zalecenia Burmistrza dla kierowników GJO dotyczące zasad postępowania;
 5. akcja informacyjna dla mieszkańców z wykorzystaniem strony internetowej i facebooka, urządzeń głośnomówiących tj. samochód SM i syrena elektroniczna, baneru przed GOK, plakaty;
 6. od 16.03.2020 częściowe zamknięcie UM (pkt. podawczy w pomieszczeniach Labirynu, kolejno wystawienie obok windy skrzynki zamkniętej na dokumentację  – określenie zasad obsługi petentów, wstrzymanie zapisów na śluby cywilne;
 7. od 16.03.2020 zamknięcie szkół podstawowych i przedszkoli, po 2 tygodniach szkoły przeszły na nauczanie zdalne;
 8. od 25.03.2020 organizacja zespołów do dowozu żywności dla osób poddanych kwarantannie (ZRS, LO, SM, Caritas, OSP, ich wyposażenie i przeszkolenie);
 9. współpraca z KP PSP Krapkowice dotycząca wykorzystania OSP do działania w sytuacji zagrożenia;
 10. Fundacja Górażdże "Aktywni w Regionie" wsparła walkę z koronawirusem! Dotację na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej oraz na działania i inicjatywy związane z szeroko rozumianą prewencją i walką z pandemią COVID-19 otrzymało 6 podmiotów z naszej gminy: Stowarzyszenie Górażdże "Skalna Wieś", Stowarzyszenie "Wykuwamy Przyszłość" w Choruli, Stowarzyszenie Ziemia Malińska, Dom Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku, Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Gogolinie;
 11. analiza funkcjonowania OPS i DSS – bieżąca współpraca;
 12. kolejne zapotrzebowania do Wojewody wysyłane przez OPS i DSS na środki ochrony osobistej;
 13. zakupy środków ochrony osobistej – rękawiczki, maski, płyny do dezynfekcji, urządzenia do odkażania rąk;
 14. akcja szycia masek przez chętne krawcowe oraz pracowników GOK i świetlic;
 15. pomoc GCR dla GJO w zakresie masek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji;
 16. zaopatrywanie przez GCR jednostek OSP w środki ochrony osobistej;
 17. akcja rozdawania masek dla mieszkańców 65+;
 18. od 13.04.2020 przejście DSS Kamionek na system pracy koszarowej (była również  wydzielone pomieszczenia  w PSP w Kamieniu Śl. do odpoczynku dla pracowników DSS)– pobieranie od pracowników wymazów do badania zakończono pracę w tym systemie 21.06.2020;
 19. pismo Wojewody Opolskiego z dnia 24 marca 2020 r. nakazujące Burmistrzowi przekazać Straż Miejska do dyspozycji Policji w celu zwalczania koronawirusa;
 20. od 25.04.2020 całkowite zamknięcie UM i podział pracowników na dwie niezależne grupy do pracy bez możliwości kontaktu;

Etap III: działania przywracające funkcjonowanie GJO i UM: od 30.04.2020 do chwili obecnej

 1. Odkażanie wybranych elementów infrastruktury (przystanki, ławki a w drugiej turze place zabaw);
 2. Gmina otrzymała od Wojewody nieodpłatnie środki do dezynfekcji z przeznaczeniem do przedszkoli i żłobka – 44 pojemniki 5 l. w dwóch rzutach);
 3. Od 7 maja 2020 rozpoczęcie funkcjonowania przedszkoli i żłobka, GBP, boiska Orlik, basenu;
 4. Od 15 maja 2020 powrót Urzędu do pracy bez podziału na dwa zespoły;
 5. Od 18 maja 2020 uruchomienie kasy i punktu podawczego na parterze budynku bez wchodzenia petentów na I i II piętro
 6. zakończenie pracy koszarowej w DSS od 21.06.2020

Ponadto przekazał informację nt. szycia maseczek przekazując, iż uszyto 3270 maseczek w tym wydano dla seniorów 65+ 1170 masek szytych, dla GJO wydano ok. 600 masek. Dodał, że w magazynie jest obecnie 1500 masek szytych oraz ok. 2.000 masek jednorazowych. Maseczki były również przekazywane dla szpitala i KPP w Krapkowicach.

Uzupełniając informację przekazał, że otrzymano od Wojewody Opolskiego 44 pojemniki 5 litrowe (220 litrów) ze środkiem do dezynfekcji z przeznaczeniem dla przedszkoli i szkół.

Na koniec Naczelnik GCR poinformował o pomocy Gminy Gogolin dla podmiotów gospodarczych:

 1. Zarządzenie Nr Or. I. 0050.54.2020 Burmistrza Gogolina z dnia 15 kwietnia 2020 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającej z ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii;
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości;
 3. Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Ponadto GJO złożyły wnioski do ZUS o obniżenie płatności składek na ubezpieczenia (o 50 % przez okres marzec- czerwiec).

Przewodniczący GRS w Gogolinie podziękował Naczelnikowi GCR w Gogolinie za przekazane informacje, następnie poprosił p. Izabelę Olczyk – kierownika OPS w Gogolinie
o przedstawienie informacji nt. działań podjętych w związku z ogłoszonym stanem pandemii.

Pani Izabela Olczyk – kierownik OPS w Gogolinie poinformowała o działaniach podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie od momentu ogłoszenia stanu epidemii. Przekazała, że według danych posiadanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie a przekazanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Krapkowicach na terenie Gminy Gogolin w sumie było 519 osób objętych kwarantanną (stan do 23.06.2020 r.) z czego 12 osób było zakażonych w tzw. izolacji domowej. Obecnie 26 osób jest objęte kwarantanną w większości są to obywatele Ukrainy. Maksymalna liczba dzienna osób objętych kwarantanną to 149 osób (21.04.2020 r.)

Dodała, że bezpośrednio po ogłoszeniu stanu epidemii, Pan Burmistrz Gogolina poprzez media społecznościowe, strony internetowe, pisma, ogłoszenia poinformował o możliwościach uzyskania pomocy, zaapelował o wzajemną pomoc w szczególności skierowaną do osób starszych, schorowanych, co spotkało się  z olbrzymim zaangażowaniem zarówno wszystkich instytucji, firm, jak też wszystkich mieszkańców, którzy poprzez oddolne inicjatywy oferowali swoim sąsiadom i współmieszkańcom pomoc usługową w zakupach, dostarczaniu żywności. Już w pierwszych dniach obowiązywania epidemii dzięki wsparciu instytucji gminnych i innych dysponowaliśmy ewentualną bazą transportową, wolontariuszami, darami żywnościowymi, które mogły zostać szybko i sprawnie uruchomione w razie zaistnienia takiej potrzeby. Kierownik OPS poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie od momentu ogłoszenia stanu epidemii uruchomił całodobowy numer telefonu. Uruchomiono również całodobowe wsparcie psychologiczne dla wszystkich mieszkańców i to zarówno tych przebywających w kwarantannie, jak i wszystkich dla, których ten trudny okres izolacji i lęk związany z możliwością zakażenia powodował lęk, stres, potęgował istniejące zaburzenia stanu psychicznego. Dodatkowo psycholog zatrudniony w Ośrodku świadczył pomoc psychologiczną pracownikom zaangażowanym w pomoc np. pracownikom OPS, pracownikom DSS w Kamionku i innym zainteresowanym.

W dalszej części poinformowała o pomocy osobom w kwarantannie przekazując, że OPS w Gogolinie objął pomocą 17 osób przebywających w kwarantannie. Była to głównie pomoc usługowa tj. pomoc w zakupie artykułów spożywczych, pomoc w zakupie leków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Osoby te same zgłaszały się po pomoc do tut. Ośrodka poprzez kontakt telefoniczny, informacja była przekazywana przez służby sprawujące dozór nad osobami w kwarantannie tj. Policję, Straż Miejską lub też osoby korzystały z uruchomionej prze Ministerstwo aplikacji telefonicznej. W/w osoby nie wymagały wsparcia finansowego i rzeczowego. Ponadto Pani Kierownik wspomniała o pomocy mieszkańcom wymagającym wsparcia informując, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie od momentu ogłoszenia epidemii nieprzerwanie realizował wszystkie powierzone mu wcześniej zadania w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego.

Poinformowała również, że w miesiącu marcu przyśpieszono wypłaty wszystkich przyznanych decyzjami świadczeń motywując wszystkich świadczeniobiorców do zmiany sposobu wypłaty świadczeń na formę bezgotówkową.

W związku z zaleceniami wojewody ograniczono usługi opiekuńcze u osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, tym nie mniej u osób bezwzględnie tego wymagających nadal były one świadczone np. pomoc w zapewnieniu posiłku, ogrzaniu mieszkania, zakupy. Od miesiąca czerwca 2020 r. usługi uruchomiono w pełnym zakresie w zwiększonym reżimie sanitarnym. Następnie przekazała, że w związku z ekonomicznymi skutkami epidemii zaobserwowano nieznaczny wzrost liczby osób ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej co było to podyktowane w głównej mierze utratą źródła dochodu np. utrata pracy. Natomiast nie zaobserwowano wzrostu prowadzonych postępowań w zakresie przemocy w rodzinie tzw. „Niebieskie Karty” zarówno zespół interdyscyplinarny, jak i grupy robocze pracowały w trybie zdalnym, w stałym kontakcie z osobami pokrzywdzonymi, przekazując im telefonicznie informacje o odstępnych formach pomocy (Aplikacja Parasol). W dalszej części Pani Kierownik poinformowała, że w ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponowywał u osób tego wymagających maseczki ochronne przekazane przez Urząd Miejski w Gogolinie. Następnie odniosła się o pozyskanych artykułach spożywczych informując, że Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gogolinie pozyskało z Banku Żywności w Opolu 6.902,40 kg artykułów spożywczych o wartości 35.290,78 zł. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz Programu „Nie marnuj żywności”. Z tej formy pomocy skorzystało 240 osób, którym żywność ta została dostarczona przy współpracy z wolontariuszami, kurierami społecznymi, pracownikami Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie, Ochotniczych Straży Pożarnych i Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. Z pomocy tej nadal mogą skorzystać osoby, których dochód netto w przypadku osób samotnie gospodarujących nie przekracza 1402 zł. a w przypadku osób w rodzinie 1056 zł. (na osobę w rodzinie). Skierowania kwalifikujące do programu wydaje OPS w Gogolinie a kolejna transza żywności około 7 ton trafi do naszych mieszkańców już 2 lipca 2020 r. Dodała, że dzięki sprawnemu zaangażowaniu naszych jednostek i wolontariuszy nie było potrzeby uruchomienia Wojsk Obrony Terytorialnej z których pomocy można by było skorzystać.
Na koniec poinformowała o przystąpieniu do dwóch projektów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu:

„Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W ramach tego projektu asystent rodziny oraz pracownicy socjalni Ośrodka pracujący z rodzinami przeżywającymi problemy opiekuńczo – wychowawcze zostali wyposażeni w środki ochrony. Dodatkowo rodziny borykające się z tymi problemami również uzyskały takie wsparcie tj. rękawice, płyny dezynfekujące. W ramach tego projektu Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w ramach umowy użyczenia lampę do dezynfekcji pomieszczeń. Oczekuje się jeszcze na przekazanie stacji do bezdotykowej dezynfekcji rąk oraz urządzenia do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów promieniami UV- C.  Środki te zostały przekazane nieodpłatnie i tym samym OPS w Gogolinie nie wydatkował na ten cel środków z budżetu gminy.

Dodała, że kolejny projekt to: „Nie Sami Dzielni” – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO) Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. W ramach projektu od kwietnia 2020 r. objęto pomocą w formie zakupu  i dostarczenia posiłku ponad 90 osób spełniających kryteria określone w projekcie – osoby niesamodzielne, osoby w podeszłym wieku. Wartość projektu już rozliczona za
04 i 05/2020r. to - 56.157,49 zł.   (szacunkowa całkowita wartość tej formy wsparcia w całości finansowanego przez ROPS to – 88.557,49 zł.

W ramach projektu uruchomiono również usługi „kuriera społecznego” podczas epidemii COVID – 19. Oferowana pomoc to głównie pomoc usługowa w zakupach, dostarczaniu żywności, zaopatrzeniu w maseczki.  W Gminie Gogolin uruchomiono dwóch kurierów społecznych, którzy w miesiącu kwietniu i maju 2020 r. objęli wsparciem 131 osób potrzebujących.  (wynagrodzenie kurierów w ramach umowy zlecenie jest finansowane przez ROPS) 

Na zakończenie Pani Kierownik przekazała, że w ramach projektu uzyskano również środki dezynfekcyjne i ochronne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Przewodniczący GRS w Gogolinie podziękował Pani Izabeli Olczyk – kierownika OPS w Gogolinie za obszerne informacje i poprosił Burmistrza Gogolina o uzupełnienie informacji.

Burmistrz Gogolina dodał, że ta sytuacja jest dla nas nowa i ma szczęście pracować z doświadczonymi współpracownikami. Przekazał, że najważniejsze, aby ten zespół był skuteczny, czyli poprzez nasze działania mieszkańcy otrzymywali określona pomoc, która jest możliwa w danych warunkach. Przekazał, że urząd był podzielony na 2 zespoły nie dla wygody, ponieważ każdy wolałby normalnie funkcjonować i pracować. Ponadto dodał, że dzięki zaangażowaniu różnym stowarzyszeń, które mamy, udało się pozyskać z różnych źródeł ponad 100 tys. zł, czyli pomoc w postaci sprzętu, doposażenia itp. Ponadto z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Marszałek Woj. Opolskiego przeznaczył 1.600.000 zł dla OSP z całego województwa i dla Gminy Gogolin trafi ok.  80.000 zł w postaci sprzętu. W dalszej części Burmistrz Gogolina odniósł się do czynszów lokali, które są własnością samorządu Gogolina informując, że zostały zmniejszone do symbolicznej „złotówki”. Zaapelował na koniec do środowiska Seniorów, że jeśli spotka się takie osoby, które będą potrzebować wszelakiej pomocy to prosi się o poinformowanie albo OPS w Gogolinie albo GCR w Gogolinie.

Ad.5
Przewodniczący GRS w Gogolinie
poprosił p. Iwonę Skowronek – Naczelnika Wydziału Zdrowia o przedstawienie profilaktyki zdrowotne na lata 2020 – 2021 ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.

p. Iwona Skowronek – Naczelnik Wydziału Zdrowia przekazała, że jeśli chodzi o profilaktykę zdrowotną w grupie Seniorów, to można ją realizować poprzez szereg programów realizowanych z budżetu Gminy Gogolin.  Należą do nich przede wszystkim programy profilaktyki nowotworowej, które realizowane są od 2016 roku (profilaktyka nowotworu jelita grubego, prostaty oraz nowotworu piersi). Ponadto poinformowała, że od października br. zaprasza się kobiety i mężczyzn na badania przesiewowe do GOZ w Gogolinie, który jest realizatorem tych programów. Ponadto przekazała, że kolejny program jest realizowany w ramach organizacji pozarządowych i jest skierowany do osób w miejscu ich zamieszkania w szczególności osób niepełnosprawnych, samotnych i chorych oraz ich rodzin. Realizatorem tego programu jest Stacja Caritas w GOZ w Gogolinie. Poinformowała również, że jest prowadzona Opolska Karta Rodziny i Seniora oraz Karta Dużej Rodziny, które umożliwiają branie udziału w różnych formach ruchu w obniżonych cenach. Gmina Gogolin ponadto dofinansowuje dowóz osób niepełnosprawnych z różnymi chorobami do Domu Środowiskowego w Krapkowicach na warsztaty terapii zajęciowej. Dodała, że prowadzone jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Gminy Gogolin. Ponadto działa też stowarzyszenie „Okaż Serce Innym”, który działa też na rzecz osób starszych. Przekazała również, że w tym roku zaangażują się w program szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Przewodniczący GRS w Gogolinie podziękował p. Iwonie Skowronek za obszerną relację nt. profilaktyki zdrowotnej u Seniorów, a następnie poprosił p. Andrzeja Mrowca – Dyrektora GOZ w Gogolinie o przekazanie informacji w tym samym temacie.

p. Andrzej Mrowiec – Dyrektor GOZ w Gogolinie przekazał informacje nt. funkcjonowania GOZ w Gogolinie w czasie koronawirusa, przekazując, że nie wszystkie gabinety można było zamknąć jak np. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Dodał, że na okres ok. 3 tygodni zamknięty był również Gabinet Rehabilitacji. Odniósł się również nt. pracy lekarzy, którzy byli również przeniesieni do Szpitali jednoimiennych na okres ok. 3 miesięcy, także pacjenci musieli zostać przepisani na inne terminy.  Dodał, że wirus dalej stanowi zagrożenie i zaostrzenia sanitarne dalej obowiązują. Ponadto dodał, że w 2019r. został złożony do RPOWO projekt pn. „Kompleksowa Opieka nad osobami starszymi”, przeznaczony dla osób starszych. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności produktów zdrowotnych a także zwiększenie świadomości i zwiększenie aktywności u osób starszych w tym niepełnosprawnych. Projekt jest złożony na kwotę 2.243.000 zł przeznaczony tylko dla Seniorów i nie tylko z terenu Gminy Gogolin, dodając, że rusza już z dniem 1 lipca br.

Przewodniczący GRS w Gogolinie podziękował p. Andrzejowi Mrowcowi – Dyrektorowi GOZ w Gogolinie za obszerną informację.

W dalszej części Przewodniczący GRS składając kwiaty na ręce Kierownik Izabeli Olczyk oraz burmistrza Joachima Wojtali, złożył podziękowania za skuteczne wsparcie lokalnej społeczności w tym trudnym dla wszystkich okresie. Kwiaty wręczono także Ali Łukaszczyk, która na posiedzeniu reprezentowała dyrektor Barbarę Dołowicz, z prośbą o przekazanie wszystkim pracownikom Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku wyrazów uznania i wdzięczności za pracę w tak trudnych i niebezpiecznych warunkach.

Ad. 6

Przewodniczący GRS w Gogolinie w trakcie trwania Posiedzenia Rady Seniorów rozdał Harmonogram dyżurów na III Kw.2020, który przedstawia się następująco:

07.07.2020 r. (CAW Chorula) – pan Dariusz Wandowski;

07.07.2020 r. (sołtysówka budynek przedszkola) – pani Renata Fesser;

07.07.2020 r. (Świetlica w Malni) – pan Jan Nadbrzeżny;

07.07.2020 r. (Świetlica w Górażdżach) – pani Elżbieta Nowak;

07.07.2020 r. (Świetlica w Kamieniu Śląskim) – pani Krystyna Broj;

07.07.2020 r. (Salka DFK w Obrowcu) – pani Marta Wiora;

07.07.2020 r. (Świetlica w Zakrzowie) – pan Wiktor Gabor;

07.07.2020 r. (CAW Odrowąż) – pan Ginter Hońka;

07.07.2020 r. (OPS Gogolin) – pani Maria Sapok;

04.08.2020 r. (OPS Gogolin) – pani Maria Szatka;

01.09.2020 r. (OPS Gogolin) – pan Andrzej Halski.

Ad.7

Burmistrz Gogolina w wolnych wnioskach przekazał o tematach związanych z nadchodzącymi inwestycjami oraz zadaniami, które będą służyć m.in. seniorom z gminy Gogolin. Burmistrz Joachim Wojtala poinformował Radę, iż pracownicy gogolińskiego magistratu złożyli kolejny wniosek na realizację projektu transgranicznego – tym razem pozyskane środki mają zostać przeznaczone na utworzenie w Gogolinie ogrodu sensorycznego, ukwieconego miejsca, sprzyjającego relaksowi i wypoczynkowi, które będzie dedykowane również osobom starszym. Rewitalizacja parku, w którym ma powstać ogród będzie przeprowadzana etapami, nie tylko w ramach unijnego projektu, ale również siłami samorządu gminy Gogolin. Burmistrz nawiązał także do głośnej ostatnimi czasy sprawy rzekomej sprzedaży 0,5 ha terenu w parku przy ul. Ligonia. Burmistrz poinformował, iż nieprawdą jest, że zapadła decyzja w tej sprawie; zapewnił także, że wszelkie plany będą konsultowane z przedstawicielami różnych środowisk, w tym również środowiska senioralnego. Członkowie Rady otrzymali również informacje dotyczące powstania w Gogolinie Centrum Bioróżnorodności – miejsca, które będzie nie tylko formą ochrony fauny i flory, ale także wspaniałym miejscem wypoczynku oraz organizacji spotkań, np. pikników czy plenerowych koncertów dla całych rodzin.

Na koniec Burmistrz rozdał wszystkim członkom GRS Kalejdoskopy Samorządowe za 2019rok. oraz zaprosił wszystkich na Gminne Dożynki, które się odbędą 06 wrześni br., chyba, że sytuacja na to nie pozwoli.

Na zakończenie Burmistrz wspomniał o służbowym wyjeździe do Międzylesia, na którym przekazano informację, iż wniosek złożony przez Stowarzyszenie PSORW, którego członkiem jest Gmina Gogolin, pn. „Najciekawsze i SMART – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w oparciu o nowoczesne technologie” złożony w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan operacyjny na lata 2020-2021, został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał dofinansowanie w kwocie ok. 60.000 zł.

Wiceprzewodnicząca GRS w Gogolinie p. Marta Wiora poinformowała o spotkaniu w UMWO w Opolu z okazji Światowego Dnia Emerytów, Inwalidów i Rencistów w dniu 25 czerwca br. na którym zostały przekazane dla Seniorów z terenu Gminy Gogolin płyny dezynfekujące, maseczki. Przekazała, że to wszystko jest do odebrania w poniedziałek tj.29 czerwca br. o godz. 10.00 w siedzibie ZEiR przy UM w Gogolinie.

Przewodniczący GRS w Gogolinie odczytał mail z UMWO w Opolu z dnia 24 czerwca w spr. Konkursu literackiego pt: „XX wiek w moich wspomnieniach”. Prace literackie można zgłosić do dnia 30.09.2020r. Na zakończenie poinformował o zmianach organizacyjnych w funkcjonowaniu GRS, ponieważ wcześniej zajmowała się tym p. Monika Buk a teraz te sprawy przejęła p. Justyna Depta. Dodał, że bardzo dziękuje p. Monice Buk za dotychczasową owocną współpracę.

Ad. 8                                                                        

Przewodniczący GRS w Gogolinie w związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad  
o godz. 13.50 zakończył IV Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

 

 

                                Przewodniczący
                                Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

                                     Jan Nadbrzeżny

Protokołowała

Justyna Depta                                                                                                                  

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów

Zał. Nr 2 – lista zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

PDFProtokół Nr IV2020 z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie z dnia 26.06.2020, które odbyło się w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie w godz. 11.00-13.50 (skan z odręcznym podpisem).pdf (1,54MB)