Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

 

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej     w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/29        z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0929 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń                  i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 79 000,00 zł.*   Wadium – 7 900,00 zł.    

 

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej     w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/30          z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0974 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń                  i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 82 800,00 zł.*   Wadium – 8 280,00 zł.  

 

3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej     w Gogolinie  przy ul. Ligonia, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/35          z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0978 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń                  i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 83 200,00 zł.*   Wadium – 8 320,00 zł.  

 

4. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej    w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/21           z mapy 3 obrębu Gogolin 1 - KW OP1S/00023921/7 oraz działka  Nr 937/21 z mapy 3 obrębu     Gogolin 1 - KW OP1S/00058798/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1020 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń                   i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 86 700,00 zł.*  Wadium – 8 670,00 zł.

 

5. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej    w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/22           z mapy 3 obrębu Gogolin 1 - KW OP1S/00023921/7 oraz działka  Nr 937/22 z mapy 3 obrębu     Gogolin 1 - KW OP1S/00058798/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1044 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń                   i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 88 800,00 zł.*  Wadium – 8 880,00 zł.

 

6. Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Nowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 960/1 z mapy 10 obrębu Karłubiec o pow. 0,0249 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00024374/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń                  i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 16 800,00 zł.*   Wadium – 1 680,00 zł.    

7. Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Nowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 960/2 z mapy 10 obrębu Karłubiec o pow. 0,0253 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00024374/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń                  i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 17 100,00 zł.*   Wadium – 1 710,00 zł.    

 

8. Przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Spacerowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 287/6 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0259 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00050846/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 9 500,00 zł.*   Wadium – 950,00 zł.    

 

*Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%. 

Przetargi odbędą się w dniu 7 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia    2 września 2020 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Należność za zakupioną w przetargu nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne pokrywa kupujący.

 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Nowinach Krapkowickich.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

                                                                                        

 

 

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                  Joachim Wojtala

PDFPrzetarg na sprzedaż nieruchomości(skan z odręcznym podpisem).pdf (650,89KB)