Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników .

Dokumentacja powinna zawierać:

- wniosek,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo    oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:

DOCzawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc (33,00KB)
XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx (76,61KB)
DOCXoświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.docx (3,25KB)
DOCXoświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.docx (4,38KB)

DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx (26,38KB)
DOCXOświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii.docx (17,41KB)

 

Wersje PDF:

PDFzawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.pdf (167,98KB) 
PDFformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).pdf (414,11KB)
PDFoświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf (92,47KB)
PDFoświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.pdf (177,69KB)
PDFWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf (252,41KB)
PDFOświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii.pdf (152,61KB)


PDFoswiadczenie-o-poniesionych-kosztach-nauki.pdf (38,03KB)