Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie przyjęcia
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK

Gogolin, 21 październik 2020 r.

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK

Burmistrz Gogolina informuje o rozpoczęciu

od dnia 29 października  2020 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK

1.  Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK.
 
2.  Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu od dnia 29 października 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r.;

3.  Forma konsultacji

Zgłaszanie uwag i opinii przy wykorzystaniu formularza konsultacji. Formularz  może być złożony w wersji papierowej (Urząd Miejski  w Gogolinie, parter – Biuro Podawcze) lub w wersji elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres:

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

  • zgłoszone anonimowo
  • po dniu 10 listopada 2020 r. po godz. 15.30.

Załączniki
PDFProjekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy.pdf (306,82KB)
DOCXFormularz konsultacji.docx (17,55KB)
PDFFormularz konsultacji.pdf (209,52KB)