Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

 

1. Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kamionek, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 422/2 z mapy 4 obrębu Kamionek o pow. 0,0500 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00052382/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 21 000,00 zł.   Wadium – 2 100,00 zł.    

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Chorula przy ul. Opolskiej nr 53 lokal nr 7. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku, składa się z przedpokoju, 2 pokoi, kuchni, łazienki z w-c i spiżarki, o łącznej powierzchni użytkowej 55,3 m2, KW OP1S/00043489/2 - wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku i działki gruntowej nr 74/3 z mapy 2 obręb Chorula, wynoszącym 1250/10000 części, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00041005/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Do lokalu przynależna jest komórka piwniczna oraz pomieszczenie gospodarcze. Na skutek przecieku dachu, tynki na ścianach i suficie uległy zniszczeniu, lokal znajduje się w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do kapitalnego remontu po wcześniejszej naprawie pokrycia dachowego. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym umówieniu terminu.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości – 38 700,00 zł.   Wadium – 3 870,00 zł.   

Przetargi odbędą się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia     9 grudnia 2020 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Należność za zakupioną w przetargu nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne pokrywa kupujący.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Nowinach Krapkowickich.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

                                                                                        

 

 

                                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                                                  Krzysztof Reinert

                                                                                                                  Zastępca Burmistrza