Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin w 2021 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej w 2021 roku skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020).

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin w 2021 roku.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  1. Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim.
  2. Organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

 

Załączniki:

PDFZarządzenie nr OR.I.0050.187.2020 (wersja dostępna).pdf (292,13KB)
PDFZarządzenie nr OR.I.0050.187.202 (skan z odręcznym podpisem).pdf (1,95MB)
RTFWzor-oferty.rtf (236,74KB)
RTFWzor-sprawozdania.rtf (188,74KB)