Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Gogolin na 2021 rok

PDF48. Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2022(skan).pdf (12,70MB)

PDF48. Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2022.pdf (3,31MB)

PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 r.pdf (156,37KB)

PDFKwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budzetowych za IV kw. 2021 r.pdf (157,81KB)

PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 30.09.2021 r.pdf (159,81KB)

PDFKwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budzetowych za III kw. 2021 r.pdf (157,02KB)

PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 30.06.2021 r (korekta nr 1).pdf (156,44KB)

PDFKwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budzetowych za II kw. 2021 r.pdf (157,04KB)

PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 31.03.2021 r.pdf (156,06KB)

PDFKwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budzetowych za I kw. 2021 r.pdf (157,52KB)

PDFUchwała Nr XXXI_331_2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.pdf (1,40MB)
PDFUchwała Nr XXXI_330_2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,71MB)
PDFUchwała nr 441-2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2021 r..pdf (247,53KB)
PDFUchwała nr 442-2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2021 rok.pdf (175,48KB)
PDFUchwała nr 443-2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin.pdf (214,83KB)