Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego o łącznej powierzchni użytkowej   89,64 m2, położonego w miejscowości Gogolin przy ul. Strzeleckiej nr 3 na odrębną własność wraz    z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę nr 915/23 z mapy 13 obręb Gogolin 1 i wspólne części budynku objęte księgą wieczystą nr KW OP1S/00040440/6.

Lokal usytuowany jest na parterze budynku z wejściem głównym od ulicy Strzeleckiej. Składa się z dwóch części: część pierwsza obejmuje pomieszczenie usługowe, komunikację, pomieszczenie socjalne o łącznej powierzchni 73,03 m2, część druga obejmuje pomieszczenie usługowe, socjalne      o łącznej powierzchni 17,61 m2. Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i działki wynosi 1411/10000. Lokal znajduje się w stanie technicznym zadawalającym, wymaga częściowego remontu w celu adaptacji dla polepszenia jego funkcjonalności. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym umówieniu terminu.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości – 144 000,00 zł.   Wadium – 14 400,00 zł.   

Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia     8 marca 2021 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Należność za zakupioną w przetargu nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne pokrywa kupujący.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Nowinach Krapkowickich.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 77 4076829.

                                                                                        

 

 

                                                                                                                   Burmistrz Gogolina

                                                                                                                     Joachim Wojtala