Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2021 roku skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Rodzaj zadania: Pielęgnacja przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w warunkach domowych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: Objecie opieką pielęgniarską osób wymagających opieki i pielęgnacji w ich środowisku zamieszkania w tym edukacja i promocja zdrowotna.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.31.2021 (wersja dostępna).pdf (237,06KB)
PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.31.2021 (skan z odręcznym podpisem).pdf (598,53KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Wzór oferty.docx (53,84KB)
DOCXZałącznik nr 5 - Wzór sprawozdania.docx (40,15KB)