Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert - promocja i ochrony zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXX/314/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Burmistrz Gogolina

informuje, że w postępowaniu dotyczącym zlecenia na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie gminy Gogolin w 2021 r., w trybie wyboru oferty przeprowadzonej w dniu 12 marca 2021 r., Komisja konkursowa postanowiła:

1) przyjąć ofertę Caritas Diecezji Opolskiej z  siedzibą 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a na wykonanie zadania, które będzie obejmowało: Pielęgnację chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w warunkach domowych w środowisku zamieszkania osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych starszych”;

2) ustaliła wysokość dotacji w kwocie 85 000,00 zł., która jest przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie.

Placówką uprawnioną do bezpośredniego wykonywania powyższego zadania jest:
Stacja Opieki Caritas w Gogolinie, 47-320 Gogolin, ul. Szkolna 2.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFWyniki otwartego konkursu ofert (skan z odręcznym podpisem).pdf (197,61KB)