Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2013

 PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.01.2013 ws. wydzierżawienia nieruchomości.pdf (380,57KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.02.2013 ws dystrybucji tabletek jodowych w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy.pdf (447,52KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.04.2013 ws zmian w planie finansowym dochodów i wydatków00190.pdf (307,80KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.05.2013 ws przekazania nieruchomości w trwały zarząd.pdf (130,05KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.6.2013 ws. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunallne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin ws podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.pdf (205,17KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.7.2013 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu.pdf (728,70KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.8.2013 ws. gminnego koordynatora badania.pdf (121,38KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.9.2013 ws. realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Gogolin.pdf (1,51MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.10.2013 ws.realizacji pozamilitarnych przygotowan w gminie Gogolin w 2013 r..pdf (2,20MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.11.2013 ws.realizacji pprzedsięwzięć zarządzania kryzysowego w gminie Gogolin w 2013 r.pdf (1,27MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.12.2013 ws.dokonania zmian w palnie finansowym wydatków budżetu.pdf (1,02MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.13.2013 ws.dokonania zmian w palnie finansowym wydatków budżetu.pdf (637,23KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.14.2013 ws.regulaminu konkursu na Ozdoby Świąteczne.pdf (652,36KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.15.2013 ws.ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DSS św Barbara w Kamionku.pdf (104,95KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.16.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu.pdf (453,44KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.17.2013 ws.powołania komisji konkursowej Baba wielkanocna.pdf (97,39KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.18.2013 ws.powołania komisji konkursowej konkurs kroszonkarski.pdf (103,43KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.19.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu.pdf (347,82KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.20.2013 ws.zastosowania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.pdf (349,76KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.21.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (1,18MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.22.2013 ws. przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykoniania budżetu gminy za 2012r.pdf (6,15MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.23.2013 ws ustalenia kwoty dopłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli.pdf (575,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.24.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (551,17KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.25.2013 ws s.dokonania zmian budżetu gminy00210.pdf (274,03KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.26.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy00211.pdf (303,36KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.27.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy00212.pdf (345,00KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.28.2013 ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (2,24MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.29.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gmin.pdf (581,91KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.30.2013 ws regulsminu konkursu Kamień Śl. zielone serce Gminiy Gogolin.pdf (874,38KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.31.2013 ws .dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gmin.pdf (336,11KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.32.2013 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2013 r.pdf (437,98KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.33.2013 ws .dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (477,95KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.34.2013 ws przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego przedszkola nr 3.pdf (150,96KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.35.2013 ws przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola PSP nr 2 w Gogolinie.pdf (172,85KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.36.2013 ws przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Kamieniu Śl00225.pdf (171,18KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.37.2013 ws powołasnia komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie 2013 zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury.pdf (242,06KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.38.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym.pdf (518,00KB)

PDFzarządzenie Nr Or.I.0050.39.2013 ws przekazania sprawozdania finansowego gminy za 2012.pdf (2,29MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.40.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf (306,39KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.41.2013 ws ogłoszenia wykazu nieruchomiości wykazanych do sprzedazy oraz ustalenia ceny.pdf (564,36KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.42.2013 ws ogłoszenia wydzierżawienia nieruchomości.pdf (631,83KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.43.2013 ws zmian ws zmian w planie finansowym wydatków budżetu.pdf (303,38KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.44.2013 ws wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury.pdf (233,26KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.46.2013 ws s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf (440,16KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.47.2013 ws zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf (461,92KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.48.2013 ws ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf (194,22KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.49.2013 ws odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.pdf (130,76KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.50.2013 ws zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf (1,33MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.52.2013 ws wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych00373.pdf (560,81KB)

PDFZarządzenie Nr Or I.0050.53.2013 Burmistrza Gogolinia ws zasad nadzoru nad zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy Gogolin.pdf (185,31KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I0050.55.2013 Burmistrza Gogolina ws ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżętu Gminy Gogolin na 2013 r..pdf (252,31KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.56.2013 ws .dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (771,15KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.57.2013 ws powołania komisji egzaminacyjmej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans.pdf (248,76KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.58.2013 ws powołania komisji egzaminacyjmej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans.pdf (235,95KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.59.2013 ws powołania komisji egzaminacyjmej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans.pdf (245,54KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.61.2013 ws ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie do zakupu podręczników - program rządowy Wyprawka Szkolna00530.pdf (222,92KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.62.2013 ws ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń00531.pdf (1,14MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.63.2013 ws powołania komisji przetargowej.pdf (153,10KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.64.2013 ws ustalenia stawek czynszu.pdf (147,55KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.65.2013 ws dokonania zmian w budżecie gminy na 2013.pdf (345,03KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.66.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (381,12KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.67.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (223,10KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.68.2013 ws.opłat za korzystanie z obiektów 2013 r.pdf (1,14MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.69.2013 ws.ustalenia wysokości opłata za korzystanie z boisk piłkarskich za wyjątkiem stadionu miejskiego00538.pdf (318,45KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.70.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (548,46KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.71.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (399,39KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.72.2013 ws.powołania komisji konkursowej.pdf (111,91KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.73.2013 ws wprowadzenia do stosowania planu obrony cywilnej Gminy Gogolin.pdf (254,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.74.2013 wss.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (680,04KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.75.2013 wswykonania budżetu za I półrocze 2013 cz I.pdf (5,10MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.75.2013 wswykonania budżetu za I półrocze 2013 cz II.pdf (3,70MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.75.2013 wswykonania budżetu za I półrocze 2013 cz III.pdf (4,41MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.75.2013 wswykonania budżetu za I półrocze 2013 cz IV.pdf (5,09MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.76.2013 w sprzedłożenia radzie inf o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,32MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.77.2013 wss.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (507,16KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.78.2013 ws dokonania zmian budżetu.pdf (291,72KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.79.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (332,06KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.80.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (436,92KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.81.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (695,57KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.82.2013 ws ustalenia wysokości opłata za korzystanie z gminnych obietów i urządzeń urżyteczności publicznej.pdf (144,35KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.83.2013 ws ustalenia wysokości opłata za korzystanie z gminnych obietów i urządzeń urżyteczności publicznej.pdf (267,72KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.84.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (314,00KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.85.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (559,09KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.86.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (759,07KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.87.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (458,40KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.88.2013 ws zmiany regulaminu Organizacyjnego UM w Gogolinie.pdf (226,48KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.89.2013 ws zmieniające zarządzenie ws organizaji i przyjmowania skarg i wniosków 2013 r.pdf (149,60KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.90.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (1,03MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.91.2013 ws udziału w powiatowym terenowym ćwiczeniu obtonnym 2013.pdf (340,21KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.92.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (942,90KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.93.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (1,05MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.94.2013 ws ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych.pdf (187,65KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.95.2013 ws dokonania zmian w budżecie gminy na 2013.pdf (437,95KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.96.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (529,49KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.97.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (1,51MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.98.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (1,92MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.99.2013 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2013 r.pdf (345,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.100.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (339,21KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.101.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (1,16MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.102.2013 ws wykonania uchwały nr 20 X 2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Spółki KPW z dni. 24 października 2013 r ws podwyższenia kapitału zakładowego spółki.pdf (198,26KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.103.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf (1,14MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.104.2013 ws powołania grupy roboczej ds opracowania Strategii Rozwoju na lata 2012-2020.pdf (210,74KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.105.2013 ws Reguliaminu kokursu na ozdobe i potrawę bożomarodzeniową.pdf (694,36KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.106.2013 ws powołania grupy roboczej ds Konkuru europejskiego Odnowa Wsi.pdf (192,31KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.107.2013 ws projektu budżetu gminy na 2014 rok cz I.pdf (6,34MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.107.2013 ws projektu budżetu gminy na 2014 rok cz II.pdf (4,67MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.108.2013 ws projektu wieloletniej prognozy finasowej.pdf (3,35MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.109.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2013 r..pdf (408,26KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.110.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżętu Gminy Gogolin na 2013 r..pdf (1,12MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.111.2013 ws dokonania zmian w budżetu gminy 2013 r..pdf (508,98KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.112.2013 ws dokonania zmian w budżetu gminy 2013 r..pdf (538,03KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.114.2013 ws dokonania zmian w budżetu gminy 2013 r..pdf (1,42MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.115.2013 ws ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej.pdf (1,52MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.116.2013 ws ustalenia norm zużycia paliwa dla sprżtu strażackiego.pdf (186,11KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.117.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2013 r..pdf (1,97MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.118.2013 wspowołania komisji opiniowania ofert w otwarty konkusrie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.pdf (206,24KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.119.2013 ws ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urzadzeń.pdf (1,15MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.120.2013 ws powołania komisji do rozpatrzenia ofert na reazlizację zadań publicznych z zakresu ochronyi promocji zdrowia.pdf (168,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.121.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2013 r..pdf (448,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.122.2013 ws opłat za korzystanie z obiektówi urządzeń będących na utrzymaniu ZRS na 2014 rok.pdf (224,87KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.123.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2013 r..pdf (1,11MB)