Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2021


Styczeń 2021

1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2021 z dnia 04.01.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
PDF1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2021 (skan).pdf (137,93KB)  
PDF1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2021.pdf (262,66KB)

2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2021 z dnia 05.01.2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.
PDF2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2021 (skan).pdf (621,15KB) 
PDF2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2021.pdf (101,97KB) PDF2. Załacznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.2.2021.pdf (173,66KB)

3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2021 z dnia 05.01.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
PDF3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2021 (skan).pdf (153,83KB)
PDF3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2021.pdf (93,90KB) PDF3. Załacznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.3.2021.pdf (114,12KB)

4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2021 z dnia 08.01.2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: nr WG.I.271.9.2020 pn.: „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Gogolinie”
PDF4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2021 (skan).pdf (73,84KB)
PDF4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2021.pdf (100,39KB)

5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2021 z dnia 08.01.2021 r. w sprawie Rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.
PDF5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2021 (skan).pdf (68,38KB)
PDF5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2021.pdf (89,84KB)

6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2021 z dnia 11.01.2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie.
PDF6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2021 (skan).pdf (551,99KB)
PDF6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2021.pdf (102,54KB) PDF6. Załacznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.6.2021.pdf (172,34KB)

7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2021 z dnia 11.01.2021 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju oświaty i wspomagania publicznych szkół podstawowych w Gminie Gogolin w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli.
PDF7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2021 (skan).pdf (85,57KB)
PDF7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2021.pdf (126,11KB)

8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2021 z dnia 12.01.2021 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej na 2022 rok.
PDF8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2021 (skan).pdf (173,52KB)
PDF8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2021.pdf (273,39KB)

9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2021 z dnia 14.01.2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
PDF9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2021 (skan).pdf (252,54KB)
PDF9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2021.pdf (258,60KB)

10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2021 z dnia 15.01.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2021 (skan).pdf (3,98MB)

11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2021 z dnia 15.01.2021 w sprawie ustalenia wzoru umowy dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.
PDF11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2021 (skan).pdf (479,48KB)
PDF11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2021.pdf (276,36KB)

12.  Zarządzenie Nr Or.I.0050.12.2021 z dnia 18.01.2021 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021 – 2023.
PDF12. Zarządzenie Nr Or.I.0050.12.2021 (skan).pdf (301,80KB)
PDF12. Zarządzenie Nr Or.I.0050.12.2021.pdf (209,89KB)

13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2021 z dnia 19.01.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF13. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.13.2021 (skan).pdf (97,62KB)
PDF13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2021.pdf (105,90KB)

14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2021 z dnia 21.01.2021 w sprawie głoszenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.
PDF14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2021 (skan).pdf (621,69KB)
PDF14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2021.pdf (102,35KB)

15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2021 z dnia 22.01.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do dzierżawy.
PDF15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2021 (skan).pdf (160,69KB)
PDF15.Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2021.pdf (93,47KB) PDF15. Załącznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.15.2021.pdf (68,90KB)

16.  Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2021 z dnia 22.01.2021 w sprawie ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.
PDF16. Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2021 (skan).pdf (241,11KB)

17. Zarządzenie Nr Or.I.0050.17.2021 z dnia 22.01.2021 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin.
PDF17. Zarządzenie Nr Or.I.0050.17.2021 (skan).pdf (87,15KB)
PDF17. Zarządzenie Nr Or.I.0050.17.2021.pdf (104,42KB)
 

18. Zarządzenie Nr Or.I.0050.18.2021 z dnia 25.01.2021 w sprawie wyznaczenia zastępcy komisarza spisowego oraz utworzenia gminnego biura spisowego. 
PDF18. Zarządzenie Nr Or.I.0050.18.2021 (skan).pdf (70,20KB)
PDF18. Zarządzenie Nr Or.I.0050.18.2021.pdf (95,45KB)

19. Zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2021 z dnia 26.01.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
PDF19. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.19.2021 (skan).pdf (85,38KB)
PDF19. Zarządzenie Nr Or. I.0050.19.2021.pdf (102,99KB)

20. Zarządzenie Nr Or.I.0050.20.2021 z dnia 26.01.2021 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2020 rok.
PDF20. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2021 (skan).pdf (89,87KB)
PDF20. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.20.2021.pdf (106,23KB)

21. Zarządzenie Nr Or.I.0050.21.2021 z dnia 27.01.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF21. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.21.2021 (skan).pdf (279,53KB)
PDF21. Zarządzenie Nr Or.I.0050.21.2021.pdf (125,06KB)

22. Zarządzenie Nr Or.I.0050.22.2021 z dnia 29.01.2021 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF22. Zarządzenie Nr Or.I.0050.22.2021 (skan).pdf (475,01KB)
PDF22. Zarządzenie Nr Or.I.0050.22.2021.pdf (183,08KB)

 

Luty 2021

23. Zarządzenie Nr Or.I.0050.23.2021 z dnia 02.02.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF23. Zarządzenie Nr Or.I.0050.23.2021 (skan).pdf (95,78KB)
PDF23. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.23.2021.pdf (107,75KB)

24. Zarządzenie Nr Or.I.0050.24.2021 z dnia 04.02.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF24. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.24.2021 (skan).pdf (178,07KB)
PDF24. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.24.2021.pdf (114,64KB)

25. Zarządzenie Nr Or.I.0050.25.2021 z dnia 08.02.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF25. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.25.2021 (skan).pdf (94,57KB)
PDF25. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.25.2021.pdf (107,44KB)

26. Zarządzenie Nr Or.I.0050.26.2021 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.
PDF26. Zarządzenie Nr Or.I.0050.26.2021 (skan).pdf (549,34KB)
PDF26. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.26.2021.pdf (308,99KB)

27. Zarządzenie Nr Or.I.0050.27.2021 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF27. Zarządzenie Nr Or.I.0050.27.2021 (skan).pdf (647,11KB)
PDF27. Zarządzenie Nr Or.I.0050.27.2021.pdf (422,28KB)

28. Zarządzenie Nr Or.I.0050.28.2021 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Inicjatyw Społecznych Miasta Gogolin.
PDF28. Zarządzenie Nr Or.I.0050.28.2021 (skan).pdf (747,46KB)
PDF28. Zarządzenie Nr Or.I.0050.28.2021.pdf (615,73KB)

29. Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, polegających na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej.
PDF29. Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2021 (skan).pdf (75,80KB)
PDF29. Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2021.pdf (123,56KB)

30. Zarządzenie Nr Or.I.0050.30.2021 z dnia 16.02.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF30. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.30.2021 (skan).pdf (106,05KB)
PDF30. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.30.2021.pdf (109,35KB)

31. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31.2021 z dnia 16.02.2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF31. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31.2021 (skan).pdf (595,76KB)
PDF31.Zarządzenie Nr Or.I.0050.31.2021.pdf (237,06KB)

32. Zarządzenie Nr Or.I.0050.32.2021 z dnia 19.02.2021 z dnia 19.02.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
PDF32. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.32.2021 (skan).pdf (259,10KB)
PDF32. Zarządzenie Nr Or.I.0050.32.2021.pdf (202,85KB)

33. Zarządzenie Nr Or.I.0050.33.2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego wewnętrznych i parkingów publicznych będących własnością Gminy Gogolin.
PDF33. Zarządzenie Nr Or.I.0050.33.2021 (skan).pdf (2,03MB)
PDF33. Zarządzenie Nr Or.I.0050.33.2021.pdf (1,79MB)

34. Zarządzenie Nr Or.I.0050.34.2021 z dnia 26.02.2021 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF34. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.34.2021 (skan).pdf (282,68KB)
PDF34. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.34.2021.pdf (128,23KB)

35. Zarządzenie Nr Or.I.0050.35.2021 z dnia 26.02.2021 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF35. Zarządzenie Nr Or.I.0050.35.2021 (skan).pdf (97,03KB)
PDF35. Zarządzenie Nr Or.I.0050.35.2021.pdf (105,67KB)

36. Zarządzenie Nr Or.I.0050.36.2021 z dnia 26.02.2021 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF36. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.36.2021 (skan).pdf (101,64KB)
PDF36. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.36.2021.pdf (107,34KB)

37. Zarządzenie Nr Or.I.0050.37.2021 z dnia 26.02.2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku.
PDF37. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.37.2021 (skan).pdf (134,21KB)
PDF37. Zarządzenie Nr Or.I.0050.37.2021.pdf (187,34KB)

 

Marzec 2021

38. Zarządzenie Nr Or.I.0050.38.2021 z dnia 01.03.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia na terenie Gminy Gogolin w 2021 roku.
PDF38. Zarządzenie Nr Or.I.0050.38.2021 (skan).pdf (74,96KB)
PDF38. Zarządzenie Nr Or.I.0050.38.2021.pdf (102,91KB)

39. Zarządzenie Nr Or.I.0050.39.2021 z dnia 01.03.2021 w sprawie realizacji zadań Obrony Cywilnej w Gminie Gogolin w 2021 roku.
PDF39. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.39.2021 (skan).pdf (889,77KB)
PDF39. Zarządzenie Nr OR.I.0050.39.2021.pdf (104,84KB)
PDF39. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.I.0050.39.2021.pdf (146,47KB)
PDF39. Załacznik Nr 2 Zarządzenia Burmistrza GogolinaNr Or.I.0050.39.2021.pdf (192,43KB)

40. Zarządzenie Nr Or.I.0050.40.2021 z dnia 04.03.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF40. Zarządzenie Nr Or.I.0050.40.2021. (skan).pdf (97,54KB)
PDF40. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.40.2021.pdf (105,97KB)

41. Zarządzenie Nr Or.I.0050.41.2021 z dnia 09.03.2021 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF41. Zarządzenie Nr Or.I.0050.41.2021 (skan).pdf (91,71KB)
PDF41. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.41.2021.pdf (109,41KB)

42. Zarządzenie Nr Or.I.0050.42.2021 z dnia 26.03.2021  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie.
PDF42. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.42.2021 (skan).pdf (79,06KB)
PDF42. Zarządzenie Nr Or.I.0050.42.2021.pdf (104,34KB)

43. Zarządzenie Nr Or.I.0050.43.2021 z dnia 26.03.2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nieobecnego dyrektora szkoły.
PDF43. Zarządzenie Nr Or.I.0050.43.2021 (skan).pdf (72,40KB)
PDF43. Zarządzenie Nr Or.I.0050.43.2021.pdf (100,38KB)

44. Zarządzenie Nr Or.I.0050.44.2021 z dnia 26.03.2021 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF44. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.44.2021 (skan).pdf (403,59KB)
PDF44. Zarządzenie Nr Or.I.0050.44.2021.pdf (141,00KB)

45. Zarządzenie Nr Or.I.0050.45.2021 z dnia 29.03.2021 w sprawie wykonania uchwały nr I/III/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
PDF45. Zarządzenie Nr Or.I.0050.45.2021 (skan).pdf (91,09KB)
PDF45. Zarządzenie Nr Or.I.0050.45.2021.pdf (183,57KB)

46. Zarządzenie Nr Or.I.0050.46.2021 z dnia 30.03.2021 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
PDF46. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.46.2021 cz. 1_ (skan).pdf (5,47MB)
PDF46. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.46.2021 cz. 2_ (skan).pdf (6,62MB)

47. Zarządzenie Nr Or.I.0050.47.2021 z dnia 30.03.2021 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF47. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.47.2021 (skan).pdf (165,00KB)
PDF47. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.47.2021.pdf (109,62KB)

48. Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2021 z dnia 30.03.2021 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów iw wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF48. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.48.2021 (skan).pdf (259,44KB)
PDF48. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.48.2021.pdf (119,94KB)

49. Zarządzenie Nr Or.I.0050.49.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF49. Zarządzenie Nr Or.I.0050.49.2021 (skan).pdf (82,46KB)
PDF49. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.49.2021.pdf (101,94KB)

50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2021 (skan).pdf (85,32KB)
PDF50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2021.pdf (103,56KB)

 

Kwiecień 2021

51. Zarządzenie Nr Or.I.0050.51.2021 z dnia 01.04.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF51. Zarządzenie Nr Or.I.0050.51.2021 (skan).pdf (102,66KB)
PDF51. Zarządzenie Nr Or.I.0050.51.2021.pdf (108,34KB)

52. Zarządzenie Nr Or.I.0050.52.2021  z dnia 06.04.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 r.  
PDF52. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.52.2021 (skan).pdf (365,90KB)
PDF52. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.52.2021.pdf (132,91KB)

53. Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2021 z dnia 06.04.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF53. Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2021 (skan).pdf (101,05KB)
PDF53. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.53.2021.pdf (108,16KB)

54. Zarządzenie Nr Or.I.0050.54.2021 z dnia 08.04.2021 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF54. Zarządzenie Nr Or.I.0050.54.2021 (skan).pdf (95,95KB)
PDF54. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.54.2021.pdf (106,62KB)

55. Zarządzenie Nr Or.I.0050.55.2021 z dnia 08.04.2021 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF55. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.55.2021 (skan).pdf (97,96KB)
PDF55. Zarządzenie Nr Or.I.0050.55.2021pdf.pdf (108,14KB)

56. Zarządzenie Nr Or.I.0050.56.2021  z dnia 09.04.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku.
PDF56. Zarządzenie Nr Or.I.0050.56.2021 (skan).pdf (142,42KB)
PDF56. Zarządzenie Nr Or.I.0050.56.2021.pdf (190,93KB)

57. Zarządzenie Nr Or.I.0050.57.2021 z dnia 09.04.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030.
PDF57. Zarządzenie Nr Or.I.0050.57.2021 (skan).pdf (83,58KB)
PDF57. Zarządzenie Nr Or.I.0050.57.2021.pdf (104,56KB)

58. Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2021  z dnia 09.04.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025.
PDF58. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.58.2021 (skan).pdf (82,41KB)
PDF58. Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2021.pdf (104,45KB)

59. Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2021 z dnia 09.04.2021 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin.
PDF59. Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2021 (skan).pdf (79,21KB)
PDF59. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.59.2021.pdf (103,19KB)

60. Zarządzenie Nr Or.I.0050.60.2021  z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia OR.I.0050.204.2020 dotyczącego harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF60. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.60.2021 (skan).pdf (244,27KB)
PDF60. Zarządzenie Nr Or.I.0050.60.2021.pdf (230,66KB)

61. Zarządzenie Nr Or.I.0050.61.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF61. Zarządzenie Nr Or.I.0050.61.2021 (skan).pdf (186,09KB)
PDF61. Zarządzenie Nr Or.I.0050.61.2021.pdf (119,65KB)

62. Zarządzenie Nr Or.I.0050.62.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
PDF62.Zarzadzenie Nr Or.I.0050.62.2021 (skan).pdf (208,64KB)
PDF62. Zarządzenie Nr Or.I.0050.62.2021.pdf (197,11KB)

63. Zarządzenie Nr Or.I.0050.63.2021  z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF63.Zarządzenie Nr Or.I.0050.63.2021 (skan).pdf (675,41KB)
PDF63.Zarzadzenie Nr Or.I.0050.63.2021.pdf (217,93KB)

64. Zarządzenie Nr Or.I.0050.64.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF64.Zarządzenie Nr Or.I.0050.64.2021 (skan).pdf (108,39KB)
PDF64. Zarządzenie Nr Or.I.0050.64.2021.pdf (106,99KB)

65. Zarządzenie Nr Or.I.0050.65.2021  z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF65.Zarzadzenie Nr Or.I.0050.65.2021 (skan).pdf (86,50KB)
PDF65. Zarządzenie Nr Or.I.0050.65.2021.pdf (103,31KB)

66. Zarządzenie Nr Or.I.0050.66.2021  z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF66.Zarzadzenie Nr Or.I.0050.66.2021(skan).pdf (91,88KB)
PDF66. Zarządzenie Nr Or.I.0050.66.2021.pdf (106,42KB)

67. Zarządzenie Nr Or.I.0050.67.2021  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF67.Zarzadzenie Nr Or.I.0050.67.2021(skan).pdf (191,43KB)
PDF67. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.67.2021.pdf (123,54KB)

68. Zarządzenie Nr Or.I.0050.68.2021  z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF68.Zarządzenie Nr Or.I.0050.68.2021(skan).pdf (157,06KB)
PDF68. Zarządzenie Nr Or.I.0050.68.2021.pdf (111,89KB)

69. Zarządzenie Nr Or.I.0050.69.2021  z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF69.Zarządzenie Nr Or.I.0050.69.2021(skan).pdf (80,52KB)
PDF69. Zarządzenie Nr Or.I.0050.69.2021.pdf (102,16KB)

70. Zarządzenie Nr Or.I.0050.70.2021  z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF70.Zarzadzenie Nr Or.I.0050.70.2021(skan).pdf (84,31KB)
PDF70. Zarządzenie Nr Or.I.0050.70.2021.pdf (104,63KB)

 

Maj 2021

71. Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF71.Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2021 (skan).pdf (164,28KB)
PDF71. Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2021.pdf (111,59KB)

72. Zarządzenie Nr Or.I.0050.72.2021 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF72.Zarządzenie Nr Or.I.0050.72.2021 (skan).pdf (166,40KB)
PDF72. Zarządzenie Nr Or.I.0050.72.2021.pdf (114,07KB)

73. Zarządzenie Nr Or.I.0050.73.2021  z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF73.Zarzadzenie Nr Or.I.0050.73.2021 (skan).pdf (170,35KB)
PDF73. Zarządzenie Nr Or.I.0050.73.2021.pdf (117,93KB)

74. Zarządzenie Nr Or.I.0050.74.2021  z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2020 rok.
PDF74.Zarządzenie Nr Or.I.0050.74.2021(skan).pdf (2,19MB)
PDF74. Zarządzenie Nr Or.I.0050.74.2021.pdf (2,66MB)

75. Zarządzenie Nr Or.I.0050.75.2021  z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.
PDF75.Zarządzenie Nr Or.I.0050.75.2021(skan).pdf (418,08KB)
PDF75. Zarządzenie Nr Or.I.0050.75.2021.pdf (389,38KB)

76. Zarządzenie Nr Or.I.0050.76.2021  z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze – dyrektora DSS Św. Barbara w Kamionku.
PDF76.Zarządzenie Nr Or.I.0050.76.2021(skan).pdf (134,31KB)
PDF76. Zarządzenie Nr Or.I.0050.76.2021.pdf (101,36KB)

77. Zarządzenie Nr Or.I.0050.77.2021  z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia oferta na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
PDF77.Zarządzenie Nr Or.I.0050.77.2021 (skan).pdf (131,71KB)
PDF77. Zarządzenie Nr Or.I.0050.77.2021.pdf (103,11KB)

78. Zarządzenie Nr Or.I.0050.78.2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF78.Zarządzenie Nr Or.I.0050.78.2021(skan).pdf (263,08KB)
PDF78. Zarządzenie Nr Or.I.0050.78.2021.pdf (124,29KB)

79. Zarządzenie Nr Or.I.0050.79.2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.
PDF79.Zarzadzenie Nr Or.I.0050.79.2021(skan).pdf (1,31MB)
PDF79. Zarządzenie Nr Or.I.0050.79.2021.pdf (4,09MB)

80. Zarządzenie Nr Or.I.0050.80.2021  z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.
PDF80. Zarządzenie Nr Or.I.0050.80.2021 (skan).pdf (1,16MB)
PDF80. Zarządzenie Nr Or.I.0050.80.2021.pdf (4,13MB)

81. Zarządzenie Nr Or.I.0050.81.2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.
PDF81. Zarządzenie Nr Or.I.0050.81.2021 (skan).pdf (73,74KB)
PDF81. Zarządzenie Nr Or.I.0050.81.2021.pdf (103,92KB)

82. Zarządzenie Nr Or.I.0050.82.2021  z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF82. Zarządzenie Nr Or.I.0050.82.2021 (skan).pdf (421,55KB)
PDF82. Zarządzenie Nr Or.I.0050.82.2021.pdf (143,01KB)

83. Zarządzenie Nr Or.I.0050.83.2021 z 31 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF83. Zarządzenie Nr Or.I.0050.83.2021 (skan).pdf (89,64KB)
PDF83. Zarządzenie Nr Or.I.0050.83.2021.pdf (103,85KB)

84. Zarządzenie Nr Or.I.0050.84.2021  z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF84. Zarządzenie Nr Or.I.0050.84.2021. (skan).pdf (181,79KB)
PDF84. Zarządzenie Nr Or.I.0050.84.2021.pdf (113,58KB)

 

Czerwiec 2021

85. Zarządzenie Nr Or.I.0050.85.2021  z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF85. Zarządzenie Nr Or.I.0050.85.2021 (skan).pdf (94,42KB)
PDF85. Zarządzenie Nr Or.I.0050.85.2021.pdf (106,75KB)

86. Zarządzenie Nr Or.I.0050.86.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania i regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
PDF86. Zarządzenie Nr Or.I.0050.86.2021 (skan).pdf (392,90KB)
PDF86. Zarządzenie Nr Or.I.0050.86.2021.pdf (216,07KB)

87. Zarządzenie Nr Or.I.0050.87.2021  z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF87. Zarządzenie Nr Or.I.0050.87.2021 (skan).pdf (353,35KB)
PDF87. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.87,.2021.pdf (132,38KB)

88. Zarządzenie Nr Or.I.0050.88.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do dzierżawy.
PDF88. Zarządzenie Nr Or.I.0050.88.2021. (skan).pdf (164,17KB)
PDF88.Zarządzenie Nr Or.I.0050.88.2021.pdf (198,24KB)

89. Zarządzenie Nr Or.I.0050.89.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF89. Zarządzenie Nr Or.I.0050.89.2021 (skan).pdf (158,82KB)
PDF89. Zarządzenie Nr Or.I.0050.89.2021.pdf (111,14KB)

90. Zarządzenie Nr Or.I.0050.90.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF90. Zarządzenie Nr Or.I.0050.90.2021 (skan).pdf (260,90KB)
PDF90. Zarządzenie Nr Or.I.0050.90.2021.pdf (125,42KB)

91. Zarządzenie Nr Or.I.0050.91.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF91. Zarządzenie Nr Or.I.0050.91.2021 (skan).pdf (81,61KB)
PDF91. Zarządzenie Nr Or.I.0050.91.2021.pdf (102,23KB)

92. Zarządzenie Nr Or.I.0050.92.2021  z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF92. Zarządzenie Nr Or.I.0050.92.2021 (skan).pdf (87,72KB)
PDF92. Zarządzenie Nr Or.I.0050.92.2021.pdf (104,04KB)

93. Zarządzenie Nr Or.I.0050.93.2021  z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF93. Zarządzenie Nr Or.I.0050.93.2021 (skan).pdf (538,55KB)
PDF93. Zarządzenie Nr Or.I,.0050.93.2021.pdf (129,33KB)

94. Zarządzenie Nr Or.I.0050.94.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF94. Zarządzenie Nr Or.I.0050.94.2021 (skan).pdf (89,87KB)
PDF94. Zarządzenie Nr Or.I.0050.94.2021.pdf (103,35KB)

95.Zarządzenie Nr Or.I.0050.95.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF95. Zarządzenie Nr Or.I.0050.95.2021 (skan).pdf (628,79KB)
PDF95. Zarządzenie Nr Or.I.0050.95.2021.pdf (161,31KB)

96. Zarządzenie Nr Or.I.0050.96.2021  z dnia 30 czerwca 2021 r. w zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
PDF96. Zarządzenie Nr Or.I.0050.96.2021 (skan).pdf (3,47MB)
PDF96. Zarządzenie Nr Or.I.0050.96.2021.pdf (542,21KB)

97. Zarządzenie Nr Or.I.0050.97.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF97. Zarządzenie Nr Or.I.0050.97.2021 (skan).pdf (106,85KB)
PDF97. Zarządzenie Nr Or.I.0050.97.2021.pdf (108,76KB)

98. Zarządzenie Nr Or.I.0050.98.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF98. Zarządzenie Nr Or.I.0050.98.2021 (skan).pdf (194,00KB)
PDF98. Zarządzenie Nr Or.I.0050.98.2021.pdf (117,04KB)

 

Lipiec 2021 

99. Zarządzenie Nr Or.I.0050.99.2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. dostępności.
PDF99. Zarządzenie Nr Or.I.0050.99.2021 (skan).pdf (91,04KB)
PDF99. Zarządzenie Nr Or.I.0050.99.2021.pdf (103,37KB)

100. Zarządzenie Nr Or.I.0050.100.2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF100. Zarządzenie Nr Or.I.0050.100.2021 (skan).pdf (95,50KB)
PDF100. Zarządzenie Nr Or.I.0050.100.2021.pdf (107,61KB)

101. Zarządzenie Nr Or.I.0050.101.2021  z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu kultury w 2021 r.
PDF101. Zarządzenie Nr Or.I.0050.101.2021 (skan).pdf (436,36KB)
PDF101.Zarządzenie Nr Or.I.0050.101.2021.pdf (329,02KB)

102. Zarządzenie Nr Or.I.0050.102.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
PDF102. Zarządzenie Nr Or.I.0050.102.2021 (skan).pdf (143,60KB)
PDF102. Zarządzenie Nr Or.I.0050.102.2021.pdf (195,12KB)

103. Zarządzenie Nr Or.I.0050.103.2021  z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF103. Zarządzenie Nr Or.I.0050.103.2021 (skan).pdf (82,85KB)
PDF103. Zarządzenie Nr Or.I.0050.103.2021pdf.pdf (102,96KB)

104. Zarządzenie Nr Or.I.0050.104.2021  z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF104. Zarządzenie Nr Or.I.0050.104.2021 (skan).pdf (79,85KB)
PDF104. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.104.2021.pdf (102,43KB)

105. Zarządzenie Nr Or.I.0050.105.2021  z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF105. Zarządzenie Nr Or.I.0050.105.2021 (skan).pdf (82,23KB)
PDF105. Zarządzenie Nr Or.I.0050.105.2021.pdf (101,71KB)

106. Zarządzenie Nr Or.I.0050.106.2021  z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF106. Zarządzenie Nr Or.I.0050.106.2021 (skan).pdf (80,41KB)
PDF106. Zarządzenie Nr Or.I.0050.106.2021.pdf (123,16KB)

107. Zarządzenie Nr Or.I.0050.107.2021  z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF107. Zarządzenie Nr Or.I.0050.107.2021 (skan).pdf (159,15KB)

108. Zarządzenie Nr Or.I.0050.108.2021  z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF108. Zarządzenie Nr Or.I.0050.108.2021 (skan).pdf (166,32KB)

109. Zarządzenie Nr Or.I.0050.109.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury.
PDF109. Zarządzenie Nr Or.I.0050.109.2021 (skan).pdf (84,58KB)
PDF109.Zarządzenie.Or.I.0050.109.2021.pdf (125,78KB)

110. Zarządzenie Nr Or.I.0050.110.2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury.
PDF110. Zarządzenie Nr Or.I.0050.110.2021 (skan).pdf (181,63KB)
PDF110. Zarządzenie Nr Or.I.0050.110.2021.pdf (175,71KB)

111. Zarządzenie Nr Or.I.0050.111.2021  z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
PDF111. Zarządzenie Nr Or.I.0050.111.2021 (skan).pdf (76,02KB)
PDF111. Zarządzenie Nr Or.I.0050.111.2021.pdf (101,83KB)

112. Zarządzenie Nr Or.I.0050.112.2021  z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF112. Zarządzenie Nr Or.I.0050.112.2021 (skan).pdf (278,94KB)
PDF112. Zarządzenie Nr Or.I.0050.112.2021.pdf (126,74KB)

113. Zarządzenie Nr Or.I.0050.113.2021  z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF113. Zarządzenie Nr Or.I.0050.113.2021 (skan).pdf (174,89KB)
PDF113. Zarządzenie Nr Or.I.00050.113.2021.pdf (119,54KB)

114. Zarządzenie Nr Or.I.0050.114.2021  z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF114. Zarządzenie Nr Or.I.0050.114.2021 (skan).pdf (106,66KB)
PDF114. Zarządzenie Nr Or.I.0050.114.2021.pdf (108,51KB)

115. Zarządzenie Nr Or.I.0050.115.2021  z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF115. Zarządzenie Nr Or.I.0050.115.2021 (skan).pdf (159,30KB)
PDF115. Zarządzenie Nr Or.I.0050.115.2021.pdf (111,17KB)

 

Sierpień 2021

116. Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2021  z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF116. Zarządzenie Nr Or.I.0050.116.2021 (skan).pdf (164,35KB)
PDF116. Zarządzenie Nr Or.I.0050.116.2021.pdf (115,79KB)

117. Zarządzenie Nr Or.I.0050.117.2021  z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz najmu i ustalenia ceny.
PDF117. Zarządzenie Nr Or.I.0050.117.2021 (skan).pdf (227,67KB)
PDF117. Zarządzenie Nr Or.I.0050.117.2021.pdf (188,60KB)

118. Zarządzenie Nr Or.I.0050.118.2021  z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF118. Zarządzenie Nr Or.I.0050.118.2021 (skan).pdf (101,77KB)
PDF118. Zarządzenie Nr Or.I.0050.118.2021.pdf (112,52KB)

119. Zarządzenie Nr Or.I.0050.119.2021  z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF119. Zarządzenie Nr Or.I.0050.119.2021 (skan).pdf (95,87KB)
PDF119. Zarządzenie Nr Or.I.0050.119.2021.pdf (106,44KB)

120. Zarządzenie Nr Or.I.0050.120.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF120. Zarządzenie Nr Or.I.0050.120.2021 (skan).pdf (103,43KB)
PDF120. Zarządzenie Nr Or.I.0050.120.2021.pdf (110,58KB)

121. Zarządzenie Nr Or.I.0050.121.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF121. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.121.2021 (skan).pdf (175,33KB)
PDF121. Zarządzenie Nr Or.I.0050.121.2021.pdf (117,16KB)

122. Zarządzenie Nr Or.I.0050.122.2021  z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
PDF122.Zarządzenie Nr Or.I.0050.122.2021 cz. 1.(skan).pdf (4,26MB) PDF122.Zarządzenie Nr Or.I.0050.122.2021 cz. 2.(skan).pdf (6,16MB)

123. Zarządzenie Nr Or.I,0050.123.2021  z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.
PDF123. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.123.2021 (skan).pdf (1,08MB)

124. Zarządzenie Nr Or.I.0050.124.2021  z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gogolin.
PDF124. Zarządzenie Nr Or.I.0050.124.2021 (skan).pdf (174,73KB)
PDF124. Zarządzenie Nr Or.I.0050.124.2021.pdf (169,48KB)

125. Zarządzenie Nr Or.I.0050.125.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr Or.I.0050.125.2020 Burmistrza Gogolina z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.
PDF125. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.125.2021 (skan).pdf (75,63KB)
PDF125. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.125.2021.pdf (118,47KB)

126. Zarządzenie Nr Or.I.0050.126.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF126. Zarządzenie Nr Or.I.0050.126.2021 (skan).pdf (80,72KB)
PDF126. Zarządzenie Nr Or.I.0050.126.2021.pdf (375,06KB)

127. Zarządzenie Nr Or.I.0050.127.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF127. Zarządzenie Nr Or.I.0050.127.2021 (skan).pdf (81,57KB)
PDF127. Zarządzenie Nr Or.I.0050.127.2021.pdf (416,85KB)

128. Zarządzenie Nr Or.I.0050.128.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF128. Zarządzenie Nr Or.I.0050.128.2021 (skan).pdf (80,39KB)
PDF128. Zarządzenie Nr Or.I.0050.128.2021.pdf (420,94KB)

 

Wrzesień 2021

129. Zarządzenie Nr Or.I.0050.129.2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF129. Zarządzenie Nr Or.I.0050.129.2021 (skan).pdf (374,50KB)
PDF129. Zarządzenie Nr Or.I.0050.129.2021.pdf (133,57KB)

130. Zarządzenie Nr Or.I.0050.130.2021  z dnia 9 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF130. Zarządzenie Nr Or.I.0050.130.2021 (skan).pdf (260,01KB)
PDF130. Zarządzenie Nr Or.I.0050.130.2021.pdf (121,23KB)

131. Zarządzenie Nr Or.I.0050.131.2021  z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin.
PDF131. Zarządzenie Nr Or.I.0050.131.2021 (skan).pdf (78,67KB)
PDF131. Zarządzenie Nr Or.I.0050.131.2021.pdf (120,63KB)

132. Zarządzenie Nr Or.I.0050.132.2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Gogolin  na  2021  rok.
PDF132. Zarządzenie Nr Or.I.0050.132.2021 (skan).pdf (176,76KB)
PDF132. Zarządzenie Nr Or.I.0050.132.2021.pdf (115,65KB)

133. Zarządzenie Nr Or.I.0050.133.2021 z dnia 16 września 2021 r. w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów  i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na  2021  rok.
PDF133. Zarządzenie Nr Or.I.0050.133.2021 (skan).pdf (181,20KB)
PDF133. Zarządzenie Nr Or.I.0050.133.2021.pdf (116,57KB)

134. Zarządzenie Nr Or.I.0050.134.2021  z dnia 17 września  2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań z zakresu  ochrony zdrowia polegających na realizacji gminnych programów polityki zdrowotnej na terenie Gminy Gogolin w roku 2021.
PDF134. Zarządzenie Nr Or.I.0050.134.2021 (skan).pdf (95,13KB)
PDF134. ZarządzenieNr Or.I.0050.134.2021.pdf (124,29KB)

135. Zarządzenie Nr Or.I.0050.135.2021  z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznego samochodu strażackiego.
PDF135. Zarządzenie Nr Or.I.0050.135.2021 (skan).pdf (72,92KB)
PDF135. Zarządzenie Nr Or.I.0050.135.2021.pdf (118,37KB)

136. Zarządzenie Nr Or.I.0050.136.2021  z dnia 23 września 2021 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu ochrony zdrowia, pn."Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020", wydłużony Uchwałą Nr XXVI/288/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 sierpnia 2020r. do 2022r.
PDF136. Zarządzenie Nr Or.I.0050.136.2021 (skan).pdf (143,27KB)
PDF136. Zarządzenie Nr Or.I.0050.136.2021.pdf (174,14KB)

137. Zarządzenie Nr Or.I.0050.137.2021  z dnia 23 września 2021 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu ochrony zdrowia, pn."Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na  lata 2015-2020" wydłużony Uchwałą Nr XXVI/289/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 sierpnia 2020r. do 2022r.
PDF137. Zarządzenie Nr Or.I.0050.137.2021 (skan).pdf (145,85KB)
PDF137. Zarządzenie Nr Or.I.0050.137.2021.pdf (174,03KB)

138. Zarządzenie Nr Or.I.0050.138.2021  z dnia 23 września 2021 r. o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu ochrony zdrowia,  pn."Program przeciwdziałania wadom pstawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020" wydłużony Uchwałą Nr XXVI/290/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 sierpnia 2020r. do 2022r.
PDF138. Zarządzenie Nr Or.I.0050.138.2021 (skan).pdf (82,89KB)
PDF138. Zarządzenie Nr Or.I.0050.138.2021.pdf (123,17KB)

139. Zarządzenie Nr Or.I.0050.139.2021  z dnia 23 września 2021 r. w sprawie dokonania  zmian  w  planie  finansowym  dochodów i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF139. Zarządzenie Nr Or.I.0050.139.2021 (skan).pdf (609,26KB)
PDF139. Zarządzenie Nr Or.I.0050.139.2021.pdf (157,77KB)

140. Zarządzenie Nr Or.I.0050.140.2021  z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.140.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie (skan).pdf (570,56KB)
PDF140.Zarządzenie Nr Or.I.0050.140.2021.pdf (184,29KB)

141. Zarządzenie Nr Or.I.0050.141.2021  z dnia 28 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF141. Zarządzenie Nr Or.I.0050.141.2021 (skan).pdf (388,70KB)
PDF141. Zarządzenie Nr Or.I.0050.141.2021.pdf (134,95KB)

142. Zarządzenie Nr Or.I.0050.142.2021  z dnia 28 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF142. Zarządzenie Nr Or.I.0050.142.2021 (skan).pdf (264,62KB)
PDF142. Zarządzenie Nr Or.I.0050.142.2021.pdf (123,86KB)

143. Zarządzenie Nr Or.I.0050.143.2021  z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych  oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy Gogolin przewidzianych do  prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
PDF143. Zarządzenie Nr Or.I.0050.143.2021 (skan).pdf (293,87KB)
PDF143. Zarządzenie Nr Or.I.0050.143.2021.pdf (189,25KB)

144. Zarządzenie Nr Or.I.0050.144.2021 z dnia 30 września 2021 r. w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Gogolin  na  2021  rok.
PDF144. Zarządzenie Nr Or.I.0050.144.2021 (skan).pdf (298,38KB)
PDF144. Zarządzenie Nr Or.I.0050.144.2021.pdf (125,51KB)

145. Zarządzenie Nr Or.I.0050.145.2021  z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF145. Zarządzenie Nr Or.I.0050.145.2021 (skan).pdf (302,08KB)
PDF145. Zarządzenie Nr Or.I.0050.145.2021.pdf (127,14KB)

 

Październik 2021

146. Zarządzenie Nr Or.I.0050.146.2021 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF146. Zarządzenie Nr Or.I.0050.146.2021 (skan).pdf (402,85KB)
PDF146. Zarządzenie Nr Or.I.0050.146.2021.pdf (140,54KB)

147. Zarządzenie Nr Or.I.0050.147.2021  z dnia 8 października 2021 r. w sprawie dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Gogolin  na  2021  rok.
PDF147. Zarządzenie Nr Or.I.0050.147.2021 (skan).pdf (92,67KB)
PDF147.Zarządzeenie Nr Or.I.0050.147.2021.pdf (105,36KB)

148. Zarządzenie Nr Or.I.0050.148.2021  z dnia 8 października 2021 r. w sprawie dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów  i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na  2021  rok.
PDF148. Zarządzenie Nr Or.I.0050.148.2021 (skan).pdf (98,57KB)
PDF148.Zarządzenie Nr Or.I.0050.148.2021.pdf (108,03KB)

149. Zarządzenie Nr Or.I.0050.149.2021  z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2002 oraz roczników 1997 - 2001 zamieszkałych na terenie gminy Gogolin.
PDF149. Zarządzenie Nr Or.I.0050.149.2021 (skan).pdf (91,14KB)
PDF149. Zarządzenie Nr Or.I.0050.149.2021.pdf (163,18KB)

150. Zarządzenie Nr Or.I.0050.150.2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF150. Zarządzenie Nr Or.I.0050.150.2021 (skan).pdf (391,08KB)
PDF150. Zarządzenie Nr Or.I.0050.150.2021.pdf (136,22KB)

151. Zarządzenie Nr Or.I.0050.151.2021  z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF151. Zarządzenie Nr Or.I.0050.151.2021 (skan).pdf (391,69KB)
PDF151. Zarządzenie Nr Or.I.0050.151.2021.pdf (248,26KB)

152. Zarządzenie Nr Or.I.0050.152.2021  z dnia 19 października 2021 r. w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Gogolin  na  2021  rok.
PDF152. Zarządzenie Nr Or.I.0050.152.2021 (skan).pdf (98,09KB)
PDF152.Zarządzenie Nr Or.I.0050.152.2021.pdf (106,21KB)

153. Zarządzenie Nr Or.I.0050.153.2021  z dnia 19 października 2021 r. w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów  i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na  2021  rok.
PDF153. Zarządzenie Nr Or.I.0050.153.2021 (skan).pdf (100,92KB)
PDF153.Zarządzenie Nr Or.I.0050.153.2021.pdf (108,36KB)

154. Zarządzenie Nr Or.I.0050.154.2021  z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany skladu osobowego Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025.
PDF154. Zarządzenie Nr Or I.0050.154.2021.pdf (128,80KB)
PDF154. Zarządzenie Nr Or I.0050.154.2021.pdf (128,80KB)

155. Zarządzenie Nr Or.I.0050.155.2021 z dnia 26 października w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF155. Zarządzenie Nr Or.I.0050.155.2021 (skan).pdf (301,16KB)
PDF155. Zarządzenie Nr Or.I.0050.155.2021.pdf (128,91KB)

156. Zarządzenie Nr Or.I.0050.156.2021 z dnia 28 października 2021 r. w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym  dochodów i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF156. Zarządzenie Nr Or.I.0050.156.2021 (skan).pdf (729,75KB)
PDF156. Zarządzenie Nr Or.I.0050.156.2021.pdf (173,46KB)

157. Zarządzenie Nr Or.I.0050.157.2021  z dnia 29 października 2021 r. w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Gogolin  na  2021  rok.
PDF157. Zarządzenie Nr Or.I.0050.157.2021(skan).pdf (162,50KB)
PDF157. Zarządzenie Nr Or.I.0050.157.2021.pdf (112,94KB)

158. Zarządzenie Nr Or.I.0050.158.2021 z dnia 29 października 2021 r. w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów  i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na  2021  rok.
PDF158. Zarządzenie Nr Or.I.0050.158.2021 (skan).pdf (168,64KB)
PDF158. Zarządzenie Nr Or.I.0050.158.2021.pdf (114,81KB)

 

Listopad 2021

159. Zarządzenie Nr Or.I.0050.159.2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF159. Zarządzenie Nr Or.I.0050.159.2021 (skan).pdf (279,88KB)
PDF159. Zarządzenie Nr Or.I.0050.159.2021.pdf (132,81KB)

160. Zarządzenie Nr Or.I.0050.160.2021  z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF160. Zarządzenie Nr Or.I.0050.160.2021 (skan).pdf (354,60KB)
PDF160. Zarządzenie Nr Or.I.0050.160.2021.pdf (134,14KB)

161. Zarządzenie Nr Or.I.0050.161.2021  z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz powołania Kapituły Konkursowej Nagrody Burmistrza Gogolina „ZWYKLI-NIEZWYKLI”.
PDF161. Zarządzenie Nr Or.I.0050.161.2021 (skan).pdf (100,45KB)
PDF161. Zarządzenie Nr Or I.0050.161.2021.pdf (132,18KB)

162. Zarządzenie Nr Or.I.0050.162.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF162. Zarządzenie Nr Or.I.0050.162.2021 (skan).pdf (181,64KB)
PDF162. Zarządzenie Nr Or.I.0050.162.2021.pdf (112,90KB)

163. Zarządzenie Nr Or.I.0050.163.2021  z dnia 10 listopada 2021 r. w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów  i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na  2021  rok.
PDF163. Zarządzenie Nr Or.I.0050.163.2021 (skan).pdf (191,66KB)
PDF163. Zarządzenie Nr Or.I.0050.163.2021.pdf (116,45KB)

164. Zarządzenie Nr Or.I.0050.164.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF164. Zarządzenie Nr Or.I.0050.164.2021 (skan).pdf (4,51MB)

165. Zarządzenie Nr Or.I.0050.165.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
PDF165. Zarządzenie Nr Or.I.0050.165.2021(skan).pdf (1,37MB)

166. Zarządzenie Nr Or.I.0050.166.2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF166. Zarządzenie Nr Or.I.0050.166.2021 (skan).pdf (1,06MB)
PDF166. Zarządzenie Nr Or.I.0050.166.2021.pdf (193,55KB)

167. Zarządzenie Nr Or.I.0050.167.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym  dochodów i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF167. Zarządzenie Nr Or.I.0050.167.2021(skan).pdf (591,78KB)
PDF167. Zarządzenie Nr Or.I.0050.167.2021.pdf (157,11KB)

168. Zarządzenie Nr Or.I.0050.168.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF168. Zarządzenie Nr Or.I.0050.168.2021.pdf (130,00KB)
PDF168. Zarządzenie Nr Or.I.0050.168.2021(skan).pdf (342,69KB)

169. Zarządzenie Nr Or.I.0050.169.2021  z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie  dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Gogolin  na  2021  rok.
PDF169. Zarządzenie Nr Or.I.0050.169.2021(skan).pdf (293,18KB)
PDF169. Zarządzenie Nr Or.I.0050.169.2021.pdf (125,56KB)

170. Zarządzenie Nr Or.I.0050.170.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów  i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na  2021  rok.
PDF170. Zarządzenie Nr Or.I.0050.170.2021 (skan).pdf (289,75KB)
PDF170.Zarządzenie Nr Or.I.0050.170.2021.pdf (124,42KB)

 

Grudzień 2021

171. Zarządzenie Nr Or.I.0050.171.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF171. Zarządzenie Nr Or.I.0050.171.2021 (skan).pdf (689,26KB)
PDF171. Zarządzenie Nr Or.I.0050.171.2021.pdf (245,96KB)

172. Zarządzenie Nr Or.I.0050.172.2021  z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu fizycznej w 2022r.
PDF172. Zarządzenie Nr Or.I.0050.172.2021 (skan).pdf (344,32KB)
PDF172. Zarządzenie Nr Or.I.0050.172.2021.pdf (282,33KB)

173. Zarządzenie Nr Or.I.0050.173.2021  z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF173. Zarządzenie Nr Or.I.0050.173.2021.pdf (581,54KB)
PDF173. Zarządzenie Nr Or.I.0050.173.2021.pdf (152,92KB)

174. Zarządzenie Nr Or.I.0050.174.2021  z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF174. Zarządzenie Nr Or.I.0050.174.2021 (skan).pdf (172,31KB)
PDF174. Zarządzenie Nr Or.I.0050.174.2021.pdf (116,65KB)

175. Zarządzenie Nr Or.I.0050.175.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF175. Zarządzenie Nr Or.I.0050.175.2021 (skan).pdf (1,00MB)
PDF175.Zarządzenie Nr Or.I.0050.175.2021.pdf (189,93KB)

176. Zarządzenie Nr Or.I.0050.176.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.
PDF176. Zarządzenie Nr Or.I.0050.176.2021 (skan).pdf (598,65KB)
PDF176. Zarządzenie Nr Or.I.0050.176.2021.pdf (288,83KB)

177. Zarządzenie Nr Or.I.0050.176.2021  z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021.
PDF177. Zarządzenie Nr Or.I.0050.177.2021 (skan).pdf (196,86KB)
PDF177. Zarządzenie Nr Or.I.0050.177.2021.pdf (116,79KB)

178. Zarządzenie Nr Or.I.0050.178.2021  z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF178. Zarządzenie Nr Or.I.0050.178.2021 (skan).pdf (277,30KB)
PDF178. Zarządzenie Nr Or.I.0050.178.2021.pdf (134,08KB)

179. Zarządzenie Nr Or.I.0050.179.2021  z dnia 13 grudnia 2021 r. w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Gogolin  na  2021  rok.
PDF179. Zarządzenie Nr Or.I.0050.179.2021 (skan).pdf (84,49KB)
PDF179. Zarządzenie Nr Or.I.0050.179.2021.pdf (103,27KB)

180. Zarządzenie Nr Or.I.0050.180.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF180. Zarządzenie Nr Or.I.0050.180.2021 (skan).pdf (87,63KB)
PDF180. Zarządzenie Nr Or.I.0050.180.2021.pdf (104,70KB)

181. Zarządzenie Nr Or.I.0050.181.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF181. Zarządzenie Nr Or.I.0050.181.2021 (skan).pdf (83,09KB)
PDF181. Zarządzenie Nr Or.I.0050.181.2021.pdf (101,30KB)

182. Zarządzenie Nr Or.I.0050.182.2021  z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF182. Zarządzenie Nr Or.I.0050.182.2021 (skan).pdf (85,84KB)
PDF182. Zarządzenie Nr Or.I.0050.182.2021.pdf (103,97KB)

183. Zarządzenie Nr Or.I.0050.183.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej arytmetycznej niezbędnej  arytmetycznej niezbędnej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
PDF183. Zarządzenie Nr Or.I.0050.183.2021 (skan).pdf (77,32KB)
PDF183. Zarządzenie Nr Or.I.0050.183.2021.pdf (115,39KB)

184. Zarządzenie Nr Or.I.0050.184. 2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy  Gogolin na 2021 rok.
PDF184. Zarządzenie Nr Or.I.0050.184.2021 (skan).pdf (574,21KB)
PDF184. Zarządzenie Nr Or.I.0050.184.2021.pdf (150,73KB)

185. Zarządzenie Nr Or.I.0050.185.2021  z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej.
PDF185.Zarządzenie Nr Or.I.0050.185.2021 (skan).pdf (76,81KB)
PDF185. Zarządzenie Nr Or.I.0050.185.2021.pdf (122,56KB)

186. Zarządzenie Nr Or.I.0050.186.2021  z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF186. Zarządzenie Nr Or.I.0050.186.2021 (skan).pdf (239,37KB)
PDF186. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.186.2021.pdf (185,46KB)

187. Zarządzenie Nr Or.I.0050.187.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF187. Zarządzenie Nr Or.I.0050.187.2021 (skan).pdf (84,75KB)
PDF187. Zarządzenie Nr Or.I.0050.187.2021.pdf (103,39KB)

188. Zarządzenie Nr Or.I.0050.188.2021  z dnia 22 grudnia 2021 r. w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów  i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na  2021  rok.
PDF188. Zarządzenie Nr Or.I.0050.188.2021 (skan).pdf (87,39KB)
PDF188.Zarządzenie Nr Or.I.0050.188.2021.pdf (105,15KB)

189. Zarządzenie Nr Or.I.0050.189.2021  z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
PDF189. Zarządzenie Nr Or.I.0050.189.2021 (skan).pdf (3,62MB)
PDF189. Zarządzenie Nr Or.I.0050.189.2021.pdf (471,95KB)

190. Zarządzenie Nr Or.I.0050.190.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF190. Zarządzenie Nr Or.I.0050.190.2021 (skan).pdf (535,86KB)
PDF190. Zarządzenie Nr Or.I.0050.190.2021.pdf (161,76KB)

191. Zarządzenie Nr Or.I.0050.191.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej.
PDF191. Zarządzenie Nr Or.I.0050.191.2021 (skan).pdf (305,66KB)
PDF191. Zarządzenie Nr Or.I.0050.191.2021.pdf (184,23KB)

192. Zarządzenie Nr Or.I.0050.192.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji przeznaczonych na zadania publiczne zlecone przez Centrum Usług Społecznych w Gogolinie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
PDF192. Zarządzenie Nr Or.I.0050.192.2021 (skan).pdf (388,63KB)
PDF192. Zarządzenie Nr Or.I.0050.192.2021.pdf (182,67KB)

193. Zarządzenie Nr Or.I.0050.193.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
PDF193. Zarządzenie Nr Or.I.0050.193.2021 (skan).pdf (97,31KB)
PDF193. Zarządzenie Nr Or.I.0050.193.2021.pdf (125,60KB)

194. Zarządzenie Nr Or.I.0050.194.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2021 rok.
PDF194. Zarządzenie Nr Or.I.0050.194.2021 (skan).pdf (367,14KB)
PDF194.Zarządzenie Nr Or.I.0050.194.2021.pdf (133,51KB)

195. Zarządzenie Nr Or.I.0050.195.2021  z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych.
PDF195.Zarządzenie Nr OR.I.0050.195.2021(skan).pdf (288,00KB)
PDF195. Zarządzenie Nr Or.I.0050.195.2021.pdf (160,54KB)

196. Zarządzenie Nr Or.I.0050.196.2021  z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.
PDF196. Zarządzenie Nr Or.I.0050.196.2021 (skan).pdf (399,55KB)
PDF196. Zarządzenie Nr Or.I.0050.196.2021.pdf (245,35KB)

197. Zarządzenie Nr Or.I.0050.197.2021  z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie połączenia Spółki Gogolińskie Usługi Komunalne Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Gogolin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie oraz wymianie udziałów w kapitale zakładowym spółki Gogolińskie Usługi Komunalne Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie.
PDF197. Zarządzenie Nr Or.I.0050.197.2021 (skan).pdf (104,75KB)
PDF197. Zarządzenie Nr Or.I.0050.197.2021.pdf (107,03KB)