Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości


BURMISTRZ GOGOLINA
OGŁASZA

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/17 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0945 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 
Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości – 107 700,00 zł.*   Wadium – 10 770,00 zł.    

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/18 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0946 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 
Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości – 107 800,00 zł.*   Wadium – 10 780,00 zł.   

3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/23 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0939 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 
Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości – 107 000,00 zł.*   Wadium – 10 700,00 zł.   

4. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/24 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0940 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 
Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń  i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości – 107 100,00 zł.*   Wadium – 10 710,00 zł.   

5. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/27 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0946 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 
Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości – 107 800,00 zł.*   Wadium – 10 780,00 zł.   

6. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/28 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0946 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 
Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości – 107 800,00 zł.*   Wadium – 10 780,00 zł.   

7. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Ligonia, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/35          z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0978 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 
Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości – 83 200,00 zł.*   Wadium – 8 320,00 zł.   

 8. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 654/15  z mapy 11 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0104 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00033834/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 
Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości – 10 000,00 zł.*   Wadium – 1 000,00 zł.   

*Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.  
Przetargi odbędą się w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia    12 maja 2021 r.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.  
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. 
Należność za zakupioną w przetargu nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne pokrywa kupujący.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Nowinach Krapkowickich.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.
                                                                                        


                                                                                                               Burmistrz Gogolina
                                                                                                                  Joachim Wojtala