Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOSCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 ze zm.)

Burmistrz Gogolina

odwołuje ogłoszony na dzień 17 maja 2021 roku przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Gogolin, położonej         w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 654/15  z mapy 11 obręb Gogolin 1 o powierzchni 0,0104 ha,  objętej KW OP1S00033834/3.

Powodem odwołania przetargu jest zamiar zachowania funkcjonalności działki sąsiedniej, mający bezpośredni wpływ na zagospodarowanie nieruchomości, stanowiącej przedmiot zbycia. Zbycie nieruchomości implikowałoby konieczność zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Powyższy fakt nie był znany tut. Organowi w dniu ogłaszania przetargu. Organ powziął wiadomość o powyższym fakcie na skutek złożonego wniosku              z zastrzeżeniem  w dniu 23 kwietnia 2021r. tj. po ogłoszeniu przetargu.

 

                                                                                                                     Burmistrz Gogolina

                                                                                                                       Joachim Wojtala