Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o V Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji

GMINNA RADA SENIORÓW W GOGOLINIE

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 czerwca 2021 r. (tj. środa) o godz. 10:00 w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie odbędzie się V Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji.

Porządek Posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności
  w okresie między posiedzeniowym.
 4. Informacja o sytuacji zdrowotnej w Gminie Gogolin.
 5. Przedsięwzięcia społeczno-kulturalne na rok 2021.
 6. Przedstawienie wniosków z Raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2016-2020.
 7. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w III kwartale 2021 r.
 8. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
 9. Zakończenie obrad posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów

w Gogolinie

                                                                                                            /-/ Jan Nadbrzeżny