Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z XXXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lipca 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXIX_427_2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_428_2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_429_2021 w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_430_2021 w sprawie wyboru miejsca, terminu i formy przeprowadzenia konsultacji Programu Usług Społ.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_431_2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/334/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_432_2021 w sprawie przystąpienia Gminy Gogolin do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie –Koźlu oraz przyjęcia jego Statutu.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_433_2021 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gogolina do reprezentowania Gminy Gogolin w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_434_2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_435_2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i Dąbrówka.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_436_2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_437_2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_438_2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_439_2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_440_2021 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf