Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.117.2021 Burmistrza Gogolina z dnia 09-08-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz najmu i ustalenia ceny

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234 i 815) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz najmu i ustalenia ceny tych nieruchomości, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 6, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.117.2021 Burmistrza Gogolina z dnia 09-08-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz najmu i ustalenia ceny.pdf (195,31KB)

DOCXZałącznik nr 1 OR.I.0050.117.2021.docx (9,13KB)