Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu
22 września 2021 r. (tj. środa) o godz. 10:00 w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie odbędzie się VI Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji.

Porządek Posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności
    w okresie między posiedzeniowym.
  4. Informacja o bezpieczeństwie seniora w Gminie Gogolin.
  5. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w IV kwartale 2021 r.
  6. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
  7. Zakończenie obrad posiedzenia.

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie
/-/ Jan Nadbrzeżny