Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej w 2022 roku skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020).

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin w 2022 roku.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  1. Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim.
  2. Organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

PDFZarządzenie Nr Or I.0050.171.2021 (wersja dostępna).pdf (245,96KB)
PDFZarządzenie Nr Or I.0050.171.2021 (skan z odręcznym podpisem).pdf (696,21KB)
RTFWzór oferty.RTF (242,30KB)
RTFWzór sprawozdania.RTF (194,18KB)