Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 15 grudnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 9:00 w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie odbędzie się VII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji.

Porządek Posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym.
  4. Wystąpienie Pełnomocnika Wojewody Opolskiego ds. Polityki Senioralnej – Pani Janiny Piekarz.
  5. Zapoznanie z działalnością i programem działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  6. Informacja o działaniach związanych z ogłoszeniem konkursu na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie polityki senioralnej .
  7. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w I kwartale 2022r.
  8. Wolne wnioski, sprawy bieżące i zapytania.
  9. Zakończenie obrad posiedzenia.

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie
Jan Nadbrzeżny

PDFZawiadomienie o VII sesji Gminnej Rady Seniorów (skan z oryginalnym podpisem).pdf (95,33KB)