Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2022-2023 - CUS w Gogolinie

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2022 i 2023 roku skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie”..

Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dorosłych (w razie konieczności z możliwością dojazdu do miejsca zamieszkania)

PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf (255,08KB)
PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie otwartego konkursu ofert załącznik.pdf (64,57KB)
RTFWzór oferty.RTF (242,30KB)
RTFWzór sprawozdania.RTF (194,18KB)