Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia na lata 2022-2023 - CUS w Gogolinie

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zarządzenie w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia na lata 2022-2023 w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie”..

 

Załączniki:

PDFZARZĄDZENIE NR 011.39.2021 DYREKTORA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOGOLINIE (wersja dostępna).pdf (224,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 011.39.2021 DYREKTORA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOGOLINIE (wersja z odręcznym podpisem).pdf (1,74MB)