Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2022/2023

Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2022
Burmistrza Gogolina

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów czynności w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i 762) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin na rok szkolny 2022/2023.

§ 2. Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.I.0050.7.2022
Burmistrza Gogolina
z dnia 17 stycznia 2022 r.

Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które już wcześniej uczęszczały do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym. Termin składania deklaracji przypada na 22-28 luty 2022 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1-14 marca 2022 r.

2-8 czerwca 2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do  21 marca 2022 r.

do 15 czerwca 2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

28 marca 2022 r.

20 czerwca 2022 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

29 marca-4 kwietnia 2022 r.

21-24 czerwca 2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

6 kwietnia 2022 r.

27 czerwca 2022 r.

6

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania do wskazanego przez Burmistrza Gogolina przedszkola.

do 31 maja 2022 r.

nie dotyczy

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.I.0050.7.2022
Burmistrza Gogolina
z dnia 17 stycznia 2022 r.

Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7-21marca 2022 r.

4-9 maja 2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 marca 2022 r.

do 16 maja 2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 kwietnia 2022 r.

19 maja 2022 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

8 kwietnia 2022 r.

23 maja 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie NR OR.0050.7.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 PDFZarządzenie NR OR.0050.7.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 17 stycznia 2022 r (skan).pdf (600,81KB)

2. Uchwała Nr VII_66_2019  Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin Uchwała Nr VII_66_2019 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.pdf

3. Uchwała Nr XXXI_268_2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych wymagań
Uchwała Nr XXXI_268_2017 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych.pdf

4. Zasady rekrutacji do przedszkoli w Gminie Gogolin DOCXZasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022-2023.docx (23,39KB)

5. Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Gogolin na rok szkolny 2022/2023 – poradnik dla rodziców DOCXRekrutacja 2022-2023 poradnik dla rodziców.docx (20,12KB)