Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół VII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr VII 2021

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie

z dnia 15.12.2021 r.,

które odbyło się w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie

w godz. 09.00-11:26

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna;
 2. Fesser Renata;
 3. Gabor Wiktor;
 4. Kuchnia Anna;
 5. Mnich Maria;
 6. Nadbrzeżny Jan;
 7. Nowak Elżbieta;
 8. Reinert Józef;
 9. Sadowska Henryka;
 10. Sapok Maria;
 11. Szatka Maria;
 12. Wandrowski Dariusz;
 13. Wiora Marta;

Nieobecni:

 1. Halski Andrzej;
 2. Hońka Ginter;

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście ( Zał. Nr 2 do Protokołu):

 1. Joachim Wojtala –Burmistrz Gogolina;
 2. Janina Piekarz – Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. polityki senioralnej
 3. Piotr Czok –Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie;
 4. Bogusław Leśkiewicz- Sekretarz Gminy Gogolin;
 5. Jolanta Matuszek – Prezes  Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie;
 6. Marek Korniak –  Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gogolinie;
 7. Ewa Wiora – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
 8. Andrzej Mrowiec - Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 9. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie;
 10. Piotr Giecewicz – Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie;
 11. Iwona Skowronek – Dyrektor DSS „Św. Barbara” w Kamionku;
 12. Beata Worotniak – Główny Specjalista ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 13. Krystyna Byczkowska – asystent Pełnomocnika Wojewody Opolskiego ds. polityki senioralnej;
 14. Imiela Justyna - Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie;

 

Ad. 1 i Ad.2

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Jan Nadbrzeżny, przywitał na wstępie wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości i poinformował, że na podstawie listy obecności, Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 13 członków Gminnej Rady Seniorów.  

Następnie wspomniał oraz uczcił minutą ciszy zmarłego w dniu 24 listopada 2021 r. kolegę Gintera Hońka, członka Gminnej Rady Seniorów I i II kadencji, który przez wiele lat działał na rzecz środowiska seniorów oraz społeczności lokalnej.

Przewodniczący GRS złożył także życzenia urodzinowe Pani Marii Sadowskiej oraz Panu Dariuszowi Wandrowskiemu

Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który wcześniej otrzymali wszyscy członkowie GRS:

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym.
 4. Wystąpienie Pełnomocnika Wojewody Opolskiego do spraw polityki senioralnej – Pani Janiny Piekarz.
 5. Zapoznanie z działalnością i programem działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 6. Informacja o działaniach związanych z ogłoszeniem konkursu na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie polityki senioralnej.
 7. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w I kwartale 2022r.
 8. Wolne wnioski, sprawy bieżące i zapytania.
 9. Zakończenie obrad posiedzenia

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 glosami „za”.

Przewodniczący GRS poinformował również, iż z VI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów, które się odbyło w dniu 22 września 2021r. sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu oraz jest także zamieszczony stronie  www.bip.gogolin.pl.

Ponadto przekazał Seniorom, o możliwości przedstawiania materiałów do Kroniki.

Ad. 3

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zgodnie z porządkiem obrad przedstawił sprawozdanie z działalności między posiedzeniami Gminnej Rady Seniorów za okres od 22.09.2021 r. do 15.12.2021 r. W okresie sprawozdawczym członkowie  GRS uczestniczyli w następujących wydarzeniach :

23.09.2021 r.  – udział (Przewodniczący GRS) w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

29.09.2021 r. – uczestnictwo (Przewodniczący GRS) w zebraniu wiejskim w Malni. W trakcie spotkania Przewodniczący przekazał zebranym informacje dot. szczepień ochronnych przeciw COVID-19 oraz nt. zapobiegania oszustwom finansowym.  

30.09.2021 r.  – odbyło się pożegnanie lata  przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  restauracja „Centrum” w Gogolinie.

10.10.2021r. –  uczestnictwo kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców gminy Gogolin, w tym również seniorów  w  rajdzie górskim po Ziemi Jablunkowskiej. W dniu 24.10.2021 r  nastąpiła   rewizyta grupy z Jablunkova. Czescy goście zwiedzili Kamionek i Kamień Śląski.

14.10.2021 r. -  uczestnictwo w spotkaniu członków Klubu Seniora w salce katechetycznej w Malni. W tym samym  dniu członkowie Klubu Seniora z Gogolina odbyli jesienne spotkanie w restauracji „Centrum”, w którym uczestniczył Burmistrz – Joachim Wojtala.

19.10.2021 r. – odbyła się V Gala - „Opolszczyzna Aktywna Społecznie, Marszałek Województwa Opolskiego wręczył tytuły Społecznika Roku Województwa Opolskiego. Wśród wyróżnionych znalazł  się  m.in. Dariusz Wandrowski, członek Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie .

20.10.2021 r. – w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. W trakcie spotkania  podsumowano działalność oraz wybrano nowe  władze stowarzyszenia.

20.10.2021 r.  – w salce parafialnej w Kamieniu Śląskim odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora z dyrektorem GOZ, który poinformował m.in. o uruchomieniu nowego ośrodka rehabilitacji w obiekcie dawnego OPS-u w Gogolinie.

23.10.2021 r. -  w hali sportowej im. Blautów w Gogolinie odbyła się  II Olimpiada Seniora, w której wzięło udział kilkudziesięciu seniorów z Gminy Gogolin. W trakcie Olimpiady wystąpiły reprezentacje poszczególnych sołectw, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora, wystartowała również  reprezentacja Domu Spokojnej Starości „św. Barbara” w Kamionku.

25.10.2021 r. -  uczestnictwo (Przewodniczący GRS) w konferencji nt. „Działania rządu RP w zakresie polityki senioralnej”, która odbyła się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. W trakcie konferencji Wojewoda Opolski – Sławomir Kłosowski wręczył nominacje członkom Rady ds. Polityki Senioralnej. Nominacje otrzymali: Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina oraz Janina Piekarz, pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. polityki senioralnej.

W październiku br. Gminne Centrum Kultury w Gogolinie czterokrotnie zorganizowało zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyli członkowie Klubu Seniora.

11.11.2021 r. - odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające Święto Niepodległości. W poszczególnych miejscowościach Gminy Gogolin zorganizowano także obchody dnia św. Marcina. Należy także dodać, iż w tym dniu na terenie gminy Gogolin zorganizowano dodatkowe punkty szczepień na Covid - 19, m.in. w OSP Odrowąż.

12.11.2021 r. –  w Gminnym  Centrum Kultury w Gogolinie odbył się spektakl teatralny „ Moralność pani Dulskiej”, główną część widowni stanowili seniorzy .

19.11.2021 r. – w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 i 60 letnie), w której wzięło udział 18 par. Medale wręczali: Wicewojewoda Opolski-Tomasz Witkowski, Burmistrz Gogolina-Joachim Wojtala, Poseł na Sejm RP-Violetta Porowska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM w Opolu-Mieczysław Wojtaszek oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gogolinie -Urszula Piosek.

24.11.2021 r. – w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu zajmującego się opracowaniem strategii rozwoju gminy.

27.11.2021 r. – udział seniorów w wieczorze andrzejkowym podczas którego wystąpił kabaret „SMILE”( Gminne Centrum Kultury).

29.11.2021 r. – odbył się zorganizowany przez Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie Marsz Andrzejkowy nordic walking po Mosznej. Udział  w nim wzięli członkowie UTW i Klubu Seniora.

08.12.2021 r. – uczestnictwo (Przewodniczący GRS) w spotkaniu organizacyjno-informacyjnym w ramach Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa, które odbyło się w restauracji „Linder” w Malni. Uczestników spotkania zapoznano z planowanymi w 2022 r. przedsięwzięciami społeczno-kulturalnymi, przedstawiono kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych, jak również omówiono założenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie kultury.

Przewodniczący GRS podał, iż na przestrzeni tego roku mimo utrzymującego się alertu i obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią dzięki zaangażowaniu instytucji gminnych tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego, Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz stowarzyszeń zorganizowano kilkadziesiąt imprez, z których mogli skorzystać mieszkańcy, w tym seniorzy Gminy Gogolin.

W dalszej części spotkania Przewodniczący poinformował także zebranych gości, iż 4 listopada 2021 r. w Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej opublikowano informację o wynikach ogólnopolskiego rankingu „Gmina dobra do życia”, w którym gmina Gogolin zajęła I miejsce. Ranking objął swoim patronatem Premier RP, Mateusz Morawiecki. Poinformował także, iż w dniu 24 listopada Marszałek Województwa Opolskiego wręczył Burmistrzowi Gogolina wyróżnienie w kategorii obiekt użyteczności publicznej dla Centrum Przesiadkowego w Gogolinie. Przewodniczący poinformował również, że w 11 edycji Rankingu Bibliotek przeprowadzonym przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie zajęła 51 miejsce w Polsce (awans z 95 miejsca) i 2 w województwie opolskim. Za powyższe osiągnięcia Przewodniczący GRS złożył na ręce Burmistrza Gogolina serdeczne gratulacje.

 

Na koniec Przewodniczący GRS zapytał czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania. W związku z brakiem uwag zapytał, kto z członków GRS jest za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie z działalności w okresie między posiedzeniowym zostało przyjęte jednomyślnie   13 głosami za.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Burmistrz – Joachim Wojtala, który podał, iż z uwagi na konieczność udziału w posiedzeniu członków Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu  będzie musiał wcześniej  opuścić posiedzenie.

Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował Pani Pełnomocnik za przyjęcie zaproszenia oraz wyraził nadzieję na długą i owocną współpracę. W dalszej części swojego wystąpienia pogratulował nowo wybranym członkom zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz  podziękował byłym władzom za swoje zaangażowanie i działalność na rzecz środowiska senioralnego. Burmistrz poinformował także zebranych o nowym pomyśle gogolińskiego samorządu  pn. „Zielone płuca dla Gogolina” na zagospodarowania miejskich terenów zielonych. Podał, iż 2 grudnia odbyło się pierwsze robocze spotkanie zespołu ds. opracowania koncepcji, a w połowie przyszłego roku do prac zaproszeni zostaną także mieszkańcy.

Ad. 4

Przewodniczący GRS w Gogolinie zgodnie z porządkiem obrad poprosił o zabranie głosu Panią Janinę Piekarz – Pełnomocnika Wojewody Opolskiego ds. polityki senioralnej.

Pani Pełnomocnik w swoim wystąpieniu zapoznała zebranych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości ze swoją działalnością oraz wyraziła chęć współpracy ze środowiskiem senioralnym w Gminie Gogolin. Pani Pełnomocnik pogratulowała także obecnemu na spotkaniu Burmistrzowi Gogolina powołania do Rady do spraw Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Opolskim oraz złożyła wyrazy uznania oraz podziękowania za wspieranie działalności na rzecz seniorów w Gminie Gogolin.

Ad. 5

Przewodniczący GRS w Gogolinie poprosił o zabranie głosu Panią Jolantę Matuszek – Prezesa Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie.

Pani Jolanta Matuszek zapoznała zebranych na posiedzeniu członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości z działalnością oraz programem działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku na kolejny rok. Pani  Prezes podała, że  Stowarzyszenie UTW w Gogolinie powstało w X 2017 roku i jest kontynuatorem  działającej  wcześniej przez 8 lat Akademii  Trzeciego Wieku. Do UTW zapisało się na koniec 2017 – 67 członków, a obecnie do końca września 2021 roku  UTW zrzesza 96 osób Na przestrzeni czterech lat zarząd spotkał się na 38 posiedzeniach, podczas których planowano przyszłe działania w UTW, pisano wnioski o dotacje, rozliczano dotacje, organizowano wycieczki i spotkania. Stowarzyszenie posiada stronę internetową, na której umieszczane są informacje o planowanych spotkaniach i wydarzeniach minionych. Prowadzona jest kronika oraz dokumentacja fotograficzna spotkań. Celem działalności UTW jest szeroko pojęta aktywizacja osób starszych. Cele te realizowane  są poprzez : działalność  edukacyjną  i szkoleniową,  organizację warsztatów spotkań tematycznych oraz  wycieczek  turystycznych i  krajoznawczych. Cele statutowe UTW finansowane są ze składek członków, zbiórki publicznej (zorganizowano „Kiermasz odzieży używanej”), dotacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie i Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Pani Prezes poinformowała również, iż od lipca tego roku Stowarzyszenie dzięki staraniom Urzędu Miejskiego w Gogolinie posiada nową  siedzibę, która mieści się  w budynku Centrum Usług Społecznych.

Ad. 6

Przewodniczący GRS w Gogolinie zgodnie z porządkiem obrad poprosił o zabranie głosu Pana  Marka Korniak, dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.

Pan Marek Korniak poinformował iż Centrum Usług Społecznych w Gogolinie zostało utworzone poprzez przekształcenie funkcjonującego w Gminie Gogolin Ośrodka Pomocy Społecznej w wyniku realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na które Gmina Gogolin pozyskała 100% dofinansowania.

Centrum Usług Społecznych jest miejscem, które skupia wszelkie oferty usług społecznych w jednym miejscu, dąży do ich świadczenia na najwyższym poziomie i ma na celu zaspokajanie potrzeb ogółu mieszkańców gminy Gogolin. Jest również miejscem integracji i rozwoju społeczności lokalnej  w różnym wieku i z różnych środowisk. Oprócz realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, którymi dotychczas zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, Centrum Usług Społecznych rozszerzy swoją działalność i będzie podejmował realizację nowych  bezpłatnych usług społecznych. W wyniku utworzenia CUS w Gogolinie koniecznym było przygotowanie Programu Usług Społecznych. Program ten został stworzony w oparciu o diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w gminie Gogolin. Dyrektor Korniak poinformował,  iż w związku z realizacją Programu będą ogłaszane konkursy na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujące zadania między innymi z zakresu polityki senioralnej. Zebranym przedstawiono usługi społeczne, które będą realizowane przez organizacje na rzecz ogółu mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem  grup senioralnych, będą to m.in.: indywidualne konsultacje psychologiczne dla dorosłych z różnymi jednostki chorobowymi, (pomoc psychologiczna będzie mogła być wykonywana w miejscu zamieszkania), pomoc neurologopedyczna (w razie konieczności z możliwością dojazdu do miejsca zamieszkania), poradnictwo dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zajęcia z terapeutą będą prowadzone indywidualnie), usługi asystencko wspierające świadczone w miejscu zamieszkania (celem usługi jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku) oraz klub Aktywności Lokalnej. Ponadto,  przez organizacje pozarządowe realizowane będą usługi skierowane do rodziców bądź dzieci:  będą to m.in. grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, zajęcia językowe oraz indywidualna terapia dla osób uzależnionych. Oprócz w/w usług, które realizowane będą przez organizacje, ,,Centrum Usług Społecznych w Gogolinie”, w ramach własnych kompetencji będzie zlecał realizację pozostałych usług takich jak: grupy zabawowe dla rodziców, zajęcia indywidualne z dietetykiem, zajęcia ruchowe dla dorosłych oraz punkt pomocy prawnej.

Ad.7

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie w trakcie trwania Posiedzenia rozdał Harmonogram dyżurów na I Kw.2022 r. Następnie, po jego uzupełnieniu przedstawił harmonogram, który prezentuje się  następująco:

04.01.2022 r. (CAW Chorula) – pan Dariusz Wandowski;

04.01.2022 r. (sołtysówka budynek przedszkola w Kamionku) – pani Renata Fesser;

04.01.2022 r. (Świetlica w Malni) – pan Jan Nadbrzeżny;

04.01.2022 r. (Świetlica w Górażdżach) – pani Elżbieta Nowak;

04.01.2022 r. (Świetlica w Kamieniu Śląskim) – pani Krystyna Broj;

04.01.2022 r. (Salka DFK w Obrowcu) – pani , Anna Kuchnia, pani Marta Wiora;

04.01.2022 r. (Świetlica w Zakrzowie) – pan Wiktor Gabor;

04.01.2022 r. (CAW Odrowąż) – pan Józef Reinert;

04.01.2022 r. (CUS Gogolin, pok. Nr 7) – pani Maria Szatka;

01.02.2022 r. (CUS Gogolin, pok. Nr 7) – pani Sadowska Henryka;

01.03.2022 r. (CUS Gogolin, pok. Nr 7) – pani Maria Sapok.

Ad.8 i Ad.9

Przewodniczący GRS poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Mrowiec- Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.

Pan Andrzej Mrowiec przedstawił zebranym gościom przygotowania Gminnego Ośrodka Zdrowia do szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci, omówił aktualną sytuację dotyczącą szczepień w Gminie Gogolin oraz zachęcił do dalszego szczepienia się.

W dalszej części Posiedzenia Przewodniczący GRS w Gogolinie poprosił o zabranie głosu Panią Beatę Worotniak – Głównego  Specjalistę ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Pani Worotniak  przedstawiła sytuację związaną ze szczepieniami przeciwko COVID-19 w Gminie Gogolin. Poinformowała, że w Gminie Gogolin na dzień 15 grudnia 2021 r. osób w pełni zaszczepionych jest 5 719, co stanowi 47 % ogółu mieszkańców. Biorąc pod uwagę przedziały wiekowe, to największy odsetek osób zaszczepionych występuje w przedziale wiekowym 70 + tj. 68%  mieszkańców Gminy Gogolin. Pani Worotniak podała również, że od 19 grudnia rusza akcja „#zaszczep się pod swoją parafią”, będą to mobilne punkty szczepień przy wybranych parafiach w województwie opolskim.

Na zakończenie posiedzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. polityki senioralnej – Pani Janina Piekarz, Przewodniczący Rady Miejskiej  w Gogolinie – Pan Piotr Czok  oraz Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów – Pan Jan Nadbrzeżny życzyli zebranym członkom Gminnej Rady Seniorów oraz przybyłym gościom zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

Przewodniczący GRS w Gogolinie w związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad  
o godz. 11.26 zakończył VII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

                            Przewodniczący
                        Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

                                                                                                                    Jan Nadbrzeżny

Protokołowała : Justyna Imiela

Zał. Nr 1 - lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów

Zał. Nr 2 – lista zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

PDFProtokół z VII Posiedzenia GRS (skan z odręcznym podpisem).pdf (720,34KB)