Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gogolin na lata 2021-2032”

Burmistrz Gogolina podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gogolin na lata 2021-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Uwagi i wnioski do projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2022 r., w sposób i w formie podanej w obwieszczeniu.

Załączniki:

PDFProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gogolin na lata 2021-2032.pdf (646,34KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko „Programu”.pdf (1,04MB)
PDFObwieszczenie o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu (wersja dostępna).pdf (158,25KB)
PDFObwieszczenie o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu (skan z podpisem).pdf (500,67KB)
DOCXFormularz zgłaszania uwag.docx (226,16KB)