Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sferze kultury w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy obejmujący zadania w sferze kultury w 2022 roku skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 oraz 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535).

Rodzaj zadania: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFZarządzenie Nr OR.I.0050.15.2022 Ogłoszenie.pdf (192,57KB)
RTFWzór oferty.RTF (242,30KB)
RTFWzór sprawozdania.RTF (194,18KB)
DOCRamowy wzór umowy.doc (174,00KB)