Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej otwartych konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury w 2022 r.

Zarządzenie w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie w 2022 r. zadań publicznych w sferze kultury w zakresie:
1. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

PDFZarządzenie Nr OR.I.0050.16.2022 Nabór do komisji konkursowych.pdf (246,17KB)