Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 i 2023 roku skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie"..

Rodzaj zadania: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: Zajęcia językowe

Załączniki:

PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (133,41KB)
PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - załącznik.pdf (68,99KB)
RTFWzór sprawozdania.RTF (194,18KB)
RTFWzór oferty.RTF (242,30KB)