Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Gogolin, dnia 4 marca 2022 r.

Burmistrza Gogolina

WG.III.7021.33.2021.WL

INFORMACJA

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029”

Na podstawie art. 48, w związku z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), Burmistrz Gogolina podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029”.

PDFWG.III.7021.33.2021.WL informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (skan z odręcznym podpisem).pdf (397,87KB)
PDFWG.III.7021.33.2021.WL informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (wersja dostępna).pdf (152,11KB)