Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029”

OBWIESZCZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu

„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029”

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029” w dniach od 22.03.2022 r. do dnia 12.04.2022 r.

 

  1. Z treścią projektu dokumentu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029”:
  1. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2022 r.:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, Wydział Środowiska ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu (decyduje data stempla pocztowego);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).
  1. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

 

 

Z up. Burmistrza

Krzysztof Reinert

Zastępca Burmistrza

PDF_Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 - 2029_.pdf (8,05MB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina (skan z odręcznym podpisem).pdf (259,09KB)