Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021 – 2030

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 kwietnia  2022 r. do dnia 20 maja  2022 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021 – 2030”.

Konsultacje ww. dokumentu zostaną przeprowadzone poprzez składanie opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać za pomocą formularza : https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_uwagi

1. Pisemnie, w następujący sposób:

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w Biuro podawcze,
2) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (decyduje data wpływu do Urzędu).

2. Elektronicznie, w następujący sposób:

1) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP): https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_uwagi,
2) za pomocą poczty elektronicznej, na adres:  (poprzez przesłanie skanu uzupełnionego formularza konsultacji społecznych).

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

1) z datą wpływu po 20.05.2022 r.,
2) zgłoszone w inny sposób niż wymienionej powyżej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu strategicznego, tworzonego z myślą o nowych perspektywach dla naszych mieszkańców!

PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (168,59KB)
PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - skan.pdf (167,74KB)
PDFObwieszczenie o wyłożeniu Strategii Rozwoju i Prognozy Oddziaływania na Środowisko- skan.pdf (99,92KB)
PDFStrategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030 - projekt do konsultacji.pdf (10,15MB)
PDFPrognoza odddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Gogolin.pdf (3,38MB)
DOCXFormularz konsultacji społecznych.docx (32,19KB)
PDFFormularz konsultacji społecznych.pdf (69,67KB)

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373, 2389), Obwieszczeniem Burmistrza Gogolina, projekt Strategii został wyłożony do wglądu wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone zgodnie z Obwieszczeniem w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: e.zdyb@gogolin.pl. Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 20.05.2022 r.