Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na lata 2022-2023 w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2022 i 2023 roku skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie”

Rodzaj Zadania: Ochrona i promocja zdrowia.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1) Poradnictwo dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) Indywidualna terapia dla osób uzależnionych (w tym uzależnienia behawioralne) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) Zajęcia indywidualne z dietetykiem – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Załączniki:

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 011.17.2022.AN - Zajęcia indywidualne z dietetykiem.pdf (114,15KB)
PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na lata 2022-2023 w ramach PUS Gminy Gogolin.pdf (81,81KB)
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 011.17.2022.AN - Indywidualna terapia dla osób uzależnionych (w tym uzależnienia behawioralne).pdf (121,18KB)
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 011.17.2022.AN - Poradnictwo dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego.pdf (121,88KB)
RTFWzór oferty.RTF (242,30KB)
RTFWzór sprawozdania.RTF (194,18KB)