Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2022

Styczeń 2022

1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2022 z dnia 04.01.2022 r.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego.
PDF1. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.1.2022(skan).pdf (76,18KB)
PDF1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2022.pdf (118,07KB)

2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022r.
PDF2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2022(skan).pdf (348,93KB)
PDF2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2022.pdf (294,25KB)

3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2022 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
PDF3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2022 (skan).pdf (157,24KB)
PDF3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2022.pdf (305,67KB)

4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2022 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do najmu oraz ustalenia ceny.
PDF4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2022(skan).pdf (225,49KB)
PDF4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2022.pdf (262,23KB)

5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2022 z dnia 13.01.2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku.
PDF5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2022(skan).pdf (158,91KB)
PDF5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2022.pdf (135,53KB)

6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2022 z dnia 14.01.2022 r.  w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2022(skan).pdf (4,41MB)

7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2022  z dnia 17.01.2022 r. w sprawie ustalenia terminów czynności w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.
PDF7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2022(skan).pdf (252,63KB)
PDF7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2022.pdf (239,03KB)

8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2022  z dnia 27.01.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2022(skan).pdf (83,50KB)
PDF8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2022.pdf (102,17KB)

9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2022 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2022(skan).pdf (86,97KB)
PDF9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2022.pdf (104,03KB)

10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2022 z dnia z dnia 28.01.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2022(skan).pdf (410,46KB)
PDF10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2022.pdf (140,16KB)

11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2022 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.
PDF11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2022(skan).pdf (242,82KB)
PDF11. Zarządzenei Nr Or.I.0050.11.2022.pdf (224,96KB)

12. Zarządzenie Nr Or.I.0050.12.2022 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego.
PDF12. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.12.2022(skan).pdf (77,49KB)
PDF12. Zarządzenie Nr Or.I.0050.12.2022.pdf (119,14KB)

 

Luty 2022

13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2022 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
PDF13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2022(skan).pdf (163,38KB)
PDF13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2022.pdf (218,73KB)

14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2022 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2022(skan).pdf (406,00KB)
PDF14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2022.pdf (143,23KB)

15. Zarządzenie Nr OR.I. 0050.15.2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF15. Zarządzenie Nr OR.I.0050.15.2022(skan).pdf (463,71KB)
PDF15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2022.pdf (192,57KB)

16. Zarządzenie Nr OR.I.0050.16.2021  z dnia 18.02.2022 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartych konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury w 2022 r.
PDF16. Zarządzenie Nr OR.I.0050.16.2022(skan).pdf (349,24KB)
PDF16. Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2022.pdf (246,17KB)

17. Zarządzenie Nr  OR.I.0050.17.2022  z dnia 21 lutego 2022 w sprawie realizacji zadań Obrony Cywilnej w Gminie Gogolin w 2022 roku.
PDF17. Zarządzenie Nr Or.I.0050.17.2022 (skan).pdf (1,00MB)
PDF17. Zarządzenie Nr Or.I.0050.17.2022.pdf (1 010,21KB)

18. Zarządzenie Nr Or.I.0050.18.2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF18. Zarządzenie Nr Or.I.0050.18.2022(skan).pdf (411,99KB)
PDF18. Zarządzenie Nr Or.I.0050.18.2022.pdf (141,76KB)

19. Zarządzenie Nr OR.I.050.19.2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego.
PDF19. Zarządzenie Nr OR.I.0050.19.2022(skan).pdf (2,15MB)
PDF19. Zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2022.pdf (333,56KB)

20. Zarządzenie Nr OR.I.0050.20.2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
PDF20. Zarządzenie Nr OR.I.0050.20.2022(skan).pdf (3,84MB)
PDF20. Zarządzenie Nr Or.I.0050.20.2022.pdf (638,59KB)

21. Zarządzenie Nr OR.I.0050.21.2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF21. Zarządzenie Nr OR.I.0050.21.2022(skan).pdf (697,95KB)
PDF21. Zarządzenie Nr Or.I.0050.21.2022.pdf (431,30KB)

22. Zarządzenie Nr OR.I.0050.22.2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF22. Zarządzenie Nr OR.I.0050.22.2022(skan).pdf (765,01KB)
PDF22. Zarządzenie Nr Or.I.0050.22.2022.pdf (436,35KB)

23. Zarządzenie Nr OR.I.0050.23.2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF23. Zarządzenie Nr OR.I.0050.23.2022(skan).pdf (629,55KB)
PDF23. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.23.2022.pdf (394,02KB)

 

Marzec 2022

24. Zarządzenie Nr OR.I.0050.24.2022  z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF24. Zarządzenie Nr Or.I.0050.24.2022 (skan).pdf (191,82KB)
PDF24. Zarządzenie Nr Or.I.0050.24.2022.pdf (115,26KB)

25. Zarządzenie Nr OR.I.0050.25.2022 z dnia 04.03.2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości ‘’Św. Barbara’’ w Kamionku.
PDF25. Zarządzenie Nr OR.I.0050.25.2022(skan).pdf (125,37KB)
PDF25. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.25.2022.pdf (159,45KB)

26. Zarządzenie Nr OR.I.0050.26.2022 z dnia 04.03.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach dodatku osłonowego.
PDF26. Zarzadzenie Nr OR.I.0050.26.2022(skan).pdf (118,34KB)
PDF26. Zarządzenie Nr Or.I.0050.26.2022.pdf (154,97KB)

27. Zarządzenie Nr OR.I.0050.27.2022 z dnia 07.03..2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do najmu oraz ustalenia ceny.
PDF27. Zarządzenie Nr OR.I.0050.27.2022(skan).pdf (157,52KB)
PDF27. Zarządzenie Nr Or.I.0050.27.2022.pdf (343,77KB)

28. Zarządzenie Nr OR.I.0050.28.2022 z dnia 08.03.2022 r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF28. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.28.2022(skan).pdf (96,05KB)
PDF28. Zarządzenie Nr Or.I.0050.28.2022.pdf (106,28KB)

29. Zarządzenie Nr OR.I.0050.29.2022  z dnia 08.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF29. Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2022(skan).pdf (155,99KB)
PDF29. Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2022.pdf (113,11KB)

30.Zarządzenie Nr Or.I.0050.30.2022  z dnia 08.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF30. Zarządzenie Nr Or.I.0050.30.2022(skan).pdf (98,95KB)
PDF30. Zarządzenie Nr Or.I.0050.30.2022.pdf (108,22KB)

31. Zarządzenie Nr OR.I.0050.31.2022 z dnia 11.03.2022 r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF31. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31.2022(skan).pdf (159,97KB)
PDF31. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.31.2022.pdf (113,56KB)

32. Zarządzenie Nr OR.I.0050.32.2022  z dnia 14.03.2022 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury.
PDF32. Zarządzenie Nr OR.I.0050.32.2022(skan).pdf (126,40KB)
PDF32. Zarządzenie Nr Or.I.0050.32.2022.pdf (160,76KB)

33. Zarządzenie Nr OR.I.0050.33.2022  z dnia 16.03.2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.
PDF33. Zarządzenie Nr OR.I.0050.33.2022(skan).pdf (122,88KB)
PDF33.Zarządzenie Nr Or.I.0050.33.2022.pdf (157,04KB)

34. Zarządzenie Nr Or.I.0050.34.2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF34. Zarządzenie Nr Or.I.0050.34.2022(skan).pdf (170,27KB)
PDF34. Zarządzenie Nr Or.I.0050.34.2022.pdf (116,59KB)

35. Zarządzenie Nr OR.I.0050.35.2022  z dnia  17.03.2022 r. w spawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin.
PDF35. Zarządzenie Nr OR.I.0050.35.2022(skan).pdf (126,06KB)
PDF35. Zarządzenie Nr Or.I.0050.35.2022.pdf (158,06KB)

36. Zarządzenie Nr OR.I.0050.36.2022 z dnia 18.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
PDF36. Zarządzenie Nr OR.I.0050.36.2022(skan).pdf (129,39KB)
PDF36. Zarządzenie Nr Or.I.0050.36.2022.pdf (162,54KB)

37. Zarządzenie Nr OR.I.0050.37.2022  z dnia 18.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia polegających na realizacji programów polityki zdrowotnej na terenie Gminy Gogolin w roku 2022.
PDF37. Zarządzenie Nr OR.I.0050.37.2022(skan).pdf (147,06KB)
PDF37. Zarządzenie Nr Or.I.0050.37.2022.pdf (163,80KB)

38. Zarządzenie Nr OR.I.0050.38.2022 z dnia 23.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
PDF38. Zarządzenie Nr OR.I.0050.38.2022(skan).pdf (158,81KB)
PDF38. Zarządzenie Nr Or.I.0050.38.2022.pdf (220,96KB)

39. Zarządzenie Nr OR.I.0050.39.2022 z dnia 23.03.2022 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu ochrony zdrowia.
PDF39. Zarządzenie Nr OR.I.0050.39.2022(skan).pdf (235,91KB)
PDF39. Zarządzenie Nr Or.I.0050.39.2022.pdf (216,81KB)

40. Zarządzenie Nr OR.I.0050.40.2022 z dnia 23.03.2022 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu ochrony zdrowia.
PDF40. Zarządzenie Nr Or.I.0050.40.2022(skan).pdf (141,46KB)
PDF40. Zarządzenie Nr Or.I.0050.40.2022.pdf (216,22KB)

41. Zarządzenie Nr OR.I.0050.41.2022 z dnia 23.03.2022 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu ochrony zdrowia.
PDF41.Zarządzenie Nr OR.I.0050.41.2022(skan).pdf (236,93KB)
PDF41. Zarządzenie Nr Or.I.0050.41.2022.pdf (216,43KB)

42. Zarządzenie Nr OR.I.0050.42.2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok
PDF42. Zarządzenie Nr Or.I.0050.42.2022(skan).pdf (166,66KB)
PDF42. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.42.2022.pdf (114,68KB)

43. Zarządzenie Nr Or.I.0050.43.2022  z dnia 28.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF43. Zarządzenie Nr Or.I.0050.43.2022(skan).pdf (269,05KB)
PDF43. Zarządzenie Nr Or.I.0050.43.2022.pdf (121,27KB)

44. Zarządzenie Nr Or.I.0050.44.2022 z dnia 28.03.2022 r. w sprawie dokonania  zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF44. Zarządzenie Nr Or.I.0050.44.2022(skan).pdf (369,46KB)
PDF44. Zarządzenie Nr Or.I.0050.44.2022.pdf (127,63KB)

45. Zarządzenie Nr Or.I.0050.45.2022 z dnia 29.03.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie.
PDF45. Zarządzenie Nr Or.I.0050.45.2022(skan).pdf (76,22KB)
PDF45. Zarządzenie Nr Or.I.0050.45.2022.pdf (161,57KB)

46. Zarządzenie Nr OR.I.0050.46.2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
PDF46. Zarządzenie Nr OR.I.0050.46.2022(skan).pdf (253,68KB)
PDF46. Zarządzenie Nr Or.I.0050.46.2022.pdf (236,30KB)

47. Zarządzenie Nr Or.I.0050.47.2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF47. Zarządzenie Nr Or.I.0050.47.2022(skan).pdf (581,26KB)
PDF47. Zarządzenie Nr Or.I.0050.47.2022.pdf (156,45KB)

48. Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy na 2021 rok.
PDF48. Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2022(skan).pdf (12,70MB)
PDF48. Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2022.pdf (3,31MB)

49. Zarządzenie Nr OR.I.0050.49.2022  z dnia 30.03.2022 r. w sprawie wykonania uchwały nr II/III/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
PDF49. Zarządzenie Nr OR.I.0050.49.2022(skan).pdf (137,98KB)
PDF49. Zarządzenie Nr Or.I.0050.49.2022.pdf (195,90KB)

50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2022  z dnia 30.03.2022 r. w sprawie określenia form i trybu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Gogolin, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
PDF50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2022 (skan).pdf (115,24KB)
PDF50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2022.pdf (164,05KB)

51. Zarządzenie Nr OR.I.0050.51.2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz jednostek budżetowych Gminy Gogolin.
PDF51. Zarządzenie Nr OR.I.0050.51.2022(skan).pdf (347,21KB)
PDF51. Zarządzenie Nr Or.I.0050.51.2022.pdf (171,39KB)

 

Kwiecień 2022

52. Zarządzenie Nr OR.I.0050.52.2022 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.
PDF52. Zarządzenie Nr OR.I.0050.52.2022(skan).pdf (411,79KB)
PDF52. Zarządzenie Nr Or.I.0050.52.2022.pdf (287,23KB)

53. Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2022  z dnia 04.04.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF53. Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2022 (skan).pdf (95,86KB)
PDF53. Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2022.pdf (107,63KB)

54. Zarządzenie Nr OR.I.0050.54.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych, przygotowania ‘’Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego’’ – SWB oraz ‘’Procedur Bezpiecznej Eksploatacji’’- PBE.
PDF54. Zarządzenie Nr OR.I.0050.54.2022(skan).pdf (178,63KB)
PDF54. Zarządzenie Nr Or.I.0050.54.2022.pdf (167,29KB)

55. Zarządzenie Nr Or.I.0050.55.2022  z dnia 05.04.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF55. Zarządzenie Nr Or.I.0050.55.2022 (skan).pdf (96,45KB)
PDF55. Zarządzenie Nr Or.I.0050.55.2022.pdf (108,35KB)

56. Zarządzenie Nr OR.I.0050.56.2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.
PDF56. Zarządzenie Nr OR.I.0050.56.2022(skan).pdf (938,57KB)
PDF56. Zarządzenie Nr Or.I.0050.56.2022.pdf (308,42KB)

57. Zarządzenie Nr OR.I.0050.57.2022 z dnia 11.04.2022 r. w sprawie zmiany harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2022 rok.   
PDF57. Zarządzenie Nr OR.I.0050.57.2022(skan.pdf (380,00KB)

58. Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2022 z dnia 11.04.2022 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF58. Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2022 (skan).pdf (313,13KB)
PDF58. Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2022.pdf (133,83KB)

59. Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2022 z dnia 11.04.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF59. Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2022 (SKAN).pdf (528,95KB)
PDF59. Zarządzenia Nr Or.I.0050.59.2022.pdf (197,30KB)

60. Zarządzenie Nr Or.I.0050.60.2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030.
PDF30. Zarządzenie Nr Or.I.0050.30.2022(skan).pdf (98,95KB)
PDF60. Zarządzenie Nr Or.I.0050.60.2022.pdf (168,59KB)

61. Zarządzenie Nr Or.I.0050.61.2022  z dnia 19.04.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF61. Zarządzenie Nr Or.I.0050.61.2022 (skan).pdf (148,63KB)
PDF61. Zarządzenie Nr Or.I.0050.61.2022.pdf (164,97KB)

62. Zarządzenie Nr Or.I.0050.62.2022  z dnia 19.04.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF62. Zarządzenie Nr Or.I.0050.62.2022 (skan).pdf (148,15KB)
PDF62. Zarządzenie Nr Or.I.0050.62.2022.pdf (167,52KB)

63. Zarządzenie Nr Or.I.0050.63.2022  z dnia 19.04.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF63. Zarządzenie Nr Or.I.0050.63.2022 (skan).pdf (112,34KB)
PDF63. Zarządzenie Nr Or.I.0050.63.2022.pdf (113,20KB)

64. Zarządzenie Nr Or.I.0050.64.2022  z dnia 20.04.2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu Inicjatyw Społecznych Miasta Gogolin.
PDF64. Zarządzenie Nr Or.I.0050.64.2022 (skan).pdf (809,88KB)
PDF64.Zarządzenie Nr Or.I.0050.64.2022.pdf (534,68KB)

65. Zarządzenie Nr Or.I.0050.65.2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF65. Zarządzenie Nr Or.I.0050.65.2022 (skan).pdf (885,03KB)
PDF65. Zarządzenie Nr Or.I.0050.65.2022.pdf (297,13KB)

66. Zarządzenie Nr Or.I.0050.66.2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
PDF66. Zarządzenie Nr Or.I.0050.66.2022 (skan).pdf (254,77KB)
PDF66. Zarządzenie Nr Or.I.0050.66.2022.pdf (348,48KB)

67. Zarządzenie Nr Or.I.0050.67.2022 z dnia 22.04.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF67. Zarządzenia Nr Or.I.0050.67.2022 (skan).pdf (181,27KB)
PDF67. Zarządzenie Nr Or.I.0050.67.2022.pdf (168,14KB)

68. Zarządzenie Nr Or.I.0050.68.2022  z dnia 22.04.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF68. Zarządzenie Nr Or.I.0050.68.2022 (skan).pdf (193,65KB)
PDF68. Zarządzenie Nr Or.I.0050.68.2022.pdf (114,93KB)

69. Zarządzenie Nr Or.I.0050.69.2022  z dnia 22.04.2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
PDF69. Zarządzenie Nr Or.I.0050.69.2022 (skan).pdf (233,46KB)
PDF69. Zarządzenie Nr Or.I.0050.69.2022.pdf (164,95KB)

70. Zarządzenie Nr Or.I.0050.70.2022  z dnia 27.04.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF70. Zarządzenie Nr Or.I.0050.70.2022 (skan).pdf (173,43KB)
PDF70. Zarządzenie Nr Or.I.0050.70.2022.pdf (170,66KB)

71. Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2022  z dnia 27.04.2022 r. w sprawie sposobu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP biorącego udział w działaniach ratowniczcyh, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
PDF71. Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2022 (skan).pdf (811,28KB)
PDF71. Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2022.pdf (471,40KB)

72. Zarządzenie Nr Or.I.0050.72.2022 z dnia 27.04.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF72. Zarządzenie Nr Or.I.0050.72.2022 (skan).pdf (171,84KB)
PDF72. Zarządzenie Nr Or.I.0050.72.2022.pdf (114,74KB)

73. Zarządzenie Nr Or.I.0050.73.2022 z dnia 28.04.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF73. Zarządzenie Nr Or.I.0050.73.2022 (skan).pdf (182,95KB)
PDF73. Zarządzenie Nr Or.I.0050.73.2022.pdf (167,70KB)

74. Zarządzenie Nr Or.I.0050.74.2022  z dnia 29.04.2022 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF74. Zarządzenie Nr Or.I.0050.74.2022 (skan).pdf (275,29KB)
PDF74. Zarządzenie Nr Or.I.0050.74.2022.pdf (129,20KB)

75. Zarządzenie Nr Or.I.0050.75.2022  z dnia 29.04.2022  r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego.
PDF75. Zarządzenie Nr Or.I.0050.75.2022 (skan).pdf (623,33KB)
PDF75. Zarządzenie Nr Or.I.0050.75.2022.pdf (260,41KB)

76. Zarządzenie Nr Or.I.0050.76.2022 z dnia 29.04.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.
PDF76. Zarządzenie Nr Or.I.0050.76.2022 (skan).pdf (151,36KB)
PDF76. Zarządzenie Nr Or.I.0050.76.2022.pdf (162,89KB)

 

Maj 2022

77. Zarządzenie Nr Or.I.0050.77.2022 z dnia 4.05. 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF77. Zarządzenie Nr Or.I.0050.77.2022 (skan).pdf (249,15KB)
PDF77. Zarządzenie Nr Or.I.0050.77.2022.pdf (122,89KB)

78. Zarządzenie Nr Or.I.0050.78.2022 z dnia 04.05.2022 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2021 rok.
PDF78. Zarządzenie Nr Or.I.0050.78.2022 (skan).pdf (2,15MB)
PDF78. Zarządzenie Nr Or.I.0050.78.2022.pdf (2,75MB)

79. Zarządzenie Nr Or.I.0050.79.2022 z dnia 06.05.2022 r. w sprawie organizacji systemu dystrybucji i wydawania preparatów jodowych na terenie Gminy Gogolin w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.
PDF79. Zarządzenie Nr Or.I.0050.79.2022 (skan).pdf (174,40KB)
PDF79. Zarządzenie Nr Or.I.0050.79.2022.pdf (167,81KB)

80. Zarządzenie Nr Or.I.0050.80.2022 z dnia 09.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF80. Zarządzenie Nr Or.I.0050.80.2022 (skan).pdf (92,11KB)
PDF80. Zarządzenie Nr Or.I.0050.80.2022.pdf (164,00KB)

81.  Zarządzenie Nr Or.I.0050.82.2022  z dnia 09.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF81. Zarządzenie Nr Or.I.0050.81.2022 (skan).pdf (110,31KB)
PDF81. Zarządzenie Nr Or.I.0050.81.2022.pdf (110,42KB)

82. Zarządzenie Nr Or.I.0050.82.2022 z dnia 16.05.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Gogolin w roku 2022.
PDF82. Zarządzenie Nr Or.I.0050.82.2022 (skan).pdf (128,04KB)
PDF82. Zarządzenie Nr Or.I.0050.82.2022.pdf (160,07KB)

83. Zarządzenie Nr Or.I.0050.83.2022  z dnia 16.05.2022 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury.
PDF83. Zarządzenie Nr Or.I.0050.83.2022 (skan).pdf (132,41KB)
PDF83. Zarządzenie Nr Or.I.0050.83.2022.pdf (161,16KB)

84. Zarządzenie Nr Or.I.0050.84.2022 dnia 17.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF84. Zarządzenie Nr Or.I.0050.84.2022 (skan).pdf (144,21KB)
PDF84. Zarządzenie Nr Or.I.0050.84.2022.pdf (164,99KB)

85. Zarządzenie Nr Or.I.0050.85.2022  z dnia 17.05.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF85. Zarządzenie Nr Or.I.0050.85.2022 (skan).pdf (102,77KB)
PDF85. Zarządzenie Nr Or.I.0050.85.2022.pdf (108,51KB)

86. Zarządzenie Nr Or.I.0050.86.2022  z dnia 18.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF86. Zarządzenie Nr Or.I.0050.86.2022 (skan).pdf (92,28KB)
PDF86. Zarządzenie Nr Or.I.0050.86.2022.pdf (165,03KB)

87. Zarządzenie Nr Or.I.0050.87.2022 z dnia 18.05.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF87. Zarządzenie Nr Or.I.0050.87.2022 (skan).pdf (104,30KB)
PDF87. Zarządzenie Nr Or.I.0050.87.2022.pdf (109,87KB)

88. Zarządzenie Nr Or.I.0050.88.2022  z dnia 20.05.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni.
PDF88. Zarządzenie Nr Or.I.0050.88.2022 (skan).pdf (633,48KB)
PDF88. Zarządzenie Nr Or.I.0050.88.2022.pdf (309,88KB)

89. Zarządzenie Nr Or.I.0050.89.2022 z dnia 23.05.2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
PDF89. Zarządzenie Nr Or.I.0050.89.2022 (skan).pdf (127,30KB)
PDF89. Zarządzenie Nr Or.I.0050.89.2022.pdf (166,43KB)

90. Zarządzenie Nr Or.I.0050.90.2022  z dnia 23.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF90. Zarządzenie Nr Or.I.0050.90.2022 (skan).pdf (151,85KB)
PDF90. Zarządzenie Nr Or.I.0050.90.2022.pdf (167,39KB)

91. Zarządzenie Nr Or.I.0050.91.2022 z dnia 23.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF91. Zarządzenie Nr Or.I.0050.91.2022 (skan).pdf (207,14KB)
PDF91. Zarządzenie Nr Or.I.0050.91.2022.pdf (121,06KB)

92.Zarządzenie Nr Or.I.0050.92.2022 z dnia 24.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.
PDF92. Zarządzenie Nr Or.I.0050.92.2022 (skan).pdf (1,19MB)
PDF92. Zarządzenie Nr Or.I.0050.92.2022.pdf (2,83MB)

93. Zarządzenie Nr Or.I.0050.93.2022  z dnia 24.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.
PDF93. Zarządzenie Nr Or.I.0050.93.2022 (skan).pdf (1,74MB)
PDF93. Zarządzenie Nr Or.I.0050.93.2022.pdf (2,78MB)

94. Zarządzenie Nr Or.I.0050.94.2022 z dnia 25.05.2022 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF94. Zarządzenie Nr Or.I.0050.94.2022 (skan).pdf (285,78KB)
PDF94. Zarządzenie Nr Or.I.0050.94.2022.pdf (125,07KB)

95. Zarządzenie Nr Or.I.0050.95.2022 Z dnia 25.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury.
PDF95. Zarządzenie Nr Or.I.0050.95.2022 (skan).pdf (261,97KB)
PDF95. Zarządzenie Nr Or.I.0050.95.2022.pdf (168,26KB)

96. Zarządzenie Nr Or.I.0050.96.2022  z dnia 27.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF96. Zarządzenie Nr Or.I.0050.96.2022 (skan).pdf (182,46KB)
PDF96. Zarządzenie Nr Or.I.0050.96.2022.pdf (117,79KB)

97. Zarządzenie Nr Or.I.0050.97.2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF97. Zarządzenie Nr Or.I.0050.97.2022 (skan).pdf (90,51KB)
PDF97. Zarządzenie Nr Or.I.0050.97.2022.pdf (164,12KB)

98. Zarządzenie Nr Or.I.0050.98.2022  z dnia 30.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF98. Zarządzenie Nr Or.I.0050.98.2022(skan).pdf (92,50KB)
PDF98. Zarządzenie Nr Or.I.0050.98.2022.pdf (106,43KB)

99. Zarządzenie Nr Or.I.0050.99.2022  z dnia 30.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
PDF99. Zarządzenie Nr Or.I.0050..99.2022 (skan).pdf (180,73KB)
PDF99. Zarządzenie NR OR.I.0050.99.2022.pdf (224,59KB)

 

Czerwiec 2022

100. Zarządzenie Nr Or.I.0050.100.2022  z dnia 01.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni.
PDF100. Zarządzenie Nr Or.I.0050.100.2022 (skan).pdf (146,40KB)
PDF100. Zarządzenie Nr Or.I.0050.100.2022.pdf (164,47KB)

101. Zarządzenie Nr Or.I.0050.101.2022 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF101. Zarządzenie Nr Or.I.0050.101.2022 (skan).pdf (338,46KB)
PDF101. Zarządzenie Nr Or.I.0050.101.2022.pdf (177,54KB)

102. Zarządzenie Nr Or.I.0050.102.2022  z dnia 01.06.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF102. Zarządzenie Nr Or.I.00050.102.2022 (skan).pdf (85,14KB)
PDF102. Zarządzeie Nr Or.I.0050.102.2022.pdf (162,81KB)

103. Zarządzenie Nr Or.I.0050.103.2022 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF103. Zarządzenie Nr Or.I.0050.103.2022 (skan).pdf (90,07KB)
PDF103. Zarządzenie Nr Or.I.0050.103.2022.pdf (106,21KB)

104. Zarządzenie Nr Or.I.0050.104.2022 z dnia 03.06.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF104. Zarządzenie Nr Or.I.0050.104.2022 (skan).pdf (207,41KB)
PDF104. Zarządzenie Nr Or.I.0050.104.2022.pdf (121,62KB)

105. Zarządzenie Nr Or.I.0050.105.2022 z dnia 07.06.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF105. Zarządzenie Nr Or.I.0050.105.2022 (skan).pdf (88,65KB)
PDF105. Zarządzenie Nr Or.I.0050.105.2022.pdf (161,40KB)

106. Zarządzenie Nr Or.I.0050.106.2022 z dnia 07.06.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF106. Zarządzenie Nr Or.I.0050.106.2022 (skan).pdf (181,93KB)
PDF106. Zarządzenie Nr Or.I.0050.106.2022.pdf (113,53KB)

107. Zarządzenie Nr Or.I.0050.107.2022 z dnia 09.06.2022 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Gogolin.
PDF107. Zarządzenie Nr Or.I.0050.107.2022 (skan).pdf (350,27KB)
PDF107. Zarządzenie Nr Or.I.0050.107.2022.pdf (177,26KB)

108. Zarządzenie Nr Or.I.0050.108.2022  z dnia 13.06.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni.
PDF108. Zarządzenie Nr Or.I.0050.108.2022 (skan).pdf (88,52KB)
PDF108. Zarządzenie Nr Or.I.0050.108.2022.pdf (158,37KB)

109. Zarządzenie Nr Or.I.0050.109.2022  z dnia 13.06.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF109. Zarządzenie Nr Or.I.0050.109.2022 (skan).pdf (185,37KB)
PDF109. Zarządzenie Nr Or.I.0050.109.2022.pdf (118,43KB)

110. Zarządzenie Nr Or.I.0050.110.2022  z dnia 14.06.2022 w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie, zmieniające zarządzenie Nr Or.I.0050.45.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie.
PDF110. Zarządzenie Nr Or.I.0050.110.2022 (skan).pdf (87,64KB)
PDF110. Zarządzenie Nr Or.I.0050.110.2022.pdf (163,71KB)

111. Zarządzenie Nr Or.I.0050.111.2022  z dnia 14.06.2022  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni.
PDF111. Zarządzenie Nr Or.I.0050.111.2022 (skan).pdf (75,58KB)
PDF111. Zarządzenie Nr Or.I.0050.111.2022.pdf (156,60KB)

112. Zarządzenie Nr Or.I.0050.112.2022 z dnia 17.06.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF112. Zarządzenie Nr Or.I.0050.112.2022 (skan).pdf (353,34KB)
PDF112. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.112.2022.pdf (134,60KB)

113. Zarządzenie Nr Or.I.0050.113.2022 z dnia 21.06.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF113. Zarządzenie Nr Or.I.0050.113.2022 (skan).pdf (157,96KB)
PDF113. Zarządzenie Nr Or.I.0050.113.2022.pdf (167,59KB)

114. Zarządzenie Nr Or.I.0050.114.2022 z dnia 21.06.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF114. Zarządzenie Nr Or.I.0050.114.2022 (skan).pdf (200,10KB)
PDF114. Zarządzenie Nr Or.I.0050.114.2022.pdf (121,27KB)

115. Zarządzenie Nr Or.I.0050.115.2022 z dnia 27.06.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF115. Zarządzenie Nr Or.I.0050.115.2022 (skan).pdf (94,35KB)
PDF115. Zarządzenie Nr Or.I.0050.115.2022.pdf (173,43KB)

116. Zarządzenie Nr Or.I.0050.116.2022  z dnia 27.06.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF116. Zarządzenie Nr Or.I.0050.116.2022 (skan).pdf (115,09KB)
PDF116. Zarządzenie Nr Or.I.0050.116.2022.pdf (112,04KB)

117. Zarządzenie Nr Or.I.0050.117.2022  z dnia 28.06.2022 w sprawie wykonania uchwały nr 10/VI/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwa Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
PDF117. Zarządzenie Nr Or.I.0050.117.2022 (skan).pdf (96,39KB)
PDF117. Zarządzenie Nr Or.I.0050.117.2022.pdf (197,52KB)

118. Zarządzenie Nr Or.I.0050.118.2022  z dnia 30.06.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF118. Zarządzenie Nr Or.I.0050.118.2022 (skan).pdf (824,07KB)
PDF118.Zarządzenie Nr Or.I.0050.118.2022.pdf (176,03KB)

119. Zarządzenie Nr Or.I.0050.119.2022  z dnia 30.06.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF119. Zarządzenie Nr Or.I.0050.119.2022 (skan).pdf (259,02KB)
PDF119. Zarządzenie Nr Or.I.0050.119.2022.pdf (203,55KB)

 

Lipiec 2022

120. Zarządzenie Nr Or.I.0050.120.2022  z dnia 01.07.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych  do sprzedaży i najmu oraz ustalenia ceny.
PDF120. Zarządzenie Nr Or.I.0050.120.2022 (skan).pdf (158,51KB)
PDF120. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.120.2022.pdf (247,10KB)

121. Zarządzenie Nr Or.I.0050.121.2022 z dnia 01.07.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.
PDF121. Zarządzenie Nr Or.I.0050.121.2022 (skan).pdf (78,70KB)
PDF121. Zarządzenie Nr Or.I.0050.121.2022.pdf (159,25KB)

122. Zarządzenie Nr Or.I.0050.122.2022 z dnia 01.07.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF122. Zarządzenie Nr Or.I.0050.122.2022 (skan).pdf (91,64KB)
PDF122. Zarządzenie Nr Or.I.0050.122.2022.pdf (169,58KB)

123. Zarządzenie Nr Or.I.0050.123.2022 z dnia 01.07.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF123. Zarządzenie Nr Or.I.0050.123.2022 ((skan).pdf (102,54KB)
PDF123. Zarządzenie Nr Or.I.0050.123.2022.pdf (107,36KB)

124. Zarządzenie Nr Or.I.0050.124.2022 z dnia 04.07.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF124. Zarządzenie Nr Or.I.0050.124.2022 (skan).pdf (194,26KB)
PDF124. Zarządzenie Nr Or.I.0050.124.2022.pdf (108,53KB)

125. Zarządzenie Nr Or.I.0050.125.2022 z dnia 06.07.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF125. Zarządzenie Nr Or.I.0050.125.2022 (skan).pdf (91,95KB)
PDF125. Zarządzenie Nr Or.I.0050.125.2022.pdf (172,25KB)

126. Zarządzenie Nr Or.I.0050.126.2022 z dnia 06.07.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF126. Zarządzenie NR Or.I.0050.126.2022 (skan).pdf (94,63KB)
PDF126. Zarządzenie Nr Or.I.0050.126.2022.pdf (105,87KB)

127. Zarządzenie Nr Or.I.0050.127.2022 z dnia 06.07.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do dzierżawy.
PDF127. Zarządzenie Nr Or.I.0050.127.2022 (skan).pdf (164,68KB)
PDF127. Zarządzenie Nr Or.I.0050.127.2022.pdf (217,73KB)

128. Zarządzenie Nr Or.I.0050.128.2022 z dnia 06.07.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
PDF128. Zarządzenie Nr Or.I.0050.128.2022.pdf (157,72KB)

129. Zarządzenie Nr OR.I.0050.129.2022 z dnia 12.07.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF129. Zarządzenie Nr Or.I.00502.129.2022 (skan).pdf (92,80KB)
PDF129. Zarządzenie Nr Or.I.0050.129.2022.pdf (172,40KB)

130. Zarządzenie Nr OR.I.0050.130.2022 z dnia 12.07.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF130. Zarządzenie Nr Or.I.00502.130.2022 (skan).pdf (163,82KB)
PDF130. Zarządzenie Nr Or.I.0050.130.2022.pdf (112,95KB)

131. Zarządzenie Nr OR.I.0050.131.2022 z dnia 13.07.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF131. Zarządzenie Nr Or.I.00502.131.2022 (skan).pdf (81,09KB)
PDF131. Zarządzenie Nr Or.I.0050.131.2022.pdf (159,13KB)

132. Zarządzenie Nr Or.I.0050.132.2022 z dnia 13.07.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF132. Zarządzenie Nr Or.I.00502.132.2022 (skan).pdf (81,04KB)
PDF132. Zarządzenie Nr Or.I.0050.132.2022.pdf (158,81KB)

133. Zarządzenie Nr OR.I.0050.133.2022 z dnia 13.07.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF133. Zarządzenie Nr Or.I.00502.133.2022 (skan).pdf (80,69KB)
PDF133. Zarządzenie Nr Or.I.0050.133.2022.pdf (159,42KB)

134. Zarządzenie Nr OR.I.0050.134.2022 z dnia 13.07.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF134. Zarządzenie Nr Or.I.00502.134.2022 (skan).pdf (78,90KB)
PDF134. Zarządzenie Nr Or.I.0050.134.2022.pdf (159,84KB)

135. Zarządzenie Nr OR.I.0050.135.2022 z dnia 13.07.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF135. Zarządzenie Nr Or.I.00502.135.2022 (skan).pdf (161,18KB)
PDF135. Zarządzenie Nr Or.I.0050.135.2022.pdf (183,19KB)

136. Zarządzenie Nr Or.I.0050.136.2022 z dnia 13.07.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF136. Zarządzenie Nr Or.I.0050.136.2022 (skan).pdf (166,31KB)
PDF136. Zarządzenie Nr Or.I.0050.136.2022.pdf.pdf (111,10KB)

137. Zarządzenie Nr OR.I.0050.137.2022 z dnia 14.07.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF137. Zarządzenie Nr Or.I.0050.137.2022 (skan).pdf (187,66KB)
PDF137. Zarządzenie Nr Or.I.0050.137.2022.pdf (195,42KB)

138. Zarządzenie Nr OR.I.0050.138.2022 z dnia 15.07.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów  i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF138. Zarządzenie Nr Or.I.0050.138.2022 (skan).pdf (181,94KB)
PDF138. Zarządzenie Nr Or.I.0050.138.2022pdf.pdf (120,04KB)

139. Zarządzenie Nr OR.I.0050.139.2022 z dnia 15.07.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF139. Zarządzenie Nr Or.I.0050.139.2022 (skan).pdf (89,67KB)
PDF139. Zarządzenie Nr Or.I.0050.139.2022.pdf (171,47KB)

140. Zarządzenie Nr OR.I.0050.140.2022 z dnia 15.07.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF140. Zarządzenie Nr Or.I.0050.140.2022 (skan).pdf (95,58KB)
PDF140. Zarządzenie Nr Or.I.0050.140.2022.pdf (106,35KB)

141. Zarządzenie Nr OR.I.0050.141.2022 z dnia 25.07.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF141. Zarządzenie Nr Or.I.0050.141.2022 (skan).pdf (94,75KB)
PDF141. Zarządzenie Nr Or.I.0050.141.2022.pdf (173,80KB)

142. Zarządzenie Nr OR.I.0050.142.2022 z dnia 25.07.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF142. Zarządzenie Nr Or.I.0050.142.2022 (skan).pdf (184,52KB)
PDF142. Zarządzenie Nr Or.I.0050.142.2022.pdf (117,09KB)

143. Zarządzenie Nr OR.I.0050.143.2022 z dnia 29.07.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF143. Zarządzenie Nr Or.I.0050.143.2022 (skan).pdf (168,94KB)
PDF143. Zarządzenie Nr Or.I.0050.143.2022.pdf (185,99KB)

144. Zarządzenie Nr OR.I.0050.144.2022 z dnia 29.07.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów  i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF144. Zarządzenie Nr Or.I.0050.144.2022 (skan).pdf (177,39KB)
PDF144. Zarządzenie Nr Or.I.0050.144.2022.pdf (115,04KB)

145. Zarządzenie Nr OR.I.0050.145.2022 z dnia 29.07.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF145. Zarządzenie Nr Or.I.0050.145.2022 (skan).pdf (103,99KB)
PDF145. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.145.2022.pdf (178,69KB)

146. Zarządzenie Nr OR.I.0050.146.2022 z dnia 29.07.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF146. Zarządzenie Nr Or.I.0050.146.2022 (skan).pdf (188,27KB)
PDF146. Zarządzenie Nr Or.I.0050.146.2022.pdf (120,76KB)

 

Sierpień 2022

147. Zarządzenie Nr OR.I.0050.147.2022 z dnia 02.08.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF147. Zarządzenie Nr Or.I.0050.147.2022 (skan).pdf (142,70KB)
PDF147. Zarządzenie Nr Or.I.0050.147.2022.pdf (178,37KB)

148. Zarządzenie Nr OR.I.0050.148.2022 z dnia 02.08.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF148. Zarządzenie Nr Or.I.0050.148.2022 (skan).pdf (101,38KB)
PDF148. Zarządzenie Nr Or.I.0050.148.2022.pdf (108,04KB)

149. Zarządzenie Nr OR.I.0050.149.2022 z dnia 02.08.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF149. Zarządzenie Nr Or.I.0050.149.2022 (skan).pdf (196,90KB)
PDF149. Zarządzenie Nr Or.I.0050.149.2022.pdf (117,92KB)

150. Zarządzenie Nr OR.I.0050.150.2022 z dnia 03.08.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF150. Zarządzenie Nr Or.I.0050.150.2022 (skan).pdf (274,87KB)
PDF150. Zarządzenie Nr Or.I.0050.150.2022.pdf (209,76KB)

151. Zarządzenie Nr OR.I.0050.151.2022 z dnia 03.08.2022 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznego samochodu strażackiego.
PDF151. Zarządzeenie Nr Or.I.0050.151.2022 (skan).pdf (75,23KB)
PDF151. Zarządzenie Nr Or.I.0050.151.2022.pdf (158,36KB)

152. Zarządzenie Nr OR.I.0050.152.2022 z dnia  12.08.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
PDF152. Zarządzenie Nr Or.I.0050.152.2022 (skan).pdf (72,16KB)
PDF152. Zarządzenie Nr Or.I.0050.152.2022.pdf (157,13KB)

153. Zarządzenie Nr OR.I.0050.153.2022 z dnia 12.08.2022 w sprawie upoważnienia pracownika Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
PDF153. Zarządzenie Nr Or.I.0050.153.2022 (skan).pdf (74,57KB)
PDF153. Zarządzenie Nr Or.I.0050.153.2022.pdf (156,60KB)

154. Zarządzenie Nr OR.I.0050.154.2022 z dnia 19.08.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF154. Zarządzenie Nr Or.I.0050.154.2022 (skan).pdf (97,54KB)
PDF154. Zarządzenie Nr Or.I.0050.154.2022.pdf (110,10KB)

155. Zarządzenie Nr OR.I.0050.155.2022 z dnia 19.08.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF155. Zarządzenie Nr Or.I.0050.155.2022 (skan).pdf (86,70KB)
PDF155. Zarządzenie Nr Or.I.0050.155.2022.pdf (172,89KB)

156. Zarządzenie Nr OR.I.0050.156.2022 z dnia 19.08.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF156. Zarządzenie Nr Or.I.0050.156.2022 (skan).pdf (101,34KB)
PDF156. Zarządzenie Nr Or.I.0050.156.2022.pdf (109,58KB)

157. Zarządzenie Nr OR.I.0050.157.2022 z dnia 19.08.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF157. Zarządzenie Nr Or.I.0050.157.2022 (skan).pdf (151,70KB)
PDF157. Zarządzenie Nr Or.I.0050.157.2022.pdf (182,04KB)

158. Zarządzenie Nr OR.I.0050.158.2022 z dnia 19.08.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF158. Zarządzenie Nr Or.I.0050.158.2022 (skan).pdf (156,60KB)
PDF158. Zarządzenie Nr Or.I.0050.158.2022.pdf (111,69KB)

159. Zarządzenie Nr OR.I.0050.159.2022 z dnia 25.08.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF159. Zarządzenie Nr Or.I.0050.159.2022 (skan).pdf (154,18KB)
PDF159. Zarządzenie Nr Or.I.0050.159.2022.pdf (180,68KB)

160. Zarządzenie Nr OR.I.0050.160.2022 z dnia 25.08.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF160. Zarządzenei Nr Or.I.0050.160.2022 (skan).pdf (271,20KB)
PDF160. Zarządzenie Nr Or.I.0050.160.2022.pdf (125,18KB)

161. Zarządzenie Nr OR.I.0050.161.2022 z dnia 26.08.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
PDF161. Zarządzenie Nr Or.I.0050.161.2022 (skan).pdf (240,23KB)
PDF161. Zarządzenie Nr Or.I.0050.161.2022.pdf (251,05KB)

162. Zarządzenie Nr OR.I.0050.162.2022 z dnia 26.08.2022 w sprawie zmiany harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF162. Zarządzenie Nr Or.I.0050.162.2022 (skan).pdf (244,60KB)
PDF162. Zarządzenie Nr Or.I.0050.162.2022.pdf (231,32KB)

163. Zarządzenie Nr OR.I.0050.163.2022 z dnia 29.08.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF163. Zarządzenie Nr Or.I.0050.163.2022 (skan).pdf (144,26KB)
PDF163. Zarządzenie Nr Or.I.0050.163.2022.pdf (177,53KB)

164. Zarządzenie Nr OR.I.0050.164.2022 z dnia 29.08.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF164. Zarządzenei Nr Or.I.0050.164.2022 (skan).pdf (99,59KB)
PDF164. Zarządzenie Nr Or.I.0050.164.2022.pdf (107,45KB)

165. Zarządzenie Nr OR.I.0050.165.2022 z dnia 29.08.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF165. Zarządzenie Nr Or.I.0050.165.2022 (skan).pdf (262,72KB)
PDF165. Zarządzenie Nr Or.I.0050.165.2022.pdf (211,00KB)

166. Zarządzenie Nr OR.I.0050.166.2022 z dnia 30.08.2022 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
PDF166. Zarządzenie Nr Or.I.0050.166.2022 (skan).pdf (49,73MB)

167. Zarządzenie Nr OR.I.0050.167.2022 z dnia 30.08.2022 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.
PDF167. Zarządzenie Nr Or.I.0050.168.2022 (skan).pdf (1,09MB)

168. Zarządzenie Nr OR.I.0050.168.2022 z dnia 31.08.2022 w sprawie ustalenia składek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin.
PDF168. Zarządzenie Nr Or.I.0050.168.2022 (skan).pdf (166,32KB)
PDF168. Zarządzenie Nr Or.I.0050.168.2022.pdf (217,08KB)

 

Wrzesień 2022

169. Zarządzenie Nr OR.I.0050.169.2022 z dnia 02.09.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF169. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2169.2022 skan.pdf (273,33KB)
PDF169. Zarządzenie Nr Or.I.0050.169.2022.pdf (223,21KB)

170. Zarządzenie Nr OR.I.0050.170.2022 z dnia 05.09.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF170. Zarządzenie Nr Or.I.0050.170.2022 skan.pdf (753,79KB)
PDF170. Zarządzenie Nr Or.I.0050.170.2022.pdf (268,85KB)

171. Zarządzenie Nr OR.I.0050.171.2022 z dnia 06.09.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF171. Zarządzenie Nr Or.I.0050.171.2022 skan.pdf (146,48KB)
PDF171. Zarządzenie Nr Or.I.0050.171.2022.pdf (179,33KB)

172. Zarządzenie Nr OR.I.0050.172.2022 z dnia 12.09.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF172. Zarządzenie Nr Or.I.0050.172.2022 skan.pdf (189,45KB)
PDF172. Zarządzenie Nr Or.I.0050.172.2022.pdf (190,33KB)

173. Zarządzenie Nr OR.I.0050.173.2022 z dnia 13.09.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF173. Zarządzenie Nr Or.I.0050.173.2022 skan.pdf (88,65KB)
PDF173. Zarządzenie Nr Or.I.0050.173.2022.pdf (172,74KB)

174. Zarządzenie Nr OR.I.0050.174.2022 z dnia 13.09.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF174. Zarządzenie Nr Or.I.0050.174.2022 skan.pdf (112,72KB)
PDF174. Zarządzenie Nr Or.I.0050.174.2022.pdf (207,23KB)

175. Zarządzenie Nr OR.I.0050.175.2022 z dnia 14.09.2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nieobecnego dyrektora szkoły.
PDF175. Zarządzenie Nr Or.I.0050.175.2022 skan.pdf (74,58KB)
PDF175. Zarządzenie Nr Or.I.0050.175.2022.pdf (159,21KB)

176. Zarządzenie Nr OR.I.0050.176.2022 z dnia 19.09.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do najmu oraz ustalenia ceny.
PDF176. Zarządzenie Nr Or.I.0050.176.2022 skan.pdf (149,74KB)
PDF176. Zarządzenie Nr Or.I.0050.176.2022.pdf (257,50KB)

177. Zarządzenie Nr OR.I.0050.177.2022  z dnia 20.09.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF177. Zarządzenie Nr Or.I.0050.177.2022 skan.pdf (248,01KB)
PDF177. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.177.2022.pdf (203,50KB)

178. Zarządzenie Nr OR.I.0050.178.2022 z dnia 20.09.2022 w sprawie Upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
PDF178. Zarządzenie Nr Or.I.0050.178.2022 skan.pdf (76,06KB)
PDF178. Zarządzenei Nr Or.I.0050.178.2022.pdf (157,23KB)

179. Zarządzenie Nr OR.I.0050.179.2022 z dnia 22.09.2022 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin.
PDF179. Zarządzenie Nr Or.I.0050.179.2022 skan.pdf (83,02KB)
PDF179. Zarządzenie Nr Or.I.0050.179.2022.pdf (104,30KB)

180. Zarządzenie Nr OR.I.0050.180.2022 z dnia 23.09.2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
PDF180. Zarządzenie Nr Or.I.0050.180.2022 skan.pdf (154,25KB)
PDF180. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.180.2022.pdf (220,77KB)

181. Zarządzenie Nr OR.I.0050.181.2022 z dnia 23.09.2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
PDF181. Zarządzenie Nr Or.I.0050.181.2022 skan.pdf (86,96KB)
PDF181. Zarządzenie Nr Or.I.0050.181.2022.pdf (161,75KB)

182. Zarządzenie Nr OR.I.0050.182.2022 z dnia 23.09.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF182. Zarządzenie Nr Or.I.0050.182.2022 skan.pdf (146,65KB)
PDF182. Zarządzenie Nr Or.I.0050.182.2022.pdf (179,84KB)

183. Zarządzenie Nr OR.I.0050.183.2022  z dnia 23.09.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i  wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF183. Zarządzenie Nr Or.I.0050.183.2022 skan.pdf (193,98KB)
PDF183. Zarządzenie Nr Or.I.0050.183.2022.pdf (217,41KB)

184. Zarządzenie Nr OR.I.0050.184.2022 z dnia 26.09.2022 w sprawie upoważnienia dla pracownika Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
PDF184. Zarządzenie Nr Or.I.0050.184.2022 skan.pdf (77,93KB)
PDF184. Zarządzenie Nr Or.I.0050.184.2022.pdf (158,18KB)

185. Zarządzenie Nr OR.I.0050.185.2022  z dnia 29.09.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF185. Zarządzenie Nr Or.I.0050.185.2022 skan.pdf (675,59KB)
PDF185. Zarządzenie Nr Or.I.0050.185.2022.pdf (262,45KB)

186. Zarządzenie Nr Or.I.0050.186.2022 z dnia 29.09.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF186. Zarządzenie Nr Or.I.0050.186.2022 skan.pdf (376,20KB)
PDF186. Zarządzenie Nr Or.I.0050.186.2022.pdf (218,11KB)

187. Zarządzenie Nr Or.I.0050.187.2022 z dnia 29.09.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF187. Zarządzenie Nr Or.I.0050.187.2022 skan.pdf (372,91KB)
PDF187. Zarządzenie Nr Or.I.0050.187.2022.pdf (228,66KB)

188. Zarządzenie Nr Or.I.0050.188.2022 z dnia 30.09.2022 w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2023-2026 oraz określenia kalendarza wyborczego.
PDF188. Zarządzenie Nr Or.I.0050.188.2022 skan.pdf (162,90KB)
PDF188. Zarządzenie Nr Or.I.0050.188.2022.pdf (216,88KB)

189. Zarządzenie Nr Or.I.0050.189.2022 z dnia 30.09.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF189. Zarządzenie Nr Or.I.0050.189.2022 skan.pdf (89,76KB)
PDF189. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.189.2022.pdf (172,49KB)

190. Zarządzenie Nr Or.I.0050.190.2022 z dnia 30.09.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF190. Zarządzenie Nr Or.I.0050.190.2022 skan.pdf (94,00KB)
PDF190. Zarządzenie Nr Or.I.0050.190.2022.pdf (203,43KB)

 

Październik 2022

191. Zarządzenie Nr Or.I.0050.191.2022 z dnia 03.10.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.
PDF191. Zarządzenie Nr Or.I.0050.191.2022 skan.pdf (1,20MB)
PDF191. Zarządzenie Nr Or.I.0050.191.2022.pdf (502,78KB)

192. Zarządzenie Nr Or.I.0050.192.2022 z dnia 03.10.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF192. Zarządzenie Nr Or.I.0050.192.2022 skan.pdf (179,35KB)
PDF192. Zarządzenie Nr Or.I.0050.192.2022.pdf (214,28KB)

193. Zarządzenie Nr Or.I.0050.193.2022 z dnia 04.10.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF193. Zarządzenie Nr Or.I.0050.193.2022 skan.pdf (284,02KB)
PDF193. Zarządzenie Nr Or.I.0050.193.2022.pdf (215,05KB)

194. Zarządzenie Nr Or.I.0050.194.2022 z dnia 07.10.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF194. Zarządzenie Nr Or.I.0050.194.2022 skan.pdf (89,60KB)
PDF194. Zarządzenie Nr Or.I.0050.194.2022.pdf (172,79KB)

195. Zarządzenie Nr Or.I.0050.195.2022 z dnia 07.10.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów  i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF195. Zarządzenie Nr Or.I.0050.195.2022 skan.pdf (103,25KB)
PDF195. Zarządzenie Nr Or.I.0050.195.2022.pdf (206,99KB)

196. Zarządzenie Nr Or.I.0050.196.2022 z dnia 07.10.2022 w sprawie organizacji systemu dystrybucji i wydawania preparatów jodowych na terenie Gminy Gogolin w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.
PDF196. Zarządzenie Nr Or.I.0050.196.2022 skan.pdf (173,42KB)
PDF196. Zarządzenie Nr Or.I.005.196.2022.pdf (168,17KB)

197. Zarządzenie Nr Or.I.0050.197.2022 z dnia 10.10.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF197. Zarządzenei Nr Or.I.0050.197.2022 skan.pdf (149,70KB)
PDF197. Zarządzenie Nr Or.I.0050.197.2022.pdf (176,96KB)

198. Zarządzenie Nr Or.I.0050.198.2022 z dnia 10.10.2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF198. Zarządzenie Nr Or.I.0050.198.2022 skan.pdf (162,55KB)
PDF198. Zarządzenie Nr Or.I.0050.198.2022.pdf (209,18KB)

199. Zarządzenie Nr Or.I.0050.199.2022 z dnia 12.10.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF199. Zarządzenei Nr Or.I.0050.199.2022 skan.pdf (511,40KB)
PDF199. Zarządzenie Nr Or.I.0050.199.2022.pdf (243,26KB)

200. Zarządzenie Nr Or.I.0050.200.2022 z dnia 13.10.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF200. Zarządzenie Nr Or.I.0050.200.2022 skan.pdf (353,79KB)
PDF200. Zarządzenie Nr Or.I.0050.200.2022.pdf (226,15KB)

201. Zarządzenie Nr Or.I.0050.201.2022 z dnia 17.10.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do najmu
i użyczenia oraz ustalenia ceny.

PDF201. Zarządzenie Nr Or.I.0050.201.2022 skan.pdf (175,33KB)
PDF201. Zarządzenie Nr Or.I.0050.201.2022.pdf (317,85KB)

202. Zarządzenie Nr Or.I.0050.202.2022 z dnia 19.10.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF202. Zarządzenie Nr Or.I.0050.202.2022 skan.pdf (156,25KB)
PDF202. Zarządzenie Nr Or.I.0050.202.2022.pdf (180,20KB)

203. Zarządzenie Nr Or.I.0050.203.2022 z dnia 19.10.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF203. Zarządzenie Nr Or.I.0050.203.2022 skan.pdf (378,46KB)
PDF203. Zarządzenie Nr Or.I.0050.203.2022.pdf (229,02KB)

204. Zarządzenie Nr Or.I.0050.204.2022 z dnia 25.10.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF204.Zarządzenie Nr Or.I.0050.204.2022 skan.pdf (1,03MB)
PDF204. Zarządzenie Nr Or.I.0050.204.2022.pdf (356,64KB)

205. Zarządzenie Nr Or.I.0050.205.2022 z dnia 25.10.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF205. Zarządzenie Nr Or.I.0050.205.2022 skan.pdf (146,17KB)
PDF205.Zarządzenie Nr Or.I.0050.205.2022.pdf (177,26KB)

206. Zarządzenie Nr Or.I.0050.206.2022 z dnia 25.10.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF206. Zarządzenie Nr Or.I.0050.206.2022 skan.pdf (99,46KB)
PDF206. Zarządzenie Nr Or.I.0050.206.2022.pdf (203,72KB)

207. Zarządzenie Nr Or.I.0050.207.2022 z dnia 28.10.2022  w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF207. Zarządzenie Nr Or.I.0050.207.2022 skan.pdf (1,08MB)
PDF207. Zarządzenie Nr Or.I.0050.207.2022.pdf (300,19KB)

 

Listopad 2022

208. Zarządzenie Nr Or.I.0050.208.2022 z dnia 02.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
PDF208. Zarządzenie Nr Or.I.0050.208.2022 skan.pdf (178,18KB)
PDF208. Zarządzenie Nr Or.I.0050.208.2022.pdf (223,32KB)

209. Zarządzenie Nr Or.I.0050.209.2022 z dnia 02.11.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 r.
PDF209. Zarządzenie Nr Or.I.0050.209.2022 skan.pdf (377,51KB)
PDF209. Zarządzenie Nr Or.I.0050.209.2022.pdf (233,99KB)

210. Zarządzenie Nr Or.I.0050.210.2022 z dnia 08.11.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
PDF210. Zarządzenie Nr Or.I.0050.210.2022 skan.pdf (72,80KB)
PDF210. Zarządzenie Nr Or.I.0050.210.2022.pdf (158,04KB)

211. Zarządzenie Nr Or.I.0050.211.2022 z dnia 08.11.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 r.
PDF211. Zarządzenie Nr Or.I.0050.211.2022 skan.pdf (258,67KB)
PDF211. Zarządzenie Nr Or.I.0050.211.2022.pdf (122,26KB)

212. Zarządzenie Nr Or.I.0050.212.2022 z dnia 14.11.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF212. Zarządzenie Nr Or.I.0050.212.2022 skan.pdf (78,16KB)
PDF212. Zarządzenie Nr Or.I.0050.212.2022.pdf (169,89KB)

213. Zarządzenie Nr Or.I.0050.213.2022 z dnia 14.11.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF213. Zarządzenie Nr Or.I.0050.213.2022 skan.pdf (83,61KB)
PDF213. Zarządzenie Nr Or.I.0050.213.2022.pdf (103,44KB)

214. Zarządzenie Nr Or.I.0050.214.2022 z dnia 15.11.2022 w sprawie projektu budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF214. Zarządzenie Nr Or.I.0050.214.2022 skan.pdf (4,37MB)
 

215. Zarządzenie Nr Or.I.0050.215.2022 z dnia 15.11.2022 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
PDF215. Zarządzenie Nr Or.I.0050.215.2022 skan.pdf (1,34MB)

216. Zarządzenie Nr Or.I.0050.216.2022 z dnia 16.11.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na opracowanie projektu Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.
PDF216. Zarządzenie Nr Or.I.0050.216.2022 skan.pdf (77,37KB)
PDF216. Zarządzenie Nr Or.I.0050.216.2022.pdf (158,08KB)

217. Zarządzenie Nr Or.I.0050.217.2022 z dnia 18.11.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF217. Zarządzenie Nr Or.I.0050.217.2022 skan.pdf (91,24KB)
PDF217. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.217.2022.pdf (173,38KB)

218. Zarządzenie Nr Or.I.0050.218.2022 z dnia 18.11.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF218. Zarządzenie Nr Or.I.0050.218.2022 skan.pdf (180,14KB)
PDF218. Zarządzenie Nr Or.I.0050.218.2022.pdf (115,43KB)

219. Zarządzenie Nr Or.I.0050.219.2022 z dnia 21.11.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF219. Zarządzenie Nr Or.I.0050.219.2022 skan.pdf (188,20KB)
PDF219. Zarządzenie Nr Or.I.0050.219.2022.pdf (190,78KB)

220. Zarządzenie Nr Or.I.0050.220.2022 z dnia 21.11.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF220. Zarządzenie Nr Or.I.0050.220.2022 skan.pdf (188,38KB)
PDF220. Zarządzenie Nr Or.I.0050.220.2022.pdf (117,04KB)

221. Zarządzenie Nr Or.I.0050.221.2022 z dnia 23.11.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 r.
PDF221. Zarządzenie Nr Or.I.0050.221.2022 skan.pdf (942,77KB)
PDF221. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.221.2022.pdf (349,59KB)

222. Zarządzenie Nr Or.I.0050.222.2022 z dnia 25.11.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF222. Zarządzenie Nr Or.I.0050.222.2022 skan.pdf (77,51KB)
PDF222. Zarządzenie Nr Or.I.0050.222.2022.pdf (170,46KB)

223. Zarządzenie Nr Or.I.0050.223.2022 z dnia 25.11.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF223. Zarządzenie Nr Or.I.0050.223.2022 skan.pdf (80,79KB)
PDF223. Zarządzenie Nr Or.I.0050.223.2022.pdf (103,81KB)

224. Zarządzenie Nr Or.I.0050.224.2022 z dnia 28.11.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF224. Zarządzenie Nr Or.I.0050.224.2022 skan.pdf (147,88KB)
PDF224. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.224.2022.pdf (180,90KB)

225. Zarządzenie Nr Or.I.0050.225.2022 z dnia 28.11.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF225. Zarządzenie Nr Or.I.0050.225.2022 skan.pdf (305,67KB)
PDF225. Zarządzenie Nr Or.I.0050.225.2022.pdf (129,11KB)

226. Zarządzenie Nr Or.I.0050.226.2022 z dnia 28.11.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF226. Zarządzenie Nr Or.I.0050.226.2022 skan.pdf (308,79KB)
PDF226. Zarządzenie Nr Or.I.0050.226.2022.pdf (247,81KB)

227. Zarządzenie Nr Or.I.0050.227.2022 z dnia 29.11.2022 w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartych konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury oraz kultury fizycznej w 2022 r.
PDF227. Zarządzenie Nr Or.I.0050.227.2022 skan.pdf (687,10KB)
PDF227. Zarządzenie Nr Or.I.0050.227.2022.pdf (211,15KB)

228. Zarządzenie Nr Or.I.0050.228.2022 z dnia 29.11.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF228. Zarządzenie Nr Or.I.0050.228.2022 skan.pdf (606,72KB)
PDF228. Zarządzenie Nr Or.I.0050.228.2022.pdf (159,68KB)

229.Zarządzenei Nr Or.I.0050.229.2022  z dnia 30.11.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF229. Zarządzenie Nr Or.I.0050.229.2022 skan.pdf (180,93KB)
PDF229. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.229.2022.pdf (188,64KB)

230. Zarządzenie Nr Or.I.0050.230.2022  z dnia 30.11.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF230. Zarządzenie Nr Or.I.0050.230.2022 skan.pdf (175,65KB)
PDF230. Zarządzenie Nr Or.I.0050.230.2022.pdf (113,60KB)

 

Grudzień 2022

231. Zarządzenie Nr Or.I.0050.231.2022 z dnia 01.12.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
PDF231. Zarządzenie Nr Or.I.0050.231.2022 skan.pdf (81,54KB)
PDF231. Zarządzenie Nr Or.I.0050.231.2022.pdf (158,26KB)

232. Zarządzenie Nr Or.I.0050.232.2022 z dnia 01.12.2022 w sprawie określenia zasad oszczędzania energii i ciepła w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.
PDF232. Zarządzenie Nr Or.I.0050.232.2022 skan.pdf (166,21KB)
PDF232. Zarządzenie Nr Or.I.0050.232.2022.pdf (163,30KB)

233. Zarządzenie Nr Or.I.0050.233.2022 z dnia 01.12.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 r.
PDF233. Zarządzenie Nr Or.I.0050.233.2022 skan.pdf (100,60KB)
PDF233. Zarządzenie Nr Or.I.0050.233.2022.pdf (110,12KB)

234. Zarządzenie Nr Or.I.0050.234.2022 z dnia 02.12.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 r.
PDF234. Zarządzenie Nr Or.I.0050.234.2022 skan.pdf (590,74KB)
PDF234. Zarządzenie Nr Or.I.0050.234.2022.pdf (157,62KB)

235. Zarządzenie Nr Or.I.0050.235.2022 z dnia 07.12.20212 w sprawie wykonania uchwały nr I/XI/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z  o.o. z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
PDF235. Zarządzenie Nr Or.I.0050.235.2022 skan.pdf (84,70KB)
PDF235. Zarządzenie Nr Or.I.0050.235.2022.pdf (194,16KB)

236. Zarządzenie Nr Or.I.0050.236.2022 z dnia 07.12.2022 w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów oraz zwołania I posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.
PDF236. Zarządzenie Nr Or.I.0050.236.2022 skan.pdf (104,89KB)
PDF236. Zarządzenie Nr Or.I.0050.236.2022.pdf (165,89KB)

237. Zarządzenie Nr Or.I.0050.237.2022 z dnia 07.12.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych  w Gogolinie.
PDF237. Zarządzenie Nr Or.I.0050.237.2022 skan.pdf (82,82KB)
PDF237. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.237.2022.pdf (159,07KB)

238. Zarządzenie Nr Or.I.0050.238.2022 z dnia 09.12.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 r.
PDF238. Zarządzenie Nr Or.I.0050.238.2022 skan.pdf (1,06MB)
PDF238. Zarządzenie Nr Or.I.0050.238.2022.pdf (190,71KB)

239. Zarządzenie Nr Or.I.0050.239.2022 z dnia 12.12.2022 w sprawie zmiany harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF239. Zarządzenie Nr Or.I.0050.239.2022 skan.pdf (231,23KB)
PDF239. Zarządzenie Nr Or.I.0050.239.2022.pdf (232,17KB)

240. Zarządzenie Nr Or.I.0050.240.2022 z dnia 15.12.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do najmu i użyczenia oraz ustalenia ceny.
PDF240. Zarządzenie Nr Or.I.0050.240.2022 skan.pdf (148,19KB)
PDF240. Zarządzenie Nr Or.I.0050.240.2022.pdf (258,19KB)

241. Zarządzenie Nr Or.I.0050.241.2022 z dnia 16.12.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF241. Zarządzenie Nr Or.I.0050.241.2022 skan.pdf (86,55KB)
PDF241. Zarządzenie Nr OIr.I.0050.241.2022.pdf (172,10KB)

242. Zarządzenie Nr Or.I.0050.242.2022 z dnia 16.12.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF242. Zarządzenie Nr Or.I.0050.242.2022 skan.pdf (87,74KB)
PDF242. Zarządzenie Nr Or.I.0050.242.2022.pdf (106,14KB)

243. Zarządzenie Nr Or.I.0050.243.2022 z dnia 20.12.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF243. Zarządzenie Nr Or.I.0050.243.2022 skan.pdf (168,42KB)
PDF243. Zarządzenie Nr Or.I.0050.243.2022.pdf (187,49KB)

244. Zarządzenie Nr Or.I.0050.244.2022 z dnia 20.12.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF244. Zarządzenie Nr Or.I.0050.244.2022 skan.pdf (469,23KB)
PDF244. Zarządzenie Nr Or.I.0050.244.2022.pdf (140,22KB)

245. Zarządzenie Nr Or.I.0050.245.2022 z dnia 21.12.2022 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej.
PDF245. Zarządzenie Nr Or.I.0050.245.2022 skan.pdf (76,83KB)
PDF245. Zarządzenie Nr Or.I.0050.245.2022 Komisja.pdf (160,89KB)

246. Zarządzenie Nr Or.I.0050.246.2022 z dnia 21.12.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF246. Zarządzenie Nr Or.I.0050.246.2022 skan.pdf (756,20KB)
PDF246. Zarządzenie Nr Or.I.0050.246.2022.pdf (308,16KB)

247. Zarządzenie Nr Or.I.0050.247.2022 z dnia 23.12.2022 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF247. Zarządzenie Nr Or.I.0050.247.2022skan.pdf (80,31KB)
PDF246. Zarządzenie Nr Or.I.0050.246.2022.pdf (308,16KB)

248. Zarządzenie Nr Or.I.0050.248.2022 z dnia 23.12.2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF248. Zarządzenie Nr Or.I.0050.248.2022skan.pdf (83,35KB)
PDF248. Zarządzenie Nr Or.I.0050.248.2022.pdf (104,32KB)

249. Zarządzenie Nr Or.I.0050.249.2022 z dnia 27.12.2022 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF249. Zarządzenie Nr Or.I.0050.249.2022skan.pdf (223,29KB)
PDF249. Zarządzenie Nr Or.I.0050.249.2022.pdf (228,43KB)

250. Zarządzenie Nr Or.I.0050.250.2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF250. Zarządzenie Nr Or.I.0050.250.2022skan.pdf (152,79KB)
PDF250. Zarządzenie Nr Or.I.0050.250.2022.pdf (179,99KB)

251. Zarządzenie Nr Or.I.0050.251.2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF251. Zarządzenie Nr Or.I.0050.251.2022skan.pdf (194,45KB)
PDF251. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.251.2022.pdf (120,84KB)

252. Zarządzenie Nr Or.I.0050.252.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF252. Zarządzenie Nr Or.I.0050.252.2022skan.pdf (83,71KB)
PDF252. Zarzadzenei Nr Or.I.0050.252.2022.pdf (169,75KB)

253. Zarządzenie Nr Or.I.0050.253.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF253. Zarządzenie Nr Or.I.0050.253.2022skan.pdf (85,87KB)
PDF253. Zarządzenie Nr Or.I.0050.253.2022.pdf (104,46KB)

254. Zarządzenie Nr Or.I.0050.254.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF254. Zarządzenie Nr Or.I.0050.254.2022skan.pdf (341,63KB)
PDF254. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.254.2022.pdf (225,47KB)

255. Zarządzenie Nr Or.I.0050.255.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej.
PDF255. Zarządzenie Nr Or.I.0050.255.2022 skan.pdf (256,36KB)
PDF255. Zarządzenie Nr Or.I.0050.255.2022.pdf (233,33KB)

256. Zarządzenie Nr Or.I.0050.256.2022  z dnia 29.12.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budzetu Gminy Gogolin na 2022 rok.
PDF256. Zarządzenie Nr Or.I.0050.256.2022 skan.pdf (818,46KB)
PDF256. Zarządzenie Nr Or.I.0050.256.2022.pdf (176,71KB)