Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 011.33.2022.AN DYREKTORA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOGOLINIE z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przez Burmistrza Gogolina otwartego konkursu ofert

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie”.

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: Usługi asystencko-wspierające świadczone w miejscu zamieszkania

Załączniki:

PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - Usługi asystencko-wspierające.pdf (85,27KB)
RTFWzór sprawozdania.RTF (194,18KB)
RTFWzór oferty.RTF (242,30KB)