Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 011.32.2022.AN DYREKTORA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOGOLINIE z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przez Burmistrza Gogolina otwartego konkursu ofert

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu Pomocy społecznej, w opiece i wsparciu osób potrzebujących – mieszkańców Gminy Gogolin, w tym w szczególności osób starszych poprzez organizację zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalno-oświatowym, zajęcia sportowo rekreacyjne i prozdrowotne dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie”.

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: Klub Aktywności Lokalnej

Załączniki:

PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - Klub Aktywności Lokalnej.pdf (84,98KB)
RTFWzór sprawozdania.RTF (194,18KB)
RTFWzór oferty.RTF (242,30KB)