Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.201.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 17-10-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do najmu i użyczenia oraz ustalenia ceny

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) Burmistrz Gogolina zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia oraz ustalenia ceny tych nieruchomości, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 6, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.201.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 17-10-2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do najmu i użyczenia oraz ustalenia ceny.pdf (317,85KB)

PDFZalacznik1 OR.I.0050.201.2022.pdf (123,87KB)