Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM NA ROK 2022 IV aktualizacja obowiązująca od 01 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM NA ROK 2022

IV aktualizacja obowiązująca od 01 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2021 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Gmina Gogolin ogłasza:

Tabela 1. Roczna podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów

Przedszkola prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Gogolin

Lp.

Typ placówki

Roczna podstawowa kwota dotacji

na jednego ucznia

Miesięczna podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia

Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2021 i 30.09.2022

1.

Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Gogolin

20 291,82 zł

1 690,99 zł

200,66

2.

Kwota przewidziana na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gogolin

10 888,96 zł

907,41 zł

2

 Przedszkola niepubliczne otrzymują 80% miesięcznej kwoty podstawowej dotacji. Od 01 listopada 2022 r. kwota ta wynosi 1 352,79 zł

 

 

Tabela 2. Wskaźnik zwiększający dla szkół niebędących szkołami specjalnymi

Lp.

Typ placówki

Wskaźnik zwiększający

 

1.

Publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Gogolin

 

1,244