Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej otwartych konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury oraz kultury fizycznej w 2023 r.

Zarządzenie w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490 oraz 2022 r. poz. 1812) na członków komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie w 2023 r. zadań publicznych:

1) W sferze kultury w zakresie:
a) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
b) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

2) W sferze kultury fizycznej w zakresie:
a) prowadzenia szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim.
b) organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

PDFZarządzenie nr OR.I.0050.226.2022 nabór na członków komisji.pdf (247,82KB)
PDFZarządzenie nr OR.I.0050.226.2022 nabór na członków komisji skan.pdf (889,77KB)