Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze zwycięskiego projektu Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Gogolin, dnia 28.11.2022 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej w celu wyboru zwycięskiego projektu Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.

W dniu 28 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr OR.I.0050.216.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 16.11.2022 r.

I. Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  1. Bogusław Leśkiewicz - Przewodniczący komisji
  2. Robert Smiatek - członek komisji
  3. Anna Gebauer - członek komisji
  4. Łukasz Wojtkiewicz - członek komisji
  5. Agata Gładysz - członek komisji

II. Komisja dokonała oceny wszystkich zgłoszonych prac zgodnie z kryteriami oceny, tematyką , oraz z regulaminem konkursu.

Po analizie wszystkich prac komisja konkursowa odrzuciła jedną prace ponieważ nie spełniała ona wymogów formalnych określonych w regulaminie konkursu i jednogłośnie zdecydowała, że zwycięskim projektem Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie jest praca Pani Emilii Mandok

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

  1. Bogusław Leśkiewicz
  2. Robert Smiatek
  3. Anna Gebauer
  4. Łukasz Wojtkiewicz
  5. Agata Gładysz

ZATWIERDZAM
Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w celu wyboru zwycięskiego projektu Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie - skan z odręcznym podpisem.pdf (78,26KB)