Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Zajęcia indywidualne z dietetykiem w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie".

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Zajęcia indywidualne z dietetykiem w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie".

Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: Zajęcia indywidualne z dietetykiem – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

Załączniki:

PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Zajęcia indywidualne z dietetykiem na rok 2023.pdf (81,23KB)

PDFZałącznik do zarządzenia nr 011.47.2022.AN z dn. 20 sierpnia 2022 r.pdf (114,24KB)

RTFWzór sprawozdania.RTF (194,18KB)

RTFWzór oferty.RTF (242,30KB)