Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2023/2024

Zarządzenie Nr OR.I.0050.1.2023
Burmistrza Gogolina

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów czynności w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

§ 2. Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Gogolina


Joachim Wojtala

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.I.0050.1.2023
Burmistrza Gogolina
z dnia 16 stycznia 2023 r.

Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które już wcześniej uczęszczały do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym. Termin składania deklaracji przypada na 1-7 marca 2023 r.

Lp.

Terminy

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

 uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8-22 marca 2023 r.

5-9 czerwca 2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 marca 2023 r.

do 15 czerwca

2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

4 kwietnia 2023 r.

20 czerwca 2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

5-12 kwietnia 2023 r.

21-23 czerwca 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

14 kwietnia 2023 r.

26 czerwca 2023 r.

6.

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania do wskazanego przez Burmistrza Gogolina przedszkola.

do 25 maja 2023 r.

nie dotyczy

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.I.0050.1.2023
Burmistrza Gogolina
z dnia 16 stycznia 2023 r.

Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6-20 marca 2023 r.

4-9 maja 2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 27 marca 2023 r.

do 16 maja 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4 kwietnia 2023 r.

19 maja 2023 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

7 kwietnia 2023 r.

23 maja 2023 r.

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie NR OR.0050.1.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 PDFZarządzenie OR_I_0050_1_2023 skan z odręcznyymi podpisami.pdf (583,54KB)

2. Uchwała Nr VII_66_2019  Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin Uchwała Nr VII_66_2019 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.pdf

3. Uchwała Nr XXXI_268_2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych wymagań
Uchwała Nr XXXI_268_2017 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych.pdf

4. Zasady rekrutacji do przedszkoli w Gminie Gogolin PDFZasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023_2024.pdf (173,07KB)

5. Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Gogolin na rok szkolny 2023/2024 – poradnik dla rodziców PDFRekrutacja_2023_2024_poradnik dla rodziców.pdf (211,30KB)